Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan koululaisten terveellisten ruokailutottumusten omaksumista tuetaan 250 miljoonalla eurolla

Bryssel 27. maaliskuuta 2019

Miljoonat lapset eri puolilla unionia saavat EU:n koulujakelujärjestelmästä maitoa, hedelmiä ja vihanneksia lukuvuonna 2019–2020. Järjestelmän piirissä oli lukuvuonna 2017–2018 yli 20 miljoonaa lasta eri puolilta EU:ta.

Kansalliset talousarviomäärärahat EU:n kouluhedelmä-, -vihannes- ja -maitojärjestelmää varten lukuvuodeksi 2019–2020 hyväksyttiin tänään. Hedelmiä ja vihanneksia varten varataan 145 miljoonaa euroa ja maitoa ja muita maitotuotteita varten 105 miljoonaa euroa. Jakelujärjestelmää täydennetään tarjoamalla lapsille maatalouteen ja terveelliseen ruokavalioon liittyvää opetusta.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan on tyytyväinen siihen, että EU:n koulujakelujärjestelmän ansiosta ”nuoret kansalaiset saavat eurooppalaisten maanviljelijöiden tuottamaa ravitsevaa, turvallista ja laadukasta ruokaa ja oppivat lisäksi, mistä se tulee. Komissio on ylpeä voidessaan tällä tavalla auttaa lapsia omaksumaan terveelliset ruokailutottumukset nuoresta iästä alkaen”.

Komissio julkaisi tänään myös arviointiraportin, josta käy ilmi, että lukuvuonna 2017–2018 EU:n koulujakelujärjestelmään osallistui noin 159 000 koulua. Lukuvuoden aikana eurooppalaisille lapsille jaettiin yhteensä 255 500 tonnia tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ja 178 miljoonaa litraa maitoa. EU:n talousarviosta saatiin tähän rahoitusta yli 182 miljoonaa euroa.

Tausta

Maiden, jotka haluavat osallistua EU:n koulujakelujärjestelmään, on ilmoitettava siitä komissiolle tammikuun loppuun mennessä. EU:n talousarviomäärärahat jaetaan alustavasti kullekin jäsenvaltiolle koululaisten lukumäärän mukaan ja maidon osalta järjestelmän aiemman käytön mukaan. Kansalliset viranomaiset voivat vapaasti siirtää osan määrärahoista (20–25 %) sektorilta toiselle. Ne voivat myös ilmoittaa halukkuudestaan käyttää tukea haettua määrää enemmän, jos muut jäsenvaltiot eivät ota käyttöön kaikkia määrärahojaan.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten järjestelmä toteutetaan, esimerkiksi mitä maataloustuotteita koululaisille jaetaan tai mistä aihepiireistä opetusta järjestetään. Jäsenvaltiot voivat myös täydentää EU:n rahoitusta järjestelmään osoitettavalla kansallisella rahoituksella.

Jaettavien tuotteiden valintaperusteita ovat terveys- ja ympäristöhyödyt sekä kausiluonteisuus, vaihtelevuus ja saatavuus. Jäsenmaat voivat suosia paikallisia tai alueellisia hankintoja, luomutuotteita, lyhyitä toimitusketjuja, ympäristöystävällisiä tuotteita ja maataloustuotteiden laatujärjestelmiä.

Lisätietoa

Jäsenvaltiokohtaiset EU:n kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän seurantaraportit lukuvuodelta 2017–2018

EU:n kouluhedelmä-, -vihannes- ja -maitojärjestelmä


EU:n kouluhedelmä-, -vihannes- ja -maitojärjestelmä: EU:n määrärahat lukuvuodelle 2019–2020

Jäsenvaltio

Kouluhedelmät ja -vihannekset

euroa

Koulumaito

euroa

Belgia

3 405 459

1 613 200

Bulgaria

2 592 914

1 156 473

Tšekki

3 974 570

1 832 711

Tanska

1 807 661

1 460 645

Saksa

24 899 150

10 821 840

Viro

549 208

730 298

Irlanti

2 266 887

1 039 137

Kreikka

3 218 885

1 550 685

Espanja

16 498 394

6 302 784

Ranska

17 990 469

17 123 194

Kroatia

1 660 486

800 354

Italia

20 811 379

9 120 871

Kypros

390 044

400 177

Latvia

782 082

740 753

Liettua

1 100 497

1 086 853

Luxemburg

336 518

200 000

Unkari

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Alankomaat

6 775 648

2 401 061

Itävalta

2 834 481

1 263 019

Puola

14 579 625

11 005 606

Portugali

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 815 474

Slovenia

708 635

362 276

Slovakia

2 115 888

1 011 357

Suomi

1 599 047

3 824 689

Ruotsi

0

8 998 717

Yhdistynyt kuningaskunta

0

4 898 661

Yhteensä

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar