Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

250 mln euro przeznaczono na działania propagujące zdrową żywność wśród europejskich uczniów

Bruksela, 27 marca 2019 r.

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

Dziś przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała dzisiaj również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka.

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, musiały najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowały, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Ponadto państwa członkowskie decydują o sposobie realizacji programu, w tym o wyborze produktów rolnych, które trafią do dzieci oraz o tematyce towarzyszących programowi działań edukacyjnych. Mają również możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

Więcej informacji:

Sprawozdania państw członkowskich z monitoringu unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2017/2018

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach


Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach: budżet UE na rok szkolny 2019/2020

Państwo członkowskie

Program „Owoce i warzywa w szkole”

w euro

Program „Mleko w szkole”

w euro

Belgia

3 405 459

1 613 200

Bułgaria

2 592 914

1 156 473

Czechy

3 974 570

1 832 711

Dania

1 807 661

1 460 645

Niemcy

24 899 150

10 821 840

Estonia

549 208

730 298

Irlandia

2 266 887

1 039 137

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

16 498 394

6 302 784

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja

1 660 486

800 354

Włochy

20 811 379

9 120 871

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

782 082

740 753

Litwa

1 100 497

1 086 853

Luksemburg

336 518

200 000

Węgry

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Holandia

6 775 648

2 401 061

Austria

2 834 481

1 263 019

Polska

14 579 625

11 005 606

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 815 474

Słowenia

708 635

362 276

Słowacja

2 115 888

1 011 357

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

8 998 717

Wielka Brytania

0

4 898 661

Ogółem

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar