Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kestävä rahoitus: Korkean tason konferenssi nostaa kestävää rahoitusta koskevan globaalin yhteistyön uudelle tasolle

Bryssel 21. maaliskuuta 2019

Euroopan komissio isännöi tänään korkean tason konferenssia, jonka aiheena on kestävää rahoitusta koskeva globaali yhteistyö.

Euroopan unioni sitoutui maaliskuussa 2018 näyttämään tietä rahoitusjärjestelmän uudistamisessa niin, että sen avulla voidaan tukea siirtymistä kohti kestävää taloutta; se hyväksyi kaikkien aikojen ensimmäisen kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman ja järjesti ensimmäisen kestävää rahoitusta koskevan korkean tason konferenssin, joka osoittautui menestykseksi. Tänään Brysselissä järjestetyssä toisessa konferenssissa tarjoutui tilaisuus edistää kansainvälistä yhteistyötä, selvittää synergiaetuja ja sitoutua pyrkimään kohti yhdenmukaista kansainvälistä rahoitusjärjestelmää, jonka avulla yksityistä pääomaa voidaan ohjata kestäviin hankkeisiin. Tämä on osa pääomamarkkinaunioniin liittyviä toimia, joiden tarkoituksena on edistää EU:n hiilineutraalia toimintasuunnitelmaa ohjaamalla rahoitusta Euroopan talouden erityistarpeisiin.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan konferenssi antaa vahvan viestin siitä, että kestävää rahoitusta on lisättävä kaikkialla maailmassa. EU ja sen kumppanit pyrkivät määrätietoisesti luomaan edellytykset siirtymiselle ilmastoneutraaliin kiertotalouteen yksityisen pääoman tuella. ”Kestävää rahoitusta koskevan kansainvälisen verkoston avulla tämän tavoitteen saavuttamista voidaan edistää myös EU:n ulkopuolella. Kyseessä on kiireellinen ja tärkeä hanke, joten toivon, että hyvään vauhtiin päässyt työ jatkuu myös tulevina vuosina”, Juncker jatkoi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis muistutti, että Euroopan unioni pitää kiinni Pariisin ilmastosopimusta koskevista sitoumuksistaan. ”EU oli edelläkävijä kestävän rahoituksen edistämisessä, koska ymmärsimme, että yksityisen pääoman panos on ratkaiseva, kun pyritään tukemaan siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kestävään talouteen. Nyt muutkin ovat edistyneet merkittävästi tällä alalla. Meidän on aika yhdistää voimamme ja tehdä kestävästä rahoituksesta maailmanlaajuinen trendi”, Dombrovskis kaavaili.

Komissio katsoi äskettäin hyväksymässään pohdinta-asiakirjassa ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä”, että olisi suotavaa perustaa sekä teollisuusmaiden että kehitysmaiden ja kehittyvien talouksien lainkäyttöalueista muodostuva kansainvälinen verkosto, jossa sitoudutaan kestävän rahoituksen edistämiseen.

Varapuheenjohtaja Dombrovskis järjesti jo eilen illallistilaisuuden, jossa tällaisen verkoston perustamista oli pohtimassa korkean tason edustajia seitsemältä lainkäyttöalueelta (Argentiina, Kanada, Kiina, Intia, Japani, Marokko ja Kenia). Tilaisuuteen osallistui myös kansainvälisten järjestöjen ja aloitteiden edustajia. Seuraava kokoontuminen järjestetään lähiaikoina työryhmätasolla. 

Komissio tukee yhdessä Maailmanpankin kanssa myös aloitetta, jossa ilmastotavoitteita edistetään valtiovarainministerien yhteenliittymän avulla. Yhteenliittymän puheenjohtajina toimivat Suomi ja Chile. Yhteenliittymä pyrkii nopeuttamaan siirtymistä hiilineutraaliin talouteen finanssi- ja talouspolitiikan keinoin. Tällaista toimintaa tarvitaan kipeästi, sillä komissio on asettanut tavoitteeksi, että ilmastoneutraaliin talouteen päästäisiin siirtymään vuoteen 2050 mennessä. Näillä erittäin tarpeellisilla toimilla tuettaisiin kestävää rahoitusta koskevan verkoston työtä, jossa keskitytään koordinoimaan kansallisten ja alueellisten rahoituspalvelujen politiikka-aloitteita kestävyysnäkökohtien huomioon ottamiseksi rahoitusalalla.

Seuraavat toimet

Kestävän rahoituksen lisääminen on erittäin tärkeää, sillä jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 2 celsiusasteeseen, vähähiiliseen infrastruktuuriin muun muassa energian, liikenteen, rakentamisen ja vesihuollon aloilla on tehtävä vuoteen 2030 mennessä maailmalaajuisesti vuosittain noin 6,2 biljoonan euron investoinnit. Pariisin sopimuksen mukaisten energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pelkästään EU:ssa vuosina 2021–2030 vuosittain 180 miljardin euron lisäinvestointeja nykytilanteeseen verrattuna. Näitä investointitarpeita ei ole mahdollista kattaa pelkästään julkisin varoin, koska julkista rahoitusta tarvitaan yhä enemmän myös muihin kohteisiin. Komissio tukee myös jatkossa kestävää rahoitusta koskevaa vahvaa kansainvälistä toimintaa tekemällä tiivistä yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa rahoituspalvelujen toimintakehyksiä ja välineitä, joiden avulla edistetään kestävyysnäkökohtien huomioon ottamista rahoitusalalla.

IP/19/1734

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar