Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiskt medborgarinitiativ: EU-kommissionen registrerar initiativet ”#NewRightsNow”

Strasbourg den 26 mars 2019

Initiativet ”#NewRightsNow”. I dag beslutade EU-kommissionen att registrera ett europeiskt medborgarinitiativ med rubriken ”#NewRightsNow” som går ut på att stärka rättigheterna för ”uberiserade” arbetstagare.

Organisatörerna uppmanar kommissionen att fastställa en skyldighet för nätplattformar att betala en garanterad minimilön till egenföretagare som arbetar för dem regelbundet. Organisatörerna anser att sådana åtgärder skulle skydda och stabilisera deras inkomster och motverka otrygga anställningar för de ”uberiserade” arbetstagarna.

Enligt fördragen får EU vidta åtgärder för att underlätta för människor i EU att starta och driva verksamhet som egenföretagare. Kommissionen anser därför att initiativet är juridiskt giltigt och har beslutat att registrera det. I detta skede av processen har kommissionen inte analyserat initiativet i sak, utan endast att det är formellt korrekt.

Initiativet registreras den 1 april 2019. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder måste kommissionen inom tre månader ta ställning till om den ska vidta åtgärder eller inte. Kommissionen ska i bägge fallen motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg. Som en del av ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om reformer för det europeiska medborgarinitiativet för att göra det mer användarvänligt. I december 2018 enades Europaparlamentet och rådet om reformen, och de reviderade reglerna börjar gälla den 1 januari 2020.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet formellt har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen om medborgarinitiativ får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får inte heller vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

Hela texten till det föreslagna medborgarinitiativet (läggs ut den 1 april)

Medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

Facebooksida: New Rights Now

 

IP/19/1809

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar