Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Automobilių nuoma: ES užtikrina aiškesnę ir skaidresnę kainodarą

Briuselis, 2019 m. kovo 25 d.

Po Europos Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų raginimo penkios sektoriaus lyderės – „Avis“, „Europcar“, „Enterprise“, „Hertz“ ir „Sixt“ – pakeitė tai, kaip nurodomos nuomojamų automobilių kainos, todėl dabar jos tapo visiškai skaidrios vartotojams.

Iki šiol minėtos bendrovės nebuvo iki galo įgyvendinusios kai kurių savo įsipareigojimų, kad Europos Komisija ir ES vartotojų apsaugos institucijos pripažintų visišką jų atitiktį ES vartotojų teisei. Šiandien paskelbtame vertinime pažymima, kad bendrovės „Enterprise“ ir „Sixt“ jau atliko visus būtinus pakeitimus. „Avis“ įsipareigojo likusius pakeitimus atlikti iki 2019 m. gegužės mėn. „Europcar“, kuriai dabar priklauso ir „Goldcar“, likusius pakeitimus įgyvendins iki 2019 m. birželio mėn. „Hertz“ visus būtinus pakeitimus įsipareigojo atlikti ne vėliau kaip iki 2020 m. pirmojo ketvirčio.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Darėme spaudimą ir pasiekėme, kad išsinuomojus automobilį nebetektų patirti nemalonių netikėtumų. Išties nemalonu, kai atostogas tenka pradėti nuo neplanuotų papildomų išlaidų ir sudėtingų sutarčių skaitymo. Noriu, kad Europos vartotojai galėtų kuo labiau džiaugtis savo atostogomis ir nepatirtų nemalonių staigmenų gavę sąskaitą.“

Minėtos bendrovės įsipareigojo:

  • Į bendrą užsakymo kainą įskaičiuoti visus mokesčius. Nuo šiol kaina, kurią automobilių nuomos bendrovė skelbs vartotojams savo interneto svetainėje, nesiskirs nuo galutinės mokėtinos kainos. Į šią kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos, kaip antai degalų užpylimo mokestis, oro uosto mokesčiai, jauno vairuotojo priemoka ar vienos krypties nuomos mokestis, jeigu automobilis grąžinamas kitoje vietoje, nei buvo paimtas.
  • Nuomos sąlygas parengti visomis nacionalinėmis kalbomis ir jose aiškiai aprašyti pagrindines nuomos paslaugas. Vartotojams nebebus teikiama neaiški ar klaidinanti informacija apie pagrindinius nuomos aspektus, pvz., įskaičiuotą kilometražą, degalų politiką, atšaukimo politiką, užstato reikalavimus ir kt.
  • Užtikrinti, kad kainos pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta papildomų paslaugų (visų pirma draudimo su atsakomybės ribojimu, dėl kurio sumažėja žalos atveju mokėtina suma) kaina ir išsami informacija apie jas. Turėtų būti aiškiai nurodyta, koks žalos draudimas yra įskaičiuotas į bazinę nuomos kainą, visų pirma tai, už ką dar vairuotojui gali tekti sumokėti. Jeigu vartotojas įsigyja papildomą draudimą arba papildomą draudimo apsaugą, prieš jam išreiškiant sutikimą taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kokią apsaugą toks draudimas apima, o kokios – ne.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija ir Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinkle veikiančios nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos atidžiai stebės, kaip įgyvendinami likę pakeitimai. Nors šios priemonės yra susijusios bendrovėmis, kurioms tenka du iš trijų privačių automobilių nuomos sandorių Europos Sąjungoje, kiti veiklos vykdytojai, pavyzdžiui, tarpininkai ir mažesnės įmonės, šioje rinkoje atlieka svarbų vaidmenį. Valdžios institucijos ir Europos Komisija toliau stebės visus rinkos dalyvius, siekdamos užtikrinti, kad jie visapusiškai laikytųsi ES vartotojų apsaugos taisyklių.

Jei bendrovės nevykdys įsipareigojimų, vartotojų apsaugos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių.

Pagrindiniai faktai

ES reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje sutelkia nacionalines vartotojų apsaugos institucijas į bendrą Europos įgyvendinimo užtikrinimo tinklą, per kurį vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kartu su atitinkamomis institucijomis kitose ES šalyse koordinuotai spręsti plataus masto vartotojų problemas. Europos Komisija padeda atlikti šį darbą.

Koordinuojant JK konkurencijos ir rinkų reguliavimo tarnybai, Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas, reaguodamas į išaugusį Europos vartotojų centrų visoje ES gaunamų skundų skaičių, kreipėsi į penkias didžiausias automobilių nuomos bendroves. Prie šių veiksmų prisidėjo ir Europos Komisija.

Per šį 2017 m. pasibaigusį dialogą bendrovės „Avis Budget Group“, „Enterprise Rent-A-Car“, „Hertz Europe Limited“, „Sixt SE“ ir „Europcar Mobility Group“ pagerino savo komercinę praktiką, sutarčių sąlygas ir vidaus politiką. Tačiau Komisija ir vartotojų apsaugos institucijos nebuvo patenkintos tam tikrų įsipareigojimų įgyvendinimo lygiu, todėl paprašė šių bendrovių atlikti papildomų pakeitimų. 

Daugiau informacijos

Suderinti veiksmai vartotojų apsaugos srityje

Gairės „Leaseurope“

Europos vartotojų centrų tinklas

 

1

2

 

 

IP/19/1790

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar