Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Udržitelné financování: konference na vysoké úrovni posouvá globální spolupráci v oblasti udržitelného financování do další fáze

Brusel 21. března 2019

Evropská komise dnes pořádá konferenci na vysoké úrovni o globálním přístupu k udržitelnému financování.

V březnu 2018 se Evropská unie zavázala k tomu, že připraví podmínky pro reformy finančního systému, které podporují přechod k udržitelnému hospodářství. Za tímto účelem přijala první akční plán pro financování udržitelného růstu a úspěšně uspořádala první konferenci na vysoké úrovni o udržitelném financování. Po uplynutí jednoho roku představuje dnešní konference příležitost k posílení mezinárodní spolupráce, prozkoumání synergií a prokázání silného závazku vůči soudržnému mezinárodnímu finančnímu systému, který podporuje směřování soukromého kapitálu do udržitelných projektů. To je rovněž součástí projektu unie kapitálových trhů, který se snaží propojit financování s konkrétními potřebami evropské ekonomiky, čímž přispívá k uhlíkově neutrální agendě EU.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Tato konference vysílá silný signál o potřebě rozšířit udržitelné financování na celosvětové úrovni. Potvrzuje odhodlání EU a jejích partnerů umožnit přechod ke klimaticky neutrálnímu, oběhovému hospodářství, který je podporován soukromým kapitálem. Vytvoření mezinárodní sítě udržitelného financování by podpořilo tento cíl i mimo EU. Vzhledem k naléhavosti a důležitosti tohoto projektu věřím, že tato dynamika bude zachována i v dalších letech.“

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Evropská unie dostojí svým závazkům podle Pařížské dohody o klimatu. Jako součást této agendy byla EU průkopníkem v oblasti udržitelného financování tím, že uznala, že posílení soukromého kapitálu má zásadní význam pro přechod ke klimaticky neutrálnímu a udržitelnému hospodářství. Ostatní země již v této oblasti rovněž dosáhly značného pokroku. Je na čase, abychom spojili síly a řešili otázku udržitelného financování na globální úrovni.“

Komise ve svém nedávno přijatém diskusním dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 vyjádřila názor, že by bylo vhodné zavést mezinárodní síť jurisdikcí z rozvíjejících se trhů, rozvinutých a rozvojových zemí, které jsou odhodlány podporovat udržitelné financování.

Již včera místopředseda Komise Dombrovskis pořádal večeři, které se zúčastnili zástupci na vysoké úrovni ze sedmi hlavních zemí, a to z Argentiny, Číny, Indie, Japonska, Kanady, Keni a Maroka, aby projednali další možnosti pro vytvoření této sítě. Večeře se rovněž zúčastnili zástupci mezinárodních organizací a iniciativ. V brzké době bude zorganizována následná schůzka na pracovní úrovni. 

V tomto smyslu Komise rovněž vítá a podporuje iniciativu koalice ministrů financí pro opatření v oblasti klimatu vedenou Finskem a Chile, kterou podporuje rovněž Světová banka. Práce koalice na urychlení přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství prostřednictvím fiskálních a hospodářských politik je velmi zapotřebí a odráží ambici Komise uskutečnit přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050. Doplnila by síť udržitelného financování, která by byla zaměřena na koordinaci vnitrostátních a regionálních iniciativ politiky finančních služeb, které do finančního sektoru začleňují udržitelnost.

Další kroky

Vzhledem k tomu, že do roku 2030 jsou k omezení globálního oteplování na 2 stupně Celsia v celosvětovém měřítku potřebné roční investice do nízkouhlíkové infrastruktury, jako je např. energie, doprava, budovy a voda, ve výši přibližně 6,2 bilionu EUR, je cíl rozšíření udržitelného financování obzvláště důležitý. Jen v Evropské unii bude dosažení cílů politiky v oblasti energetiky a klimatu v souladu s Pařížskou dohodou v období 2021–2030 ve srovnání se scénářem bez přijetí opatření vyžadovat další roční investice ve výši 180 miliard EUR. Stále napjatější veřejné prostředky tyto investiční potřeby samy o sobě neuspokojí. Komise bude pokračovat ve svém úsilí o udržení silné mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelného financování tím, že bude úzce spolupracovat se všemi příslušnými mezinárodními partnery s cílem dosáhnout většího sladění různých rámců a nástrojů politiky finančních služeb, které začleňují udržitelnost do finančního sektoru.

IP/19/1734

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar