Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pieejami 250 miljoni eiro Eiropas skolēnu veselīgu ēšanas paradumu atbalstam

Briselē, 2019. gada 27. martā

Saskaņā ar ES skolu apgādes programmu 2019./2020. mācību gadā miljoniem bērnu visā ES saņems uzturā pienu, augļus un dārzeņus. 2017./2018. mācību gadā šī programma bija pieejama vairāk kā 20 miljoniem bērnu visā Eiropas Savienībā.

Šodien tika pieņemti budžeta piešķīrumi valstīm ES programmām skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu 2019./2020. mācību gadam. 145 miljoni eiro ir rezervēti augļiem un dārzeņiem un 105 miljoni eiro — pienam un citiem piena produktiem. Šo programmu papildina izglītojoši pasākumi par lauksaimniecību un veselīgas ēšanas ieradumu nozīmi.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: "Pateicoties ES skolu apgādes programmai, mūsu bērniem ir iespēja izmantot uzturvielām bagātu, drošu un kvalitatīvu Eiropas lauksaimnieku ražotu pārtiku un vienlaikus uzzināt par to, no kurienes tā nāk. Komisija lepojas ar dalību šajā mācību ceļojumā, ar kura palīdzību jau no agrīna vecuma iedibina veselīgus ēšanas paradumus."

Komisija šodien arī publicēja novērtējuma ziņojumu, kas liecina par to, ka 2017./2018. mācību gadā ES skolu apgādes programmā piedalījās apmēram 159 000 skolu. Pateicoties finansējumam no ES budžeta vairāk nekā 182 miljonu eiro apmērā, bērniem Eiropā tika izsniegti kopumā 255 500 miljoni tonnu svaigu augļu un dārzeņu un 178 miljoni litru piena.

Konteksts

Valstīm, kas vēlas piedalīties ES skolu apgādes programmā, pieteikums atbalstam jāiesniedz Komisijai līdz janvāra beigām. Indikatīvais piešķīrums no ES budžeta katrai dalībvalstij pamatojas uz skolēnu skaitu katrā valstī un, piena gadījumā, uz iesaistīšanos iepriekšējā programmā. Valstu iestādes var brīvi pārnest piešķirtā budžeta daļu (20–25 %) no vienas sadaļas uz otru. Tās var arī apliecināt gatavību izmantot lielāku apjomu nekā pieprasītais atbalsta apjoms, ja citas dalībvalstis atsakās izmantot visu tām piešķirto apjomu.

Turklāt dalībvalstis var pašas izlemt, kā īstenot programmu (piemēram, izvēlēties, kādus lauksaimniecības produktus piedāvāt skolēniem vai kādus tematiskus izglītojošos pasākumus izmantot). Tās var arī izvēlēties programmas finansēšanas nolūkā papildināt ES atbalstu ar valsts atbalstu.

Izsniedzamo produktu izvēle balstās uz veselības un vides apsvērumiem, sezonalitāti, daudzveidību un pieejamību. Dalībvalstis var veicināt vietējo vai reģionālo iepirkumu, bioloģiskās lauksaimniecības produktus, īsas piegādes ķēdes, ieguvumus vides jomā un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas.

Plašāka informācija

Dalībvalstu pārraudzības ziņojumi par ES programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem 2017./2018. mācību gadā

ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu


ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu. ES budžets 2019./2020. mācību gadam

Dalībvalsts

Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem

(eiro)

Skolām paredzētais piens

(eiro)

Beļģija

3 405 459

1 613 200

Bulgārija

2 592 914

1 156 473

Čehija

3 974 570

1 832 711

Dānija

1 807 661

1 460 645

Vācija

24 899 150

10 821 840

Igaunija

549 208

730 298

Īrija

2 266 887

1 039 137

Grieķija

3 218 885

1 550 685

Spānija

16 498 394

6 302 784

Francija

17 990 469

17 123 194

Horvātija

1 660 486

800 354

Itālija

20 811 379

9 120 871

Kipra

390 044

400 177

Latvija

782 082

740 753

Lietuva

1 100 497

1 086 853

Luksemburga

336 518

200 000

Ungārija

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nīderlande

6 775 648

2 401 061

Austrija

2 834 481

1 263 019

Polija

14 579 625

11 005 606

Portugāle

3 283 397

2 220 981

Rumānija

6 866 848

10 815 474

Slovēnija

708 635

362 276

Slovākija

2 115 888

1 011 357

Somija

1 599 047

3 824 689

Zviedrija

0

8 998 717

Apvienotā Karaliste

0

4 898 661

Kopā

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar