Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Bezpieczne dokumenty tożsamości i dokumenty pobytowe: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu

Bruksela, 4 kwietnia 2019 r.

.

W Parlamencie Europejskim odbyło się dziś głosownie w sprawie nowego rozporządzenia, które zwiększy bezpieczeństwo dokumentów tożsamości i dokumentów pobytowych w całej Unii Europejskiej. Słabe zabezpieczenia dokumentów tożsamości w niektórych państwach członkowskich, nadal wydających je w formie papierowej, stanowią poważne ryzyko dla bezpieczeństwa. Takie dokumenty łatwo sfałszować, a terroryści i inni przestępcy mogą na ich podstawie dostać się do UE. Rozporządzenie wprowadzi minimalne wspólne normy dotyczące zabezpieczeń, co sprawi, że dokumenty te staną się bezpieczniejsze i bardziej wiarygodne.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos z zadowoleniem skomentował wynik głosowania: W przyszłości wszystkie dokumenty tożsamości i dokumenty pobytowe wydane w UE powinny spełniać te same minimalne normy dotyczące zabezpieczeń. Pomoże nam to identyfikować terrorystów i innych przestępców oraz zapobiegać próbom przekraczania przez nich naszych granic na podstawie sfałszowanych dokumentów tożsamości. Jednocześnie będziemy też mogli nadal chronić prawa i wolności naszych obywateli, m.in. swobodę przemieszczania się.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová dodała: Dokumenty tożsamości o lepszych zabezpieczeniach jeszcze bardziej ułatwią obywatelom podróżowanie po całej UE. Nowe przepisy zagwarantują również, że dokumenty tożsamości wszystkich krajów będą miały takie same silne zabezpieczenia, co zlikwiduje wszelkie luki lub słabe ogniwa, które terroryści i inni przestępcy mogą wykorzystywać.

Zabezpieczenia dokumentów tożsamości zostaną dostosowane do tych używanych w paszportach. Odtąd obydwa rodzaje dokumentów podróży będą wyposażone w mikroprocesor bezstykowy o wysokim stopniu zabezpieczenia, zawierający zdjęcie i odciski palców posiadacza. Państwa członkowskie zaczną wydawać nowe dokumenty tożsamości za dwa lata. Dokumenty tożsamości, które znajdują się obecnie w obiegu i nie spełniają nowych norm, będą musiały zostać wymienione w ciągu pięciu lub dziesięciu lat, w zależności od ich poziomu zabezpieczenia. Będą obowiązywać wyjątek w przypadku dokumentów tożsamości, których posiadacze mają ponad 70 lat.

Nowe przepisy nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku wydawania dokumentów tożsamości: mogą one nadal decydować, czy dokumenty takie są dobrowolne, czy obowiązkowe, albo też mogą nie wydawać ich w ogóle. Państwa członkowskie mogą zachować krajowe elementy graficzne tych dokumentów oraz ich funkcje umożliwiające dostęp do usług administracji elektronicznej. Wszystkie nowe dokumenty tożsamości będą jednak musiały spełniać nowe normy dotyczące zabezpieczeń.

Co dalej?

Wniosek musi teraz zostać ostatecznie przyjęty przez Radę.

Informacje ogólne

17 kwietnia 2018 r. Komisja zaproponowała – w ramach działań na rzecz rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa — poprawę zabezpieczeń dokumentów tożsamości obywateli UE i kart pobytowych członków rodziny niebędących obywatelami UE.

Szacuje się, że 80 mln Europejczyków posiada obecnie dowody tożsamości nienadające się do odczytu maszynowego i niezawierające identyfikatorów biometrycznych. Proponowane przepisy mają pomóc walczyć ze zjawiskiem posługiwania się sfałszowanymi dokumentami, z których mogą korzystać także terroryści i przestępcy przy wjeździe do UE z innych państw.

Dalsze informacje:

Arkusz informacyjny

Komunikat: 17. sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Często zadawane pytania – Pozbawianie terrorystów środków do działania

Ocena skutków towarzysząca wnioskowi w sprawie poprawy bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli UE i dokumentów pobytu wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin

Komunikat prasowy Unia bezpieczeństwa: Komisja przedstawia nowe środki pozbawiające terrorystów i przestępców możliwości i przestrzeni do działania

 

 

IP/19/1871

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar