Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zaregistruje evropskou občanskou iniciativu „#NewRightsNow“

Štrasburk 26. března 2019

Evropská komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „#NewRightsNow – Posílení práv „uberizovaných“ pracovníků“.

Organizátoři vyzývají Komisi, aby stanovila povinnost, podle níž by digitální platformy musely vyplácet osobám samostatně výdělečně činným, které pro platformy pravidelně pracují, garantovaný minimální příjem. Organizátoři tvrdí, že takové opatření by „uberizovaným“ pracovníkům zaručilo stabilní příjem a […] pomohlo konkrétním způsobem řešit nejisté pracovní podmínky.

Podle Smluv může EU přijímat právní opatření, která Evropanům umožní snadněji zahajovat a vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Komise proto tuto iniciativu uznala za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. V této fázi Komise neanalyzovala obsah iniciativy, ale pouze její právní přípustnost.

K registraci iniciativy dojde 1. dubna 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud iniciativa během jednoho roku získá jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, Komise ji bude analyzovat a do tří měsíců na ni reagovat. Může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohli začít využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie návrhy na reformu evropské občanské iniciativy, aby bylo ještě snazší ji využívat. Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020.

Jakmile je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby v oblasti, která je v její působnosti, navrhla odpovídající právní předpis.

Podle podmínek právní přípustnosti musí navrhovaná iniciativa zjevně spadat do pravomoci Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy (k dispozici od 1. dubna)

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

Facebook: New Rights Now

 

IP/19/1809

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar