Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss: Eiropas Komisija atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos par ES patērētāju aizsardzības noteikumu stiprināšanu

Briselē, 2019. gada 2. aprīlī

Eiropas Parlaments un Padome ir panākuši provizorisku vienošanos par stingrākiem un labāk īstenotiem patērētāju aizsardzības noteikumiem.

Galvenie uzlabojumi būs labāka pārredzamība patērētājiem attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, iedarbīgi sodi un skaidri noteikumi par to, kā novērst divējādu produktu kvalitāti ES. Šos jaunos noteikumus Eiropas Komisija ierosināja pagājušā gada aprīlī kā daļu no tiesību aktu kopuma “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks F. Timmermanss teica: “Runa ir par patērētāju aizsardzību, nodrošinot labāku pārredzamību un stingru izpildi gadījumā, ja patērētāji tiek apkrāpti. Šis jaunais kurss nodrošinās, ka patērētāji zinās, ko viņi pērk un no kā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova piebilda: “Līdz ar šā kursa ieviešanu dubulto standartu dienas vienotajā tirgū ir skaitītas. Patērētāji vairs nebūtu jāmaldina, prezentējot dažādus produktus kā identiskus. Tirgotājiem, kas turpinās krāpties, tiks uzlikti bargi sodi. Jaunais kurss arī pastiprinās patērētāju aizsardzību tiešsaistes pasaulē un padarīs iepirkšanos tiešsaistē pārredzamāku.” 

Pieņemtie pasākumi sniegs reālus ieguvumus patērētājiem.

  • Iedarbīgi sodi par ES patērētāju tiesību aizsardzības aktu pārkāpumiem: valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm būs tiesības koordinētā veidā piemērot efektīvus, samērīgus un atturošus sodus. Par plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuri ietekmē patērētājus vairākās ES dalībvalstīs un uz kuriem attiecas ES līmenī koordinēta izpilde, maksimālais naudas sods katrā dalībvalstī būs ne mazāk kā 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma. 
  • Divējādas patēriņa preču kvalitātes problēmas risināšana: jaunajos noteikumos ir precizēts, ka tirgot produktu kā identisku tādam pašam produktam citās dalībvalstīs, ja faktiski šiem produktiem ir ievērojami nepamatoti atšķirīgs sastāvs vai īpašības, ir maldinoša prakse. 
  • Patērētāju tiesību pastiprināšana tiešsaistē: iepērkoties tiešsaistes tirdzniecības vietā, patērētāji būs skaidri jāinformē par to, vai viņi iegādājas preces vai pakalpojumus no tirgotāja vai privātpersonas, lai viņi zinātu, kādu aizsardzību viņi saņems problēmu gadījumā. Veicot meklēšanu tiešsaistē, patērētāji tiks skaidri informēti, ja kādu meklēšanas rezultātu ir apmaksājis tirgotājs. Viņi tiks informēti arī par galvenajiem parametriem, kas nosaka meklēšanas rezultātu secību.

Turpmākie pasākumi

Provizoriskā vienošanās tagad oficiāli jāpieņem gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei. 

Konteksts

Tiesību aktu kopums “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” balstās uz sasniegumiem, ko patērētāju aizsardzības uzlabošanā jau ir panākusi Junkera vadītā Komisija.

Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Eiropas Komisija ir īstenojusi daudzas iniciatīvas, kas patērētāju aizsardzības noteikumus pielāgo tiešsaistes videi, piemēram, atceļot viesabonēšanas maksu vai nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu. Turklāt modernizētā Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kas pieņemta 2017. gadā, ļaus uzlabot publiskās izpildes darbības un patērētāju aizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbību.

Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss ietvēra divus priekšlikumus direktīvām:

  • priekšlikumu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai, ar ko atceļ Aizliegumu direktīvu 2009/22/EK.Šā priekšlikuma mērķis ir uzlabot instrumentus, kas paredzēti, lai apturētu nelikumīgu praksi un atvieglotu patērētāju tiesisko aizsardzību gadījumos, kad daudzi patērētāji ir cietuši no viena un tā paša viņu tiesību pārkāpuma, proti, masveida kaitējuma situācijās. Eiropas Parlamentā un Padomē turpinās darbs pie šīs otrās direktīvas.

Plašāka informācija

Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss

IP/19/1755

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar