Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nov dogovor za potrošnike: Evropska komisija pozdravlja začasen dogovor o krepitvi pravil EU o varstvu potrošnikov

Bruselj, 2. aprila 2019

Evropski parlament in Svet sta dosegla začasen dogovor o strožjih in bolje izvrševanih pravilih o varstvu potrošnikov.

Najpomembnejša izboljšanja bodo večja preglednost za potrošnike pri spletnem nakupovanju, učinkovite kazni in jasna pravila za obravnavanje dvojne kakovosti proizvodov v EU. Evropska komisija je nova pravila predlagala aprila lani kot del novega dogovora za potrošnike.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Namen tega je zaščititi potrošnike z večjo preglednostjo in učinkovitim izvrševanjem, kadar so potrošniki oškodovani. Zaradi tega novega dogovora bodo potrošniki vedeli, kaj kupujejo in od koga to kupujejo.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „S tem dogovorom so dvojnim standardom na enotnem trgu dnevi šteti. Potrošniki ne bi smeli biti več zavedeni z različnimi proizvodi, ki so predstavljeni kot enaki. Trgovci, ki bodo še naprej goljufali, se bodo soočili z visokimi kaznimi. Novi dogovor bo tudi okrepil varstvo potrošnikov na spletu in povečal preglednost pri spletnem nakupovanju.“ 

Sprejeti ukrepi bodo potrošnikom prinesli oprijemljive koristi.

  • Učinkovite kazni za kršitve zakonodaje EU na področju varstva potrošnikov: nacionalni organi za varstvo potrošnikov bodo pristojni za usklajeno nalaganje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni. Za močno razširjene kršitve, ki vplivajo na potrošnike v več državah članicah EU in so predmet usklajenega izvrševanja na ravni EU, najvišja denarna kazen, na voljo v vsaki državi članici, ne bo nižja od 4 % letnega prometa trgovca. 
  • Obravnavanje dvojne kakovosti potrošniškega blaga: proizvoda ne bo več mogoče tržiti kot enakega proizvodu v drugih državah članicah, če ima blago v resnici bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti. 
  • Večje pravice potrošnikov na spletu: pri nakupu na spletni tržnici bodo morali biti potrošniki jasno obveščeni o tem, ali kupujejo blago ali storitve od trgovca ali od fizične osebe, zato da bodo vedeli, kakšno varstvo jim bo na voljo, če gre kaj narobe. Pri iskanju na spletu bodo potrošniki jasno obveščeni, kadar bo zadetek iskanja plačal trgovec. Obveščeni bodo tudi o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja.

Naslednji koraki

Začasni dogovor morata zdaj uradno sprejeti Evropski parlament in Svet. 

Ozadje

Namen svežnja o novem dogovoru za potrošnike je graditi na tem, kar je Junckerjeva Komisija že dosegla na področju varstva potrošnikov.

V okviru strategije za enotni digitalni trg je Evropska komisija pripravila številne pobude, ki pravila o varstvu potrošnikov prilagajajo spletnemu okolju, na primer z odpravo stroškov gostovanja ali neupravičenega geografskega blokiranja. Poleg tega bo posodobljena uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, sprejeta leta 2017, izboljšala javno izvrševanje in čezmejno sodelovanje organov za varstvo potrošnikov.

Nov dogovor za potrošnike je sestavljen iz dveh predlogov direktiv:

  • predloga direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES o opustitvenih tožbah.Cilj tega predloga je izboljšati orodja za preprečevanje nezakonitih praks in lažjo uporabo pravnih sredstev za potrošnike, kadar so mnogi od njih žrtve enakih kršitev njihovih pravic v primeru množičnega oškodovanja. Delo v zvezi s to drugo direktivo se nadaljuje v Evropskem parlamentu in Svetu.

Več informacij 

Nov dogovor za potrošnike

 

IP/19/1755

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar