Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: Sporazum o financiranju daje vjetar u leđa poreznoj suradnji među državama članicama EU-a

Bruxelles, 21. ožujka 2019.

Komisija pozdravlja današnji privremeni sporazum o financiranju EU-ova programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja EU-a od 2021. do 2027.

Na temelju tog sporazuma programom Fiscalis može se nastaviti podupirati i osiguravati uska suradnja država članica u području oporezivanja. Time se pomaže uspostaviti pravednije i učinkovitije porezne sustave i smanjiti administrativno opterećenje za građane i poduzeća na jedinstvenom tržištu EU-a.

Povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici izjavio je: Današnji sporazum omogućit će programu Fiscalis da nastavi podupirati suradnju država članica u pronalasku inovativnih rješenja za probleme s kojima se suočavaju naše porezne uprave. Taj rad i nove tehnologije zajedno mogu znatno doprinijeti našoj borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza te tako zaštititi naše jedinstveno tržište. Proračun programa Fiscalis možda nije velik, ali njegova dodana vrijednost jest.

Programom će se podupirati suradnja poreznih tijela država članica i pridonijeti borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja porezne obveze:

  • Uspostavom unaprijeđenih i bolje povezanih IT sustava, koje bi inače svaka država članica trebala razvijati sama za sebe. To uključuje razvoj i održavanje interoperabilnih i troškovno učinkovitih informatičkih rješenja za potporu poreznim tijelima pri provedbi zakonodavstva EU-a.
  • Razmjenom dobrih praksi i osposobljavanjem radi povećanja učinkovitosti: Time će se izbjeći i nepotrebno administrativno opterećenje građana i poduzeća (uključujući MSP-ove) pri prekograničnim transakcijama te znatno povećati broj od 423 000 poreznih stručnjaka koji su od 2014. sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja.
  • Kontinuiranom i ojačanom potporom za usku suradnju poreznih uprava, posebice na temelju zajedničkih akcija u području upravljanja rizikom i revizije: od 2014. države članice zajednički su organizirale više od tisuću takvih akcija.
  • Poticanjem konkurentnosti Unije i poštenog tržišnog natjecanja, promicanjem inovacija te olakšavanjem provedbe novih ekonomskih modela.

Daljnji koraci

Taj privremeni sporazum sada trebaju službeno odobriti Europski parlament i Vijeće, a njegovi proračunski aspekti ovise o općem sporazumu o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a, koji je Komisija predložila u svibnju 2018.

Kontekst

EU-ov program Fiscalis pokazao se ključnim čimbenikom bolje suradnje poreznih tijela radi učinkovitijeg ubiranja poreza i suzbijanja poreznih prijevara diljem EU-a. Fiscalis je pokrenut 1993. isključivo kao program osposobljavanja i razmjene carinskih službenika, a tijekom posljednjih 20 godina temeljito je izmijenio oporezivanje u Europskoj uniji. Programom se nudi fleksibilno i jednostavno okružje za poreznu suradnju i ostvaruju znatne koristi i učinak, unatoč njegovoj razmjerno ograničenoj veličini. Zahvaljujući tom programu, samo u jednoj godini (2015.) države članice utvrdile su porezne obveze veće od 590 milijuna EUR za moguću naplatu putem zajedničkog nadzora na razini EU-a.

Današnji sporazum postignut je u trenutku u kojem je javnost izrazito osjetljiva na pitanje izbjegavanja plaćanja poreza – 74 % građana EU-a poziva EU na djelovanje protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje – a vlade država članica trebaju nadoknaditi godišnje gubitke prihoda veće od 50 milijardi eura samo zbog utaje PDV-a. Jačanjem programa pridonijet će se rješavanju tog problema. Program Fiscalis doprinijet će i suočavanju s izazovima sljedećeg desetljeća, kao što su digitalizacija aktivnosti oporezivanja, novi ekonomski modeli ili internacionalizacija financijskih instrumenata, a koji nadilaze granice Unije.

Više informacija

OBAVIJEST o programima Carina i Fiscalis [lipanj 2018.]

Više informacija o proračunu EU-a za budućnost

Informativni članak o programu Fiscalis [lipanj 2018.]

Zakonodavni tekstovi o programu Fiscalis dostupni su ovdje [lipanj 2018.]

IP/19/1754

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar