Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ilgtspējīgs finansējums: augsta līmeņa konferencē sarunas par globālo sadarbību ilgtspējīga finansējuma jomā pāriet nākamajā līmenī

Briselē, 2019. gada 21. martā

Eiropas Komisija šodien rīko augsta līmeņa konferenci par globālu pieeju ilgtspējīgam finansējumam.

Lai atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, Eiropas Savienība 2018. gada martā, pieņemot pirmo rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai un rīkojot pirmo veiksmīgo augsta līmeņa konferenci par ilgtspējīgu finansējumu, apņēmās būt finanšu sistēmas reformas priekšgalā. Kopš tā laika ir apritējis viens gads, un šodien rīkotā konferencē sniedz iespēju veicināt starptautisko sadarbību, izpētīt sinerģijas iespējas un demonstrēt stingru apņemšanos izveidot saskaņotu starptautiska līmeņa finanšu sistēmu, kas atbalsta privātā kapitāla novirzīšanu uz ilgtspējīgiem projektiem. Tā ir arī daļa no kapitāla tirgu savienības (KTS) centieniem finansējumu sasaistīt ar konkrētām Eiropas tautsaimniecības vajadzībām, tādējādi veicinot ES oglekļa ziņā neitrālo programmu.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Šī konference ir spēcīgs signāls, kas liecina par nepieciešamību globālā līmenī palielināt ilgtspējīgu finansējumu. Tā parāda ES un tās partneru apņēmību veicināt pāreju uz klimatneitrālu aprites ekonomiku ar privātā kapitāla atbalstu. Starptautiska tīkla izveide ilgtspējīga finansējuma jomā palīdzētu šo mērķi sasniegt arī ārpus Eiropas Savienības. Ņemot vērā šā projekta steidzamību un nozīmi, es ceru, ka šī dinamika tiks uzturēta arī turpmākajos gados.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis teica: “Eiropas Savienība pildīs savas saistības, ko tā uzņēmusies ar Parīzes klimata nolīgumu. Šīs programmas ietvaros ES ir bijusi līdere ilgtspējīga finansējuma jomā, atzīstot, ka privātā kapitāla palielināšana ir būtiska, lai veicinātu pāreju uz klimatneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku. Šobrīd arī citas valstis ir guvušas ievērojamus panākumus šajā jomā. Ir pienācis laiks apvienot spēkus un padarīt ilgtspējīgu finansējumu par globālu fenomenu.”

Komisija nesen pieņemtajā pārdomu dokumentā “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam” pauda uzskatu, ka būtu lietderīgi izveidot starptautisku tīklu, kuru veidotu valstis no jaunietekmes tirgiem, kā arī attīstītās un jaunattīstības valstis, kas ir apņēmušās veicināt ilgtspējīgu finansējumu.

Lai izpētītu šāda tīkla izveides iespējas, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis jau vakar rīkoja vakariņas ar augsta līmeņa pārstāvjiem no septiņām nozīmīgām valstīm, proti, no Argentīnas, Kanādas, Ķīnas, Indijas, Japānas, Marokas un Kenijas. Vakariņās piedalījās arī starptautisko organizāciju un iniciatīvu pārstāvji. Drīzumā tiks rīkota turpmāka darba līmeņa sanāksme. 

Šajā sakarībā Komisija arī atzinīgi vērtē un atbalsta iniciatīvu par finanšu ministru koalīciju rīcībai klimata politikas jomā, kuru kopīgi vada Somija un Čīle un kuru atbalsta Pasaules Banka. Darbs, ko šī koalīcija ar fiskālās un ekonomikas politikas starpniecību veic, lai panāktu ātrāku pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, ir ļoti nepieciešams un saskan ar Komisijas mērķi līdz 2050. gadam pāriet uz šāda veida ekonomiku. Tas papildinātu ilgtspējīga finansējuma tīklu, kurš pievērstos tādu valsts un reģionāla līmeņa finanšu pakalpojumu politikas iniciatīvu koordinēšanai, kuras ilgtspējību padarītu par finanšu nozares sastāvdaļu.

Turpmākie pasākumi

Lai globālo sasilšanu ierobežotu līdz 2 grādiem pēc Celsija, laikā līdz 2030. gadam mazoglekļa infrastruktūrā, piemēram, enerģētikā, transportā, ēku un ūdens infrastruktūrā, ik gadu būs jāiegulda 6,2 triljoni eiro, tāpēc mērķis palielināt ilgtspējīgu finansējumu ir īpaši svarīgs. Lai sasniegtu Parīzes nolīgumam pielāgotus enerģētikas un klimata politikas mērķus, Eiropas Savienībā vien laika posmā no 2021.-2030. gadam salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju ik gadu būs papildus jāiegulda 180 miljardi eiro. To nebūs iespējams panākt tikai ar publiskajiem līdzekļiem, kas kļūst arvien vairāk noslogoti. Komisija arī turpmāk centīsies uzturēt spēcīgu starptautisko sadarbību ilgtspējīga finansējuma jomā, cieši sadarbojoties ar visiem attiecīgajiem starptautiskajiem partneriem, lai panāktu lielāku saskaņotību starp dažādajiem finanšu pakalpojumu politikas satvariem un instrumentiem, kas ilgtspējību padarītu par finanšu nozares sastāvdaļu.

IP/19/1734

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar