Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ: Daňová spolupráca medzi členskými štátmi EÚ dostáva vďaka dohode o financovaní nový impluz

Brusel 21. marec 2019

Komisia dnes uvítala predbežnú dohodu o poskytnutí financovania programu EÚ pre daňovú spoluprácu („Fiscalis“) na nasledujúce rozpočtové obdobie EÚ (roky 2021 – 2027).

Táto dohoda znamená, že program Fiscalis bude môcť naďalej významne prispievať k podpore a zabezpečovaniu úzkej daňovej spolupráce medzi členskými štátmi. Tá zasa pomôže vytvoriť spravodlivejšie a efektívnejšie daňové systémy a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky v rámci jednotného trhu EÚ.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, vyhlásil: „Dnešná dohoda umožní, aby program Fiscalis naďalej podporoval členské štáty pri spoločnom hľadaní inovatívnych riešení problémov, ktorým čelia naše daňové správy. Toto spoločné úsilie v spojení s novými technológiami môže mať nesmierne pozitívny vplyv na celkový boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom, a tým chrániť náš jednotný trh. Rozpočet na program Fiscalis môže byť síce nízky, ale pridaná hodnota programu je vysoká.“

Program bude podporovať spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov a prispievať k boju proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam týmito spôsobmi:

  • zavedie kvalitnejšie a viac prepojené systémy IT, ktoré by si inak musel každý štát vytvoriť sám. Súčasťou je vývoj a údržba interoperabilných a nákladovo efektívnych IT riešení, ktoré slúžia na podporu daňových orgánov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ;
  • sprostredkuje výmenu osvedčených postupov a odbornej prípravy, aby sa zvýšila efektívnosť: v rámci toho prispeje k tomu, aby sa predchádzalo zbytočnej administratívnej záťaži pre občanov a podniky (vrátane MSP) pri cezhraničných transakciách, a výrazne posilní rady 423 000 daňových odborníkov vyškolených od roku 2014;
  • vo vyššej miere bude naďalej podporovať úzku spoluprácu medzi daňovými orgánmi, najmä spoločné akcie v oblasti riadenia rizík a auditov. Takýchto spoločných akcií si členské štáty od roku 2014 zorganizovali už 1000;
  • podporí konkurencieschopnosť Únie a spravodlivú hospodársku súťaž, bude stimulovať inovácie a sprostredkuje nové hospodárske modely.

Ďalšie kroky

Uvedenú predbežnú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament aj Rada. Rozpočtové aspekty sú predmetom celkovej dohody o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorú Komisia navrhla v máji 2018.

Súvislosti

Ukázalo sa, že európsky program „Fiscalis“, ktorý daňovým správam v celej EÚ napomáha k spolupráci na zlepšovaní výberu daní a boji proti daňovým podvodom, je nevyhnutný. Program Fiscalis bol najskôr v roku 1993 koncipovaný len ako program odbornej prípravy a výmen pre daňových úradníkov, avšak za posledných 20 rokov priniesol v oblasti zdaňovania v EÚ zásadnú zmenu. Ponúka pružné a jednoduché prostredie pre daňovú spoluprácu, a to so značnými výhodami a veľkým vplyvom napriek svojmu pomerne obmedzenému rozsahu. Za jediný rok (2015) pomohol členským štátom prostredníctvom spoločných kontrol EÚ vymerať vyše 590 miliónov EUR na daniach, ktoré by sa mohli dať vymôcť.

Dnešná dohoda prichádza v čase, keď sa postoj verejnosti k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vyhrocuje: 74 % občanov EÚ požaduje, aby EÚ zakročila proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom – vlády členských štátov Únie musia totiž ročne nahradiť viac než 50 miliárd EUR strát spôsobených len podvodmi na dani z pridanej hodnoty (DPH). Posilnený program tento problém pomôže riešiť. Program Fiscalis bude takisto ponúkať podporu pri budúcich výzvach nasledujúceho desaťročia, akými je napríklad digitalizácia daňových činností, nové hospodárske modely alebo internacionalizácia finančných nástrojov, ktoré majú dosah ďaleko za hranicami Únie.

Ďalšie informácie

Oznam o programoch Colníctvo a Fiscalis (jún 2018).

Ďalšie informácie o rozpočte EÚ pre budúcnosť.

Informačný prehľad o programe Fiscalis (jún 2018).

Právne texty o programe Fiscalis vám ponúkame na tomto webe (jún 2018).

IP/19/1754

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar