Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Održivo financiranje: Na konferenciji na visokoj razini unaprjeđuje se globalna suradnja u području održivog financiranja

Bruxelles, 21. ožujka 2019.

Europska komisija danas je domaćin konferencije na visokoj razini o globalnom pristupu održivom financiranju.

U ožujku 2018. Europska unija obvezala se predvoditi reformu financijskog sustava kako bi poduprla prijelaz na održivo gospodarstvo, donošenjem prvog Akcijskog plana o financiranju održivog rasta i uspješnog prvog izdanja konferencije na visokoj razini o održivom financiranju. Godinu dana poslije današnjom se konferencijom pruža prilika za poticanje međunarodne suradnje, istraživanje sinergije i pokazivanje snažne predanosti u stvaranju koherentnog međunarodnog financijskog sustava kojim se podupire usmjeravanje privatnog kapitala prema održivim projektima. To je i dio napora unije tržišta kapitala da se povežu financije sa specifičnim potrebama europskoga gospodarstva i time pridonese programu EU-a za održivo i ugljično neutralno gospodarstvo.

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: S ove se konferencije šalje snažna poruka o potrebi povećanja održivog financiranja na svjetskoj razini. Pokazuje se odlučnost EU-a i njegovih partnera da omoguće prijelaz na klimatski neutralno i kružno gospodarstvo, uz potporu privatnog kapitala. Uspostavom međunarodne mreže održivog financiranja podržao bi se taj cilj izvan granica EU-a. S obzirom na hitnost i važnost ovog projekta, nadam se da će se taj pothvat nastaviti i u narednim godinama.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Europska unija poštovat će svoje obveze iz Pariškog klimatskog sporazuma. U skladu s time EU je rano uveo održivo financiranje i prepoznao da je jačanje privatnoga kapitala ključno za potporu prijelazu na klimatski neutralno i održivo gospodarstvo. Dosad su i druge zemlje postigle znatan napredak u tom području. Vrijeme je da udružimo snage i globalno proširimo održivo financiranje.

U nedavno donesenom Dokumentu za razmatranje „Prema održivoj Europi do 2030.” Komisija je navela da bi bilo korisno uspostaviti međunarodnu mrežu tržišta u nastajanju, razvijenih zemalja i zemalja u razvoju koje se zalažu za jačanje održivog financiranja.

Potpredsjednik Dombrovskis već je jučer bio domaćin večere na kojoj su prisustvovali visoki predstavnici iz sedam vodećih zemalja i to Argentine, Kanade, Kine, Indije, Japana, Maroka i Kenije kako bi istražili daljnje korake za uspostavu takve mreže. Na večeri su sudjelovali i predstavnici međunarodnih organizacija i inicijativa. Radni sastanak o praćenju napretka bit će uskoro organiziran. 

U tom smislu Komisija također pozdravlja i podržava inicijativu za koaliciju ministara financija za klimatske aktivnosti, koju zajedno predvode Finska i Čile, a koju podupire Svjetska banka. Rad Koalicije na ubrzavanju prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo s pomoću fiskalnih i gospodarskih politika prijeko je potreban i u skladu je s Komisijinim radom na prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. Ona bi dopunila Mrežu za održivo financiranje, koja bi bila usmjerena na usklađivanje nacionalnih i regionalnih inicijativa u području financijskih usluga kojima se u financijski sektor uključuje održivost.

Daljnji koraci

S obzirom na to da je za ograničenje globalnog zatopljenja na 2 °C do 2030. potrebno oko 6,2 bilijuna EUR godišnjeg ulaganja u niskougljičnu infrastrukturu, primjerice energiju, promet, zgrade i vodnu infrastrukturu kako bi se ograničilo globalno zatopljenje na 2 C, cilj povećanja održivog financiranja od posebne je važnosti. Samo će u Europskoj uniji za postizanje ciljeva klimatske i energetske politike iz Pariškog sporazuma u razdoblju od 2021. do 2030. biti potrebno 180 milijardi EUR godišnjih ulaganja više. Sve opterećenija javna sredstva neće sama zadovoljiti te potrebe za ulaganjima. Komisija će i dalje ulagati napore u održavanje snažne međunarodne suradnje u području održivog financiranja, i to u bliskoj suradnji sa svim relevantnim međunarodnim partnerima, u cilju postizanja veće usklađenosti različitih okvira i instrumenata politike u području financijskih usluga kojima se u financijski sektor uključuje održivost.

IP/19/1734

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar