Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

250 miljonit eurot Euroopa koolilaste tervislike toitumisharjumuste toetamiseks

Brüssel, 27. märts 2019

Miljonid lapsed üle kogu Euroopa saavad ELi koolitoidu 2019/2020. aasta kava raames piimatooteid ning puu- ja köögivilju. 2017/2018. õppeaastal oli programmi kaasatud üle 20 miljoni lapse kõikjal Euroopa Liidus.

Täna võeti vastu riikide eelarvelised eraldised koolides puu- ja köögivilja ning piima jagamise ELi kavadele 2019/2020. õppeaastaks. Kava raames eraldatakse 145 miljonit eurot puu- ja köögivilja ning 105 miljonit eurot piima ja muude piimatoodete jaoks. Turustusprogrammi täiendavad haridusmeetmed, millega tutvustatakse lastele põllumajandust ja edendatakse tervislikku toitumist.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Tänu ELi koolitoidukavale saavad meie noored täisväärtuslikku, ohutut ja kvaliteetset toitu, mida Euroopa põllumajandustootjad toodavad, samuti räägitakse neile sellest, kust see toit on pärit. Komisjon on uhke, et aitab sellele olulisele haridusteele kaasa, luues varasest east tervislikke harjumusi.“

Komisjon avaldas täna ka hindamisaruande, mis näitab, et 2017/2018. õppeaastal osales ELi koolitoidukavas umbes 159 000 kooli. Selle aja jooksul jagati ELi eelarvest eraldatud enam kui 182 miljoni euro eest lastele Euroopas kokku 255 500 tonni värskeid puu- ja köögivilju ning 178 miljonit liitrit piima.

Taust

ELi koolitoidukavas osaleda soovivad riigid esitavad oma toetustaotlused komisjonile jaanuari lõpuks. Esialgsed summad, mida ELi eelarvest igale liikmesriigile eraldatakse, määratakse kindlaks liikmesriigi koolilaste arvu põhjal ning piima puhul arvestatakse ka eelmise kava rakendamise käigus kasutatud summasid. Liikmesriigi asutused võivad teatava osa (20%–25%) neile eraldatud eelarvest ühest sektorist teise üle kanda. Nad võivad ka teatada oma valmisolekust kasutada kava raames taotletud toetussummast rohkem vahendeid juhul, kui mõni liikmesriik osast talle eraldatud esialgsest summast loobub.

Lisaks sellele võivad liikmesriigid otsustada, kuidas nad kava rakendavad (näiteks milliseid põllumajandustooteid lastele jagada või millist temaatilist haridusmeedet kasutada). Samuti on neil võimalus kava rahastamiseks lisada ELi toetusele omapoolseid riikliku toetuse summasid.

Kava raames jagatavate toodete valik põhineb tervise- ja keskkonnaalastel kaalutlustel, lisaks arvestatakse hooajalisust, kohalike sortide valikut ja kättesaadavust. Liikmesriigid võivad soodustada kohaliku ja piirkonna tasandi toodete ostmist, samuti mahetoodete kasutamist, lühikesi tarneahelaid, keskkonnasäästlikkust ning võtta arvesse põllumajanduse kvaliteedikavasid.

Lisateave

Koolide puu- ja köögivilja kava kasutamise aruanded 2017/2018. õppeaasta kohta

Koolides puu- ja köögivilja ning piima jagamise ELi kava


Koolides puu- ja köögivilja ning piima jagamise ELi kava ELi eelarve 2019/2020. õppeaastaks

Liikmesriik

Koolitoiduna jagatav puu- ja köögivili

eurodes

Koolipiim

eurodes

Belgia

3 405 459

1 613 200

Bulgaaria

2 592 914

1 156 473

Tšehhi Vabariik

3 974 570

1 832 711

Taani

1 807 661

1 460 645

Saksamaa

24 899 150

10 821 840

Eesti

549 208

730 298

Iirimaa

2 266 887

1 039 137

Kreeka

3 218 885

1 550 685

Hispaania

16 498 394

6 302 784

Prantsusmaa

17 990 469

17 123 194

Horvaatia

1 660 486

800 354

Itaalia

20 811 379

9 120 871

Küpros

390 044

400 177

Läti

782 082

740 753

Leedu

1 100 497

1 086 853

Luksemburg

336 518

200 000

Ungari

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Madalmaad

6 775 648

2 401 061

Austria

2 834 481

1 263 019

Poola

14 579 625

11 005 606

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumeenia

6 866 848

10 815 474

Sloveenia

708 635

362 276

Slovakkia

2 115 888

1 011 357

Soome

1 599 047

3 824 689

Rootsi

0

8 998 717

Ühendkuningriik

0

4 898 661

Kokku

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar