Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuluttajat vahvempaan asemaan: Euroopan komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen EU:n kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisesta

Bryssel 2. huhtikuuta 2019

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen tiukemmista ja paremmin valvotuista kuluttajansuojasäännöistä.

Tärkeimmät parannukset ovat verkko-ostoksien avoimuuden lisääntyminen kuluttajien kannalta, tehokkaat seuraamukset ja selkeät säännöt, joilla puututaan tuotteiden laatuerojen aiheuttamaan ongelmaan EU:ssa. Euroopan komissio teki viime vuoden huhtikuussa ehdotuksen uusista säännöistä osana ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -aloitetta.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan kyse on avoimuuden lisäämisestä ja sääntöjen määrätietoisesta täytäntöönpanosta tilanteissa, joissa asiakkaita on huijattu. ”Tämän uuden aloitteen myötä kuluttajat tietävät, mitä he ostavat ja keneltä he ostavat”, Timmermans toteaa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan uuden aloitteen myötä laatuerot eivät enää ole mahdollisia sisämarkkinoilla. ”Kuluttajia ei enää pitäisi johtaa harhaan tuotteilla, jotka esitetään keskenään samanlaisina, vaikka ne eivät sitä ole. Elinkeinonharjoittajille, jotka jatkavat tällaista vilpillistä toimintaa, määrätään kovia seuraamuksia. Aloite vahvistaa myös kuluttajansuojaa verkkoympäristössä ja tekee verkko-ostamisesta avoimempaa”, Jourová painottaa. 

Hyväksytyistä toimenpiteistä koituu konkreettisia etuja kuluttajille.

  • Tehokkaat seuraamukset EU:n kuluttajalainsäädännön rikkomisesta: Jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisille annetaan valta määrätä tällaisista rikkomuksista tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia koordinoidusti. Enimmäissakko laajamittaisista rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa EU:n jäsenvaltioissa ja joihin sovelletaan koordinoitua täytäntöönpanoa, on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta. 
  • Kulutustuotteiden laatueroihin puuttuminen: uusilla säännöillä tehdään selväksi, että tuotteen markkinoiminen täysin samanlaisena kuin toisissa jäsenvaltioissa markkinoilla oleva tuote, on harhaanjohtava menettely, jos nämä tuotteet todellisuudessa eroavat ilman perusteita merkittävästi toisistaan koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan. 
  • Vahvemmat kuluttajan oikeudet verkossa: Kun kuluttaja tekee ostoksia verkossa toimivasta markkinapaikasta, hänelle on tiedotettava selkeästi, ostaako hän tavaroita tai palveluja elinkeinonharjoittajalta vai yksityishenkilöltä, jotta hän tietää, mitä suojaa hän voi saada, jos jokin menee vikaan. Verkkohakuja tehtäessä kuluttajalle ilmoitetaan selvästi, onko kauppias maksanut hakutuloksesta. Hänelle myös ilmoitetaan hakutulosten keskinäisen järjestyksen määrittämisen tärkeimmistä parametreista.

Seuraavat toimet

Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. 

Tausta

”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -paketin tavoitteena on hyödyntää Junckerin komission tähänastisia saavutuksia kuluttajansuojan parantamisessa.

Komissio on saanut osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa aikaan konkreettisia tuloksia monissa aloitteissa, joilla mukautetaan kuluttajansuojan sääntöjä verkkoympäristöön, esimerkiksi lopettamalla verkkovierailumaksut ja perusteettomat maarajoitukset. Myös vuonna 2017 hyväksytyllä nykyaikaistetulla kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla asetuksella parannetaan sääntöjen toimeenpanon julkista valvontaa ja kuluttajaviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä.

”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -paketti koostuu kahdesta direktiiviehdotuksesta:

  • Ehdotus, joka koskee edustajakanteita kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi ja jolla kumotaan kieltokannedirektiivi 2009/22/EY.Tällä ehdotuksella pyritään parantamaan keinoja, joilla voidaan lopettaa laittomia käytäntöjä ja helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä tapauksissa, joissa monen kuluttajan oikeuksia on loukattu samalla kertaa nk. joukkovahinkotilanteessa. Tämän toisen direktiivin käsittely jatkuu Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoa 

Kuluttajat vahvempaan asemaan

 

IP/19/1755

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar