Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

250 miljoner euro för att ge europeiska skolbarn sunda matvanor

Bryssel den 27 mars 2019

Miljontals barn i EU kommer att få mjölk, frukt och grönsaker i skolan tack vare EU:s skolprogram under läsåret 2019–2020. Under läsåret 2017–2018 nådde programmet ut till över 20 miljoner barn över hela EU.

De nationella budgetanslagen för EU:s skolprogram för frukt, grönsaker och mjölk för läsåret 2019–2020 antogs i dag – 145 miljoner euro går till frukt och grönsaker och 105 miljoner euro till mjölk och mjölkprodukter. Programmet kompletteras med utbildningsinsatser för att lära eleverna mer om jordbruk och sunda matvanor.

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan är nöjd: – Tack vare EU-programmet får våra skolelever näringsrik, säker mat av god kvalitet som producerats av bönderna i EU. Samtidigt får eleverna kunskap om hur maten produceras. Kommissionen är stolt över att kunna bidra till viktigt lärande och sunda matvanor hos barn.

I dag har kommissionen dessutom publicerat en rapport som visar att ca 159 000 skolor deltog i EU:s skolprogram under läsåret 2017–2018. Under den perioden delades sammanlagt 255 500 ton färsk frukt och färska grönsaker och 178 miljoner mjölk ut till barn i EU, tack vare över 182 miljoner euro från EU:s budget.

Bakgrund

De medlemsländer som vill delta i EU:s skolprogram ska ansöka om bidrag hos kommissionen senast i slutet av januari. Det preliminära budgetanslaget till varje land baseras på antalet skolelever, och för mjölk, hur mycket pengar som utnyttjats för det föregående programmet. De nationella myndigheterna får överföra en del av den anslagna budgeten (20-25 %) från en sektor till en annan. De kan också meddela kommissionen att de vill använda mer pengar än vad de ansökt om, under förutsättning att ett annat land beslutar sig för att inte utnyttja hela sitt bidrag.

Länderna får själva bestämma hur de vill genomföra programmet i praktiken, t.ex. vilka utbildningsinsatser och jordbruksprodukter som ska ingå. De kan också komplettera EU-bidraget med nationella anslag.

Vid valet av produkter ska man ta hänsyn till hälsa och miljö, säsong, variation och tillgång. Länderna får främja lokala och regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranser, miljöfördelar samt jordbruksprodukter med skyddad beteckning.

Läs mer

Medlemsländernas rapporter om EU:s program för frukt och grönsaker i skolan under 2017-2018

EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan


EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan: EU-budget för läsåret 2019–2020

Medlemsland

Frukt och grönsaker

(i euro)

Mjölk och mjölkprodukter

(i euro)

Belgien

3 405 459

1 613 200

Bulgarien

2 592 914

1 156 473

Tjeckien

3 974 570

1 832 711

Danmark

1 807 661

1 460 645

Tyskland

24 899 150

10 821 840

Estland

549 208

730 298

Irland

2 266 887

1 039 137

Grekland

3 218 885

1 550 685

Spanien

16 498 394

6 302 784

Frankrike

17 990 469

17 123 194

Kroatien

1 660 486

800 354

Italien

20 811 379

9 120 871

Cypern

390 044

400 177

Lettland

782 082

740 753

Litauen

1 100 497

1 086 853

Luxemburg

336 518

200 000

Ungern

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nederländerna

6 775 648

2 401 061

Österrike

2 834 481

1 263 019

Polen

14 579 625

11 005 606

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumänien

6 866 848

10 815 474

Slovenien

708 635

362 276

Slovakien

2 115 888

1 011 357

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

0

8 998 717

Storbritannien

0

4 898 661

Totalt

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar