Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Skattesamarbejdet mellem EU-medlemsstaterne får en saltvandsindsprøjtning efter finansieringsaftale

Bruxelles, den 21. marts 2019

Kommissionen glædede sig over den foreløbige aftale, der blev nået i dag om finansiering af EU's program for skatte- og afgiftsområdet ("Fiscalis") for den næste EU-budgetperiode 2021-2027.

Aftalen sikrer, at Fiscalis kan fortsætte med at yde et vigtigt bidrag til støtte for og sikring af det tætte skattesamarbejde mellem medlemsstaterne. Desuden vil det bidrage til mere retfærdige og effektive skattesystemer og betyde færre administrative byrder for borgere og virksomheder på EU's indre marked.

Kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, udtaler: "Dagens aftale vil gøre det muligt for Fiscalisprogrammet fortsat at støtte medlemsstaterne i deres fælles arbejde på at finde innovative løsninger på de problemer, som skatteforvaltningerne står overfor. Når arbejdet kobles sammen med ny teknologi, kan det have en særdeles positiv virkning på vores samlede indsats over for skatteundgåelse og skatteunddragelse og dermed beskytte vores indre marked. Fiscalisprogrammet har måske et lille budget, men det har en stor merværdi."

Programmet vil støtte samarbejdet mellem medlemsstaternes skattemyndigheder og bidrage bedre til bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse gennem:

  • bedre og tættere indbyrdes forbundne IT-systemer, som ellers ville skulle udvikles af hver medlemsstat enkeltvis. Dette omfatter udvikling og vedligeholdelse af interoperable og omkostningseffektive IT-løsninger til støtte for skattemyndighedernes gennemførelse af EU-lovgivningen
  • udveksling af god praksis og uddannelse til styrkelse af effektiviteten. Dette omfatter støtte til forebyggelse af overflødige administrative byrder for borgere og virksomheder (herunder SMV'er) i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner foruden en indsats, som skal bringe antallet af videreuddannede skattemedarbejdere væsentligt op over de 423 000, der uddannet siden 2014
  • fortsat og øget støtte til et tæt samarbejde mellem skattemyndighederne, især fælles tiltag inden for risikostyring og revision — der er mellem medlemsstaterne gennemført 1000 siden 2014
  • fremme af EU's konkurrenceevne og en fair konkurrence, styrkelse af innovationen og en lettere indførelse af nye økonomiske modeller.

Næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu godkendes formelt af både Europa-Parlamentet og Rådet, mens budgettet afhænger af den samlede aftale om EU's næste langsigtede budget, som Kommissionen fremlagde forslag om i maj 2018.

Baggrund

EU's Fiscalisprogram har vist sig uundværligt, når det gælder om at hjælpe skattemyndighederne med at samarbejde bedre i hele EU, således at skatteopkrævning og bekæmpelse af skattesvig forbedres. Fiscalisprogrammet har siden det i 1993 så dagens lys som et rent uddannelses- og udvekslingsprogram for skattemedarbejdere i løbet af de seneste 20 år ændret spillereglerne på skatteområdet i EU. Det udgør en fleksibel og enkel ramme for skattesamarbejde og har trods sin forholdsvis beskedne størrelse betydelige fordele og gør en væsentlig forskel. I et enkelt år (2015) bidrog det til, at medlemsstaterne vurderede, at der kunne være mulighed for gennem fælles EU-kontroller at inddrive over 590 mio. EUR i skatteindtægter.

Dagens aftale kommer på et tidspunkt, hvor modstanden i offentligheden mod skatteundgåelse er stor. 74 % af EU-borgerne opfordrer til en EU-indsats mod skatteundgåelse og skatteunddragelse, og regeringerne i EU skal inddrive mere end 50 mia. EUR om året, som de har tabt alene på momssvig. Et styrket program vil være med til at løse dette problem. Fiscalisprogrammet vil også tilbyde støtte til de udfordringer, der ventes i det næste årti såsom digitalisering af skatteaktiviteterne, nye økonomiske modeller eller internationalisering af finansielle instrumenter, og som rækker langt ud over Unionens grænser.

Yderligere oplysninger

MEMO om told- og Fiscalisprogrammerne (juni 2018)

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden

Faktablad om Fiscalisprogrammet (juni 2018)

Retsakter for Fiscalisprogrammet kan findes her (juni 2018)

IP/19/1754

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar