Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Za podpiranje zdravih prehranjevalnih navad evropskih šolarjev na voljo 250 milijonov evrov

Bruselj, 27. marca 2019

Na milijone otrok po vsej EU bo v okviru šolske sheme EU za šolsko leto 2019/2020 dobilo mleko, sadje in zelenjavo. V ta program je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih več kot 20 milijonov otrok po vsej EU.

Danes so bila sprejeta proračunska sredstva, ki se bodo v šolskem letu 2019/2020 državam članicam dodelila za sheme EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah. 145 milijonov evrov se bo dodelilo za sadje in zelenjavo, 105 milijonov evrov pa za mleko in druge mlečne proizvode. Hkrati s tem programom za razdeljevanje se bodo izvajali tudi izobraževalni ukrepi, ki bodo otroke učili o kmetijstvu in spodbujali zdravo prehranjevanje.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je povedal: „Zahvaljujoč šolski shemi EU lahko naši mladi državljani uživajo hranljivo, varno in visokokakovostno hrano, ki jo proizvedejo naši evropski kmetje, obenem pa se učijo, od kod ta hrana pride. Komisiji je v ponos, da sodeluje v tem pomembnem izobraževalnem procesu, ki učencem že od mladih nog privzgaja zdrave prehranjevalne navade.“

Prav tako je Komisija danes objavila poročilo o oceni, iz katerega je razvidno, da je v šolskem letu 2017/2018 v shemi EU za šole sodelovalo okrog 159 000 šol. V tem času je bilo med evropske otroke razdeljenih skupaj 255 500 ton svežega sadja in zelenjave ter 178 milijonov litrov mleka, ki so se financirali s sredstvi iz proračuna EU v višini več kot 182 milijonov evrov.

Ozadje

Države, ki bi želele sodelovati v šolski shemi EU, morajo do konca januarja Komisiji predložiti zahtevo za podporo. Okvirna dodelitev proračunskih sredstev EU za vsako državo članico temelji na številu šolarjev v vsaki državi članici, za mleko pa na sodelovanju v predhodni shemi. Nacionalni organi lahko del (20–25 %) dodeljenega proračuna prenesejo iz enega v drugi sektor. Komisijo lahko tudi obvestijo, da bi želeli porabiti večji znesek pomoči, kot so ga zahtevali, če druge države članice ne prevzamejo vseh dodeljenih sredstev.

Poleg tega se lahko države članice same odločijo o načinu izvajanja sheme, vključno s tem, katere kmetijske proizvode bodo otroci dobili ali katere teme bodo zajemali izobraževalni ukrepi. Prav tako lahko sredstvom EU dodajo še lastna, nacionalna sredstva za financiranje te sheme.

Pri izbiri proizvodov, ki se razdeljujejo, se upoštevajo zdravstveni in okoljski vidiki, sezonskost, raznolikost in razpoložljivost. Države članice lahko spodbujajo lokalno ali regionalno nabavo, ekološke proizvode, kratke dobavne verige, okoljske koristi in sheme kakovosti kmetijskih proizvodov.

Več informacij

Poročila držav članic o spremljanju sheme EU za sadje in zelenjavo v šolah za šolsko leto 2017–2018

Shema EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah

 

Shema EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah: proračun EU za šolsko leto 2019/2020

Država članica

Sadje in zelenjava za šole

v evrih

Mleko za šole

v evrih

Belgija

3 405 459

1 613 200

Bolgarija

2 592 914

1 156 473

Češka

3 974 570

1 832 711

Danska

1 807 661

1 460 645

Nemčija

24 899 150

10 821 840

Estonija

549 208

730 298

Irska

2 266 887

1 039 137

Grčija

3 218 885

1 550 685

Španija

16 498 394

6 302 784

Francija

17 990 469

17 123 194

Hrvaška

1 660 486

800 354

Italija

20 811 379

9 120 871

Ciper

390 044

400 177

Latvija

782 082

740 753

Litva

1 100 497

1 086 853

Luksemburg

336 518

200 000

Madžarska

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nizozemska

6 775 648

2 401 061

Avstrija

2 834 481

1 263 019

Poljska

14 579 625

11 005 606

Portugalska

3 283 397

2 220 981

Romunija

6 866 848

10 815 474

Slovenija

708 635

362 276

Slovaška

2 115 888

1 011 357

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

8 998 717

Združeno kraljestvo

0

4 898 661

Skupaj

145 068 962

104 931 038

 

IP/19/1848

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar