Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

250 milijuna EUR za poticanje zdravih prehrambenih navika kod europskih školaraca

Bruxelles, 27. ožujka 2019.

U školskoj godini 2019./2020. u okviru školske sheme EU-a milijunima školaraca diljem EU-a dijelit će se mlijeko, voće i povrće. U školskoj godini 2017./2018. u shemu je bilo uključeno više od 20 milijuna djece u EU-u.

Danas su donesena proračunska sredstva koja će se dodijeliti državama članicama za provedbu EU-ove školske sheme voća, povrća i mlijeka u školskoj godini 2019./2020. Predviđeno je 145 milijuna EUR za voće i povrće te 105 milijuna EUR za mlijeko i mliječne proizvode. Program je dopunjen obrazovnim mjerama kojima se djecu podučava o poljoprivredi i promiče zdrava prehrana.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Zahvaljujući EU-ovoj školskoj shemi naši mladi građani dobivaju hranjivu, sigurnu i kvalitetnu hranu europskih poljoprivrednika te ujedno uče odakle ta hrana dolazi. Komisija s ponosom daje svoj doprinos tom važnom obrazovnom putu stvaranja zdravih navika od rane dobi.

Komisija je danas objavila i evaluacijsko izvješće koje pokazuje da je u školskoj godini 2017./2018. oko 159 000 škola sudjelovalo u EU-ovoj školskoj shemi. Zahvaljujući sredstvima iz proračuna EU-a u iznosu od više od 182 milijuna EUR u tom je razdoblju europskim školarcima podijeljeno ukupno 255 500 tona svježeg voća i povrća i 178 milijuna litara mlijeka.

Kontekst

Države članice koje žele sudjelovati u školskoj shemi EU-a moraju do kraja siječnja Komisiju obavijestiti o svojim zahtjevima za potporu. Okvirni iznos sredstava dodijeljenih iz proračuna EU-a za svaku državu članicu ovisi o broju učenika u svakoj državi, a za mlijeko o provedbi prethodnog programa. Nacionalna tijela mogu dio dodijeljenih proračunskih sredstava (20 % – 25 %) prenijeti iz jednog sektora u drugi. Također mogu prijaviti da bi htjela potrošiti više od zatraženog iznosa potpore ako druge države članice odbiju u potpunosti iskoristiti sredstva koja su im dodijeljena.

Države članice mogu same odabrati način provedbe programa, među ostalim odrediti koji će se poljoprivredni proizvodi dijeliti djeci ili koje će biti teme uvedenih obrazovnih mjera. Usto mogu nadopuniti sredstva EU-a nacionalnim sredstvima za financiranje programa.

Odabir proizvoda za distribuciju temelji se na zdravstvenim i okolišnim aspektima, godišnjem dobu, raznolikosti i dostupnosti. Države članice mogu poticati lokalnu ili regionalnu kupnju, organske proizvode, kratke lance opskrbe, koristi za okoliš, programe kvalitete za poljoprivredne proizvode.

Dodatne informacije

Izvješća o praćenju EU-ove školske sheme voća i povrća u državama članicama u školskoj godini 2017./2018.

EU-ova školska shema voća, povrća i mlijeka


EU-ova školska shema voća, povrća i mlijeka: sredstva EU-a za školsku godinu 2019./2020.

Država članica

Školska shema voća i povrća

(EUR)

Školska shema mlijeka

(EUR)

Belgija

3 405 459

1 613 200

Bugarska

2 592 914

1 156 473

Češka

3 974 570

1 832 711

Danska

1 807 661

1 460 645

Njemačka

24 899 150

10 821 840

Estonija

549 208

730 298

Irska

2 266 887

1 039 137

Grčka

3 218 885

1 550 685

Španjolska

16 498 394

6 302 784

Francuska

17 990 469

17 123 194

Hrvatska

1 660 486

800 354

Italija

20 811 379

9 120 871

Cipar

390 044

400 177

Latvija

782 082

740 753

Litva

1 100 497

1 086 853

Luksemburg

336 518

200 000

Mađarska

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nizozemska

6 775 648

2 401 061

Austrija

2 834 481

1 263 019

Poljska

14 579 625

11 005 606

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumunjska

6 866 848

10 815 474

Slovenija

708 635

362 276

Slovačka

2 115 888

1 011 357

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

8 998 717

Ujedinjena Kraljevina

0

4 898 661

Ukupno

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar