Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nová politika pro spotřebitele: Evropská komise vítá prozatímní dohodu o posílení pravidel EU na ochranu spotřebitele

Brusel 2. dubna 2019

Evropský parlament a Rada dosáhly prozatímní dohody o přísnějších pravidlech na ochranu spotřebitele.

Hlavním zlepšením bude větší transparentnost pro spotřebitele při nakupování na internetu, účinné sankce a jasná pravidla pro řešení problému dvojí kvality výrobků v EU. Tato nová pravidla navrhla Evropská komise v dubnu loňského roku v rámci nové politiky pro spotřebitele.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Jedná se o ochranu spotřebitelů prostřednictvím větší transparentnosti a důsledné prosazování práva v případě klamání zákazníků. Díky této nové politice budou spotřebitelé vědět, co a od koho nakupují.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu doplnila: „Přijetí této politiky znamená, že dny uplatňování dvojího metru na jednotném trhu jsou sečteny. Spotřebitelé by již neměli být uváděni v omyl vydáváním různých výrobků za stejné výrobky. Obchodníky, kteří budou v podvádění pokračovat, čekají vysoké sankce. Nová politika rovněž posílí ochranu spotřebitelů na internetu a zvýší transparentnost při nakupování online.“ 

Přijatá opatření přinesou spotřebitelům hmatatelné výhody.

  • Účinné sankce za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů: vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele budou mít pravomoc ukládat koordinovaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující sankce. V případě rozsáhlého porušování předpisů, které se dotýká spotřebitelů v několika členských státech EU a které podléhají koordinovanému prosazování ze strany EU, bude možné uložit v každém členském státě pokutu nejméně ve výši 4 % ročního obratu obchodníka. 
  • Řešení dvojí kvality spotřebního zboží: nová pravidla objasňují, že uvedení výrobku na trh jako výrobku shodného s totožným výrobkem v jiných členských státech, má-li toto zboží ve skutečnosti neodůvodněně výrazně odlišné složení nebo vlastnosti, by bylo považováno za klamavou praktiku. 
  • Silnější práva spotřebitelů na internetu: při nákupu v internetových obchodech budou muset být spotřebitelé jasně informováni o tom, zda nakupují zboží nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, jak budou v případě problému chráněni. Na internetu budou spotřebitelé jasně informováni v případech, kdy si obchodník za pozici ve výsledcích vyhledávání platí. Budou rovněž seznámeni s hlavními parametry, které určují pořadí výsledků vyhledávání.

Další kroky

Tuto prozatímní dohodu musí nyní formálně přijmout Evropský parlament a Rada. 

Souvislosti

Soubor předpisů, které tvoří novou politiku pro spotřebitele, má stavět na opatřeních, která Junckerova Komise v oblasti zlepšování ochrany spotřebitelů již přijala.

V rámci strategie pro jednotný digitální trh Evropská komise realizovala řadu iniciativ, které přizpůsobují pravidla na ochranu spotřebitelů prostředí on-line, například ukončením poplatků za roaming nebo neodůvodněného zeměpisného blokování. Modernizované nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které bylo přijato v roce 2017, zlepší také veřejné vymáhání práva a přeshraniční spolupráci mezi orgány na ochranu spotřebitelů.

Nová politika pro spotřebitele se skládá ze dvou návrhů směrnic:

  • návrhu o hromadných žalobách na ochranu společných zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání.Cílem tohoto návrhu je zdokonalit nástroje na potírání nezákonných praktik a usnadnit odškodnění spotřebitelů v případech, kdy se mnoho z nich stane obětí téhož porušení jejich práv, tedy v případech hromadné újmy. Práce na této druhé směrnici pokračuje v Evropském parlamentu a v Radě.

Další informace 

Nová politika pro spotřebitele

 

IP/19/1755

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar