Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Na podporu zdravých stravovacích návyků evropských školáků je k dispozici 250 milionů eur

Brusel 27. března 2019

Díky projektu EU budou ve školním roce 2019/2020 miliony dětí v celé Evropské unii dostávat mléko, ovoce a zeleninu. Ve školním roce 2017/2018 tento program využilo více než 20 milionů dětí z celé EU.

Dnes byly na projekt EU Ovoce, zelenina a mléko do škol schváleny finanční prostředky pro jednotlivé členské státy na školní rok 2019/2020. Na ovoce a zeleninu je určeno 145 milionů eur a na mléko a mléčné výrobky 105 milionů eur. Distribuci produktů doplňují vzdělávací akce, na kterých se děti učí o zemědělství a o zdravém stravování.

Eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: Díky projektu dodávek do škol se k našim nejmladším občanům dostanou výživné, bezpečné a vysoce kvalitní potraviny od našich zemědělců a zároveň se děti i dozvědí, jakým způsobem se potraviny produkují. Komise je hrdá na to, že může přispět k této významné vzdělávací akci, díky níž se budují zdravé životní návyky již od dětství.

Komise dnes rovněž zveřejnila hodnoticí zprávu, která ukazuje, že ve školním roce 2017/2018 se projektu dodávek do škol zúčastnilo zhruba 159 000 škol. V daném roce bylo dětem v Evropě díky více než 182 milionům eur z rozpočtu EU rozdáno celkem 255 500 tun čerstvého ovoce a zeleniny a 178 milionů litrů mléka.

Souvislosti

Země, které se chtějí do projektu zapojit, musí Komisi vždy do konce ledna poslat žádost o podporu. Předběžný příděl prostředků z rozpočtu EU na každý členský stát vychází z počtu žáků v dané zemi a v případě mléka z využití předchozího projektu. Část (20–25 %) přidělených prostředků mohou státy mezi jednotlivými projekty volně převádět. Mohou také oznámit, že jsou připraveny vydat více než požadovanou částku podpory, pokud by jiné členské státy svůj příděl plně nevyčerpaly.

Je také na členských státech, jak budou projekt realizovat, včetně toho, jaké produkty budou děti dostávat nebo jaká témata budou zařazena do vzdělávacích opatření. Mohou rovněž finanční prostředky z EU určené na projekt navýšit z vlastních zdrojů.

Při výběru dodávaných produktů hrají roli zdravotní a ekologická hlediska, sezónnost, rozmanitost a dostupnost. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Další informace

Zprávy členských států o vyhodnocení projektu EU Ovoce a zelenina do škol za školní rok 2017–2018

Projekt EU na dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol


Projekt EU na dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol: rozpočet EU na školní rok 2019/2020

Členský stát

Ovoce a zelenina do škol

v eurech

Mléko do škol

v eurech

Belgie

3 405 459

1 613 200

Bulharsko

2 592 914

1 156 473

Česká republika

3 974 570

1 832 711

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Německo

24 899 150

10 821 840

Estonsko

549 208

730 298

Irsko

2 266 887

1 039 137

Řecko

3 218 885

1 550 685

Španělsko

16 498 394

6 302 784

Francie

17 990 469

17 123 194

Chorvatsko

1 660 486

800 354

Itálie

20 811 379

9 120 871

Kypr

390 044

400 177

Lotyšsko

782 082

740 753

Litva

1 100 497

1 086 853

Lucembursko

336 518

200 000

Maďarsko

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nizozemsko

6 775 648

2 401 061

Rakousko

2 834 481

1 263 019

Polsko

14 579 625

11 005 606

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 815 474

Slovinsko

708 635

362 276

Slovensko

2 115 888

1 011 357

Finsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

8 998 717

Spojené království

0

4 898 661

Celkem

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar