Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bæredygtig finansiering: højniveaukonference er ny milepæl i det globale samarbejde

Bruxelles, den 21. marts 2019

Europa-Kommissionen er i dag vært for en højniveaukonference om en global strategi for bæredygtig finansiering.

I marts 2018 besluttede EU at bane vejen for en reform af det finansielle system for at støtte omstillingen til en bæredygtig økonomi, med vedtagelsen af den allerførste handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst og en vellykket første højniveaukonference om bæredygtig finansiering. Et år senere giver dagens konference mulighed for at fremme internationalt samarbejde, udforske synergier og udvise et stærkt engagement i et sammenhængende internationalt finansielt system, der støtter kanalisering af privat kapital til bæredygtige projekter. Dette indgår også i kapitalmarkedsunionens (CMU) bestræbelser på at sammenkoble finansiering med de specifikke behov i den europæiske økonomi og dermed bidrage til EU's CO2-neutrale dagsorden.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtaler: "Denne konference sender et stærkt signal om behovet for at optrappe bæredygtig finansiering på globalt plan. Den viser, at EU og dets partnere er fast besluttet på at muliggøre omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi, som støttes af privat kapital. Oprettelsen af et internationalt netværk for bæredygtig finansiering vil støtte dette mål uden for EU. På grund af projektets hastende karakter og betydning håber jeg, at denne dynamik fortsætter i de kommende år."

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "EU står ved sine forpligtelser i henhold til klimaaftalen fra Paris. Som en del af denne dagsorden har EU været tidligt engageret i bæredygtig finansiering og erkender, at øget privat kapital er afgørende for støtte omstillingen til en klimaneutral og bæredygtig økonomi. I dag har andre lande gjort betydelige fremskridt på dette område. Det er tid til at forene vores kræfter, så bæredygtig finansiering bliver et globalt fænomen."

I sit nyligt vedtagne Oplæg – "På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030" anså Kommissionen det for hensigtsmæssigt at oprette et internationalt netværk af myndigheder fra nye markeder, udviklede lande og udviklingslande, som ønsker at fremme bæredygtig finansiering.

I går var næstformand Valdis Dombrovskis vært ved en middag med deltagelse af højtstående repræsentanter fra syv førende lande, navnlig Argentina, Canada, Kina, Indien, Japan, Marokko og Kenya, for at undersøge vejen frem for oprettelsen af et sådant netværk. Repræsentanter for internationale organisationer og initiativer deltog også i middagen. Der vil inden for kort tid blive afholdt et opfølgende arbejdsmøde. 

I den forbindelse glæder Kommissionen sig ligeledes over og støtter initiativet til en finansministerkoalition med henblik på klimatiltag, som ledes af Finland og Chile i fællesskab med støtte fra Verdensbanken. Koalitionens arbejde med at fremskynde omstillingen til en klimaneutral økonomi gennem finanspolitik og økonomiske politikker er meget tiltrængt og svarer til Kommissionens ambition om at gennemføre omstillingen til en klimaneutral økonomi inden 2050. Det vil være et supplement til netværket om bæredygtig finansiering, som vil fokusere på koordinering af initiativer vedrørende finansielle tjenesteydelser på nationalt og regionalt niveau, der omfatter bæredygtighed i finanssektoren.

Næste skridt

Da der på globalt plan skal investeres ca. 6,2 bio. EUR årligt i kulstoffattig infrastruktur, såsom energi, transport, bygninger og vand, frem til 2030 for at begrænse den globale opvarmning til 2 °C, er målet om at øge den bæredygtige finansiering særlig vigtigt. Alene i EU vil opfyldelsen af energi- og klimamålene i henhold til Parisaftalen kræve en yderligere årlig investering på 180 mia. EUR mellem 2021 og 2030 sammenlignet med status quo. Disse investeringsbehov kan ikke alene finansieres med offentlige midler, som er under stadigt større pres. Kommissionen vil fortsætte sine bestræbelser på at opretholde et stærkt internationalt samarbejde om bæredygtig finansiering ved at arbejde tæt sammen med alle relevante internationale partnere, med det formål at opnå større overensstemmelse mellem de forskellige politiske rammer og værktøjer for finansielle tjenesteydelser, der omfatter bæredygtighed i finanssektoren.

IP/19/1734

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar