Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: pozitīvs impulss ES dalībvalstu sadarbībai nodokļu jomā pēc noslēgtās vienošanās par finansējumu

Briselē, 2019. gada 21. martā

Komisija ir atzinīgi novērtējusi šodien noslēgto provizorisko vienošanos par finansējumu ES sadarbības programmai nodokļu jomā ( Fiscalis) nākamajā 2021.–2027. gada ES budžeta plānošanas periodā.

Šī vienošanās ļaus programmas Fiscalis ietvaros arī turpmāk sniegt būtisku ieguldījumu, atbalstot un nodrošinot ciešu sadarbību starp dalībvalstīm nodokļu jomā. Tas savukārt palīdzēs izveidot taisnīgākas un efektīvākas nodokļu sistēmas un mazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem ES vienotajā tirgū.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī sacīja: “Šodien panāktā vienošanās ļaus programmai Fiscalis arī turpmāk atbalstīt dalībvalstu sadarbību, lai rastu inovatīvus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras mūsu nodokļu iestādes. Šis darbs apvienojumā ar jaunām tehnoloģijām var ļoti pozitīvi ietekmēt mūsu kopējo cīņu pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tādējādi aizsargājot mūsu vienoto tirgu. Neraugoties uz mazo budžetu, programmai Fiscalis ir liela pievienotā vērtība.”

Šī programma atbalstīs sadarbību starp dalībvalstu nodokļu iestādēm un labāk palīdzēs cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu:

  • ieviešot labākas un savienotākas IT sistēmas, kas katrai dalībvalstij citādi būtu jāizstrādā atsevišķi. Tas ietver tādu sadarbspējīgu un rentablu IT risinājumu izstrādi un uzturēšanu, kas atbalsta nodokļu iestāžu darbu ES tiesību aktu īstenošanā;
  • apmainoties ar labu praksi un apmācību, lai palielinātu efektivitāti: tas ietver palīdzību, lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem (arī MVU) pārrobežu darījumos, un to 423 000 nodokļu speciālistu skaita ievērojamu palielināšanu, kas ir apmācīti kopš 2014. gada;
  • turpinot un pastiprinot atbalstu ciešai sadarbībai starp nodokļu iestādēm, it īpaši kopīgiem pasākumiem riska pārvaldības un revīziju jomā, no kuriem kopš 2014. gada 1000 ir organizēti starp dalībvalstīm;
  • uzlabojot Savienības konkurētspēju, sekmējot godīgu konkurenci un inovāciju un veicinot jaunu ekonomikas modeļu ieviešanu.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamentam un Padomei tagad ir oficiāli jāapstiprina šī provizoriskā vienošanās, savukārt budžeta aspekti ir atkarīgi no vispārējās vienošanās par ES nākamo ilgtermiņa budžetu, ko Komisija ierosināja 2018. gada maijā.

Konteksts

ES programma Fiscalis ir sevi apliecinājusi kā nepieciešamu, lai palīdzētu nodokļu iestādēm labāk sadarboties visā ES nolūkā uzlabot nodokļu iekasēšanu un cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vispirms izveidota 1993. gadā tikai kā mācību un apmaiņas programma nodokļu jomā strādājošajiem ierēdņiem programma Fiscalis pēdējo 20 gadu laikā ir kļuvusi par pagrieziena punktu ES nodokļu vidē. Tā piedāvā elastīgu un vienkāršu vidi sadarbībai nodokļu jomā ar būtiskiem ieguvumiem un ietekmi, neraugoties uz tās samērā nelielo apjomu. Tikai vienā gadā (2015. gadā) tā ir palīdzējusi dalībvalstīm novērtēt iespējami atgūstamos nodokļus vairāk nekā 590 miljonu € apmērā, izmantojot kopīgu ES kontroli.

Šodienas vienošanās ir panākta laikā, kad sabiedrības noskaņojums pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir izteikts — 74 % ES iedzīvotāju aicina ES vērsties pret nodokļu apiešanu un nodokļu nemaksāšanu, un ES dalībvalstu valdībām gadā ir jāatgūst vairāk nekā 50 miljardi € tikai ar PVN saistītas krāpšanas radītu zaudējumu vien. Pastiprināta programma palīdzēs risināt šo jautājumu. Programma Fiscalis piedāvās arī atbalstu saistībā ar tādiem nākamās desmitgades izaicinājumiem kā nodokļu darbību digitalizācija, jauni ekonomikas modeļi vai finanšu instrumentu internacionalizācija, kas krietni pārsniedz Savienības robežas.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums par muitas programmu un programmu Fiscalis [2018. gada jūnijs]

Papildu informācija par ES budžetu nākotnei

Faktu lapas par programmu Fiscalis [2018. gada jūnijs]

Tiesību aktu teksti par programmu Fiscalis atrodami šeit [2018. gada jūnijs]

IP/19/1754

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar