Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE: Cooperarea fiscală dintre statele membre primește un binevenit impuls în urma unui acord de finanțare

Bruxelles, 21 martie 2019

Astăzi, Comisia salută acordul provizoriu de asigurare a finanțării programului de cooperare fiscală al UE („Fiscalis”) pentru următoarea perioadă bugetară a UE, 2021-2027.

Acordul permite programului Fiscalis să își continue contribuția esențială la sprijinirea și asigurarea unei colaborări strânse în domeniul fiscal între statele membre. La rândul său, programul va ajuta la instaurarea unor sisteme fiscale mai echitabile și mai eficiente, cu mai puține sarcini administrative pentru cetățenii și pentru întreprinderile din cadrul pieței unice a UE.

Comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Acordul de astăzi va permite programului Fiscalis să ajute în continuare statele membre să colaboreze pentru a găsi soluții inovatoare la problemele cu care se confruntă administrațiile fiscale. Cu sprijinul noilor tehnologii, acest efort poate să producă un efect pozitiv uriaș în lupta globală împotriva evitării obligațiilor fiscale și împotriva evaziunii fiscale, protejând în felul acesta și piața unică. Programul Fiscalis nu are un buget mare, în schimb are o mare valoare adăugată”.

Noul program va sprijini cooperarea dintre administrațiile fiscale ale statelor membre și va contribui mai eficient la combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, prin următoarele mijloace:

  • instituirea unor sisteme informatice mai bune și mai conectate, pe care fiecare stat membru ar trebui altminteri să le dezvolte în mod individual. Aceasta include dezvoltarea și menținerea unor soluții informatice interoperabile și eficiente din perspectiva costurilor, pentru a sprijini autoritățile fiscale în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE;
  • schimb de bune practici și formare în vederea creșterii eficienței: acestea includ contribuția la evitarea sarcinilor administrative inutile pentru cetățeni și pentru întreprinderi (inclusiv IMM-uri) în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere și creșterea semnificativă a numărului de 423 000 de profesioniști din domeniul fiscal formați începând din 2014;
  • sprijin sporit în continuare pentru o cooperare aprofundată între autoritățile fiscale, în special prin acțiuni comune de gestionare a riscurilor și audituri – începând cu anul 2014, au fost organizate 1 000 de astfel de acțiuni între statele membre;
  • stimularea competitivității Uniunii și a concurenței echitabile, promovarea inovării și facilitarea implementării de noi modele economice.

Etapele următoare

Acum, acordul provizoriu trebuie să fie aprobat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu, în vreme ce aspectele bugetare fac obiectul acordului global privind următorul buget pe termen lung al UE, propus de Comisie în mai 2018.

Context

Programul Fiscalis s-a dovedit indispensabil pentru a ajuta administrațiile fiscale să coopereze mai bine la nivelul întregii UE pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor și a combate frauda fiscală. Conceput inițial în 1993 ca un simplu program de formare și de schimb destinat funcționarilor din administrațiile fiscale, Fiscalis a determinat o schimbare radicală în peisajul fiscal din UE în ultimii 20 de ani. El oferă un mediu simplu și flexibil pentru cooperarea în domeniul fiscal, cu beneficii substanțiale și cu un impact considerabil, în pofida dimensiunii sale relativ limitate. Într-un singur an (2015), programul a ajutat statele membre să evalueze potențiale recuperări de impozite în valoare de peste 590 de milioane EUR prin controale comune la nivelul UE.

Acordul de astăzi vine într-un context în care emoția publică împotriva evitării obligațiilor fiscale este foarte puternică, 74 % dintre cetățenii UE solicitând acțiuni ale UE împotriva evitării obligațiilor fiscale și împotriva evaziunii fiscale, și în care guvernele UE trebuie să recupereze peste 50 de miliarde EUR pe an pierdute numai din cauza fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Consolidarea programului va contribui la soluționarea acestei probleme. Programul Fiscalis va oferi, de asemenea, sprijin și în ceea ce privește provocările deceniului următor, cum ar fi digitalizarea activităților fiscale, noile modele economice sau internaționalizarea instrumentelor financiare, provocări care depășesc cu mult granițele Uniunii.

Informații suplimentare

MEMO privind programele Vamă și Fiscalis [iunie 2018]

Informații suplimentare privind bugetul UE pentru viitor

Fișă informativă privind programul Fiscalis [iunie 2018]

Textele legislative privind programul Fiscalis se găsesc aici [iunie 2018]

IP/19/1754

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar