Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Autorent: ELi meetmetega tagatakse selgem ja läbipaistvam hinnakujundus

Brüssel, 25. märts 2019

Pärast Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste üleskutset on viis juhtivat autorendifirmat, nimelt Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt muutnud autorendihinnad tarbijatele täiesti läbipaistvaks.

Seni ei olnud need ettevõtted mõningaid oma lubadusi täielikult täitnud, mistõttu ei järginud nad Euroopa Komisjoni ega ELi tarbijakaitseasutuste arvates täielikult ELi tarbijaõigust. Täna avaldatud hinnangu kohaselt on Entreprise ja Sixt nüüdseks teinud kõik vajalikud muudatused. Avis on lubanud teha puuduvad muudatused 2019. aasta maiks. Europcar, kuhu nüüd kuulub ka Goldcar, teeb viimased muudatused 2019. aasta juuniks. Hertz on lubanud teha kõik vajalikud muudatused hiljemalt 2020. aasta esimeseks kvartaliks.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Tänu meie survele ei teki autot rentides dokumentide täitmisel enam ebameeldivaid üllatusi. Tekitab stressi, kui puhkus algab kavandamata lisakulude ja keeruliste lepingute lugemisega. Ma tahan, et Euroopa tarbijad saaksid puhkust nautida maksimaalselt, muretsemata ebameeldivate üllatuste pärast lõplikel arvetel.“

Ettevõtted on lubanud

  • näidata broneerimishinnas kõiki tasusid: tarbijatele näidatakse nüüd veebisaidil põhihinda, mis vastab tasutavale lõpphinnale. See tasu peab sisaldama kõiki lisakulusid, nagu näiteks kütuse teenustasud, lennujaamatasud, noore sõidukijuhi lisatasu või ühe suuna lisatasu, kui auto tagastamise koht erineb auto kättesaamise kohast;
  • kirjeldada kõigis riigikeeltes selgelt peamisi renditeenuste tingimusi: tarbijad ei pea püüdma mõista ebaselget või eksitavat teavet peamiste renditingimuste kohta, nagu läbisõit, kütusepoliitika, tühistamine, nõutav tagatis jne;
  • anda hinnapakkumises selget teavet lisateenuste hinna ja üksikasjade kohta, eelkõige lisakindlustuse kohta, mis vähendab kahju korral omaosalust. Selgelt tuleks märkida, mida katab kahju korral põhirendihind ja eelkõige see, kui suur osa kuludest jääb juhi kanda. Enne kui tarbija kirjutab lepingule alla, tuleb samuti selgelt näidata, mida lisakindlustus katab või ei kata.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon ja Euroopa tarbijate koostöövõrgustiku riiklikud tarbijakaitseasutused jälgivad viimaste muudatuste tegemist tähelepanelikult. Kuigi selle meetmega seotud ettevõtete osakaal on kaks kolmandikku kogu erasektori autorenditurust ELis, on teistel ettevõtetel, näiteks vahendajatel ja väiksematel firmadel, oluline roll kõnealusel turul. Ametiasutused ja Euroopa Komisjon jätkavad kõigi osaliste jälgimist, et tagada nende täielik vastavus ELi tarbijaeeskirjadele.

Kui ettevõtted ei täida oma lubadusi, võivad tarbijakaitseasutused otsustada kasutada täitemeetmeid.

Taust

ELi tarbijakaitsealase koostöö määrusega ühendatakse riikide tarbijakaitseasutused üleeuroopaliseks tarbijakaitsevõrgustikuks, mille kaudu saab liikmesriigi ametiasutus kutsuda teiste ELi riikide partnereid üles kooskõlastama oma tegevust levinumate tarbijaprobleemide lahendamiseks. Euroopa Komisjon aitab sellele kaasa.

Kuna Euroopa tarbijakeskused on saanud kogu ELis rohkem kaebusi, on tarbijakaitsealase koostöö võrgustik Ühendkuningriigi konkurentsi- ja turuameti koordineerimisel võtnud ühendust viie suure autorendiettevõttega. Euroopa Komisjon on kogu tegevust toetanud.

Need autorendiettevõtted – Avis Budget Group, Enterprise Rent-A-Car, Hertz Europe Limited, Sixt SE ja Europcar Mobility Group – parandasid 2017. aastal kokkulepitud dialoogi käigus oma äritavasid, lepingutingimusi ja sisepoliitikat. Siiski ei olnud komisjon ja tarbijakaitseasutused rahul teatavate lubaduste täitmise tasemega ning palusid neil ettevõtetel seetõttu teha täiendavaid parandusi. 

Lisateave

Kooskõlastatud tarbijakaitsemeetmed

Leaseurope'i suunised

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik

 

1

 

2

 

 

IP/19/1790

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar