Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreerib algatuse „#NewRightsNow“

Strasbourg, 26. märts 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „#NewRightsNow – Strengthening the rights of „uberised“ workers“ („überiseeritud“ töötajate õiguste tugevdamine).

Algatuse korraldajad kutsuvad komisjoni üles „kehtestama digiplatvormidele kohustuse maksta nende heaks regulaarselt töötavatele füüsilisest isikust ettevõtjatele garanteeritud miinimumpalka“. Korraldajate väitel „kaitseks ja stabiliseeriks see meede nende sissetulekut ja […] eelkõige kõrvaldaks tööalase ebakindluse“.

Aluslepingute kohaselt võib EL võtta õiguslikke meetmeid, et eurooplastel oleks lihtsam tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana. Komisjon leidis seega, et algatus on õiguslikult vastuvõetav ja otsustas selle registreerida. Menetluse praeguses etapis ei ole komisjon veel analüüsinud algatuse sisu, vaid üksnes selle õiguslikku vastuvõetavust.

Algatus registreeritakse 1. aprillil 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, analüüsib komisjon selle sisu ja otsustab kolme kuu jooksul, kuidas algatusele reageerida. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Osana president Junckeri kõnest olukorrast Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks. Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes kokkuleppele ning läbivaadatud eeskirju hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta valdkondades, kus komisjonil on selleks pädevus.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst (avaldatakse 1. aprillil 2019)

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

Facebook: New Rights Now

 

IP/19/1809

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar