Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: dogovor o financiranju je dobrodošla spodbuda za davčno sodelovanje med državami članicami

Bruselj, 21. marca 2019

Komisija pozdravlja današnji začasni dogovor o financiranju programa za davčno sodelovanje v EU (Fiscalis) v naslednjem proračunskem obdobju 2021–2027.

Po zaslugi tega dogovora bo lahko imel program Fiscalis še naprej ključno vlogo pri podpiranju tesnega davčnega sodelovanja med državami članicami. Pomagal bo oblikovati pravičnejše in učinkovitejše davčne sisteme ter zmanjšati upravna bremena za državljane in podjetja na enotnem trgu EU.

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Po zaslugi današnjega dogovora bo lahko program Fiscalis še naprej podpiral sodelovanje držav članic pri iskanju inovativnih rešitev za težave, s katerimi se srečujejo naše davčne uprave. To sodelovanje lahko v kombinaciji z novo tehnologijo izredno pozitivno vpliva na boj proti izogibanju davkom in davčnim utajam ter prispeva k varovanju našega enotnega trga. Program Fiscalis kljub majhnemu proračunu prinaša veliko dodano vrednost.“

S programom se bo podprlo sodelovanje med davčnimi upravami držav članic ter bolje prispevalo k boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom:

  • vzpostavljeni bodo učinkovitejši in bolje povezani informacijski sistemi, ki bi jih sicer vsaka država članica morala razviti posamezno. To vključuje razvoj in vzdrževanje interoperabilnih in stroškovno učinkovitih informacijskih rešitev v pomoč davčnim organom pri izvajanju zakonodaje EU;
  • izmenjavale se bodo dobre prakse in organizirana bodo usposabljanja za povečanje učinkovitosti: poleg preprečevanja nepotrebnih upravnih bremen za državljane in podjetja (vključno z MSP) pri čezmejnem poslovanju se bo tudi precej povečalo število davčnih strokovnjakov (od leta 2014 je bilo usposobljenih že 423 000 tovrstnih strokovnjakov);
  • zagotavljala se bo nenehna in večja podpora za tesnejše sodelovanje med davčnimi organi, zlasti v obliki skupnih ukrepov na področju upravljanju tveganj in revizij (od leta 2014 je bilo med državami članicami organiziranih 1 000 tovrstnih ukrepov);
  • krepili se bosta konkurenčnost in poštena konkurenca, spodbujala inovativnost in olajševalo uvajanje novih ekonomskih modelov v Uniji.

Naslednji koraki

Ta začasni dogovor morata zdaj uradno odobriti Evropski parlament in Svet, proračunske vidike pa bo urejal splošni dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Ozadje

Program Fiscalis se je izkazal kot nenadomestljiva pomoč davčnim upravam pri izboljšanju sodelovanja znotraj EU ter povečanju učinkovitosti pobiranja davkov in boja proti davčnim goljufijam. Zasnovan je bil leta 1993 kot program za izmenjavo in usposabljanje davčnih uradnikov, vendar je v zadnjih 20 letih postal pomemben in vpliven dejavnik v davčnem okolju EU. Ponuja prožno in enostavno okolje za davčno sodelovanje ter kljub razmeroma omejenemu obsegu prinaša precejšnje koristi in ima velik vpliv na ravni EU. Države članice so v enem samem letu (2015) prek skupnih kontrol EU v okviru tega programa ocenile za več kot 590 milijonov evrov davka, ki bi ga bilo mogoče izterjati.

Današnji dogovor prihaja v času, ko je javnost močno naklonjena boju proti izogibanju plačevanja davkov. Kar 74 % evropskih državljanov je EU pozvalo k ukrepom zoper izogibanju davkom in davčnim utajam, vlade EU pa samo zaradi goljufij v zvezi z davkom na dodano vrednost izgubijo več kot 50 milijard evrov prihodkov na leto. Z okrepljenim programom se bo ta problematika lažje obravnavala, obenem pa bo program ponujal podporo pri spoprijemanju z izzivi naslednjega desetletja, ki močno presegajo meje Unije, kot so digitalizacija obdavčevanja, novi ekonomski modeli in internacionalizacija finančnih instrumentov.

Več informacij

MEMO o programih Carina in Fiscalis [junij 2018]

Dodatne informacije o proračunu EU za prihodnost

Informativno gradivo o programu Fiscalis [junij 2018]

Pravna besedila o programu Fiscalis so na voljo tukaj [junij 2018].

IP/19/1754

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar