Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dohoda o financování přináší vítaný impulz spolupráci členských států v daňových otázkách

Brusel 21. března 2019

Unijní program daňové spolupráce Fiscalis má přislíbeno financování i na příští rozpočtové období 2021–2027. Dnes o tom byla uzavřena předběžná dohoda.

Ta znamená, že program Fiscalis a jeho zásadní podíl na zajišťování a podporování úzké spolupráce členských států v daňových záležitost může pokračovat. Zároveň pomůže zavést na jednotném trhu EU férovější a efektivnější daňové systémy a zmírnit administrativní zátěž jak pro občany, tak pro podniky.

„Díky dnešní dohodě bude moci program Fiscalis a podpora spolupráce členských států na hledání inovativních řešení problémů daňové správy pokračovat. Ve spojení s novými technologiemi může mít tato práce obrovský pozitivní dopad na celý náš boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním, a chránit tak jednotný trh. Rozpočet programu Fiscalis je sice malý, ale jeho přidaná hodnota je vysoká,“ prohlásil komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

Podpora spolupráce daňových úřadů jednotlivých členských států z tohoto programu a jeho výraznější přispívání k boji proti daňovým podvodům, únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem bude spočívat v:

  • Zdokonalení a lepším propojení IT systémů, které by jinak musel každý členský stát vyvíjet samostatně. To zahrnuje vývoj a údržbu interoperabilní a nákladově efektivní IT podpory daňových úřadů při uplatňování právních předpisů EU.
  • Předávání osvědčených postupů a odborné přípravě ke zvýšení efektivity, včetně snižování zbytečné administrativní zátěže, kterou při přeshraničních transakcích podstupují občané i podniky (včetně malých a středních podniků), a vyškolení dalších daňových odborníků (od roku 2014 jich bylo vyškoleno 423 000).
  • Intenzívnějším podporování úzké spolupráce mezi daňovými úřady, především formou společných akcí týkajících se řízení rizik a auditu (od roku 2014 jich byl mezi členskými státy zorganizován 1 000).
  • Podporování konkurenceschopnosti Unie a korektní hospodářské soutěže, stimulaci inovací a snadnějším zavádění nových ekonomických modelů.

Další kroky

Předběžnou dohodu musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada EU. Rozpočtové aspekty se budou odvíjet od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

Souvislosti

Unijní program Fiscalis se ukázal jako nezbytný nástroj, díky němuž mohou správci daně v celé EU více spolupracovat na optimalizaci výběru daní a v boji proti daňovým podvodům. Program vznikl v roce 1993 nejprve jako program zaměřený na výměny a odbornou přípravu daňových úředníků, avšak v posledních 20 letech přinesl do daňové oblasti EU řadu změn. Nabízí flexibilní a jednoduché prostředí pro daňovou spolupráci a přináší značné výhody i vliv, a to i přes svůj poměrně omezený rozsah. Za jediný rok (2015) pomohl členským státům prostřednictvím společných kontrol vyměřit na daních k případnému vymáhání více než 590 milionů EUR.

Dnešní dohoda přichází v době, kdy je postoj veřejnosti vůči vyhýbání se daňovým povinnostem obzvláště negativní a kdy 74 % občanů EU volá po tom, aby Unie proti daňovým únikům a vyhýbání se daním zakročila. Státy EU musí kvůli podvodům v oblasti DPH každý rok nahrazovat ztráty v hodnotě 50 miliard EUR. Nová podoba programu pomůže tyto problémy řešit. Mimoto se bude program podílet na řešení výzev, které s sebou přinese příští desetiletí a které se netýkají jen území Unie, například digitalizace správy daní, nových ekologických modelů či internacionalizace finančních nástrojů.

Další informace

ZPRÁVA o programech Clo a Fiscalis (červen 2018)

Další informace o rozpočtu EU pro budoucnost

Informativní přehled o programu Fiscalis (červen 2018)

Právní texty týkající se programu Fiscalis najdete zde (červen 2018)

IP/19/1754

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar