Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Финансиране за устойчиво развитие: Конференция на високо равнище открива нов етап в глобалното сътрудничество в областта на финансирането за устойчиво развитие

Брюксел, 21 март 2019 r.

Днес Европейската комисия е домакин на конференция на високо равнище, посветена на глобалния подход към финансирането за устойчиво развитие.

С приемането на първия по рода си План за действие относно финансиране за устойчиво развитие и успешно преминалата първа конференция на високо равнище относно финансирането за устойчиво развитие Европейският съюз пое през март 2018 г. ангажимент да заеме водеща роля в реформирането на финансовата система в подкрепа на прехода към устойчива икономика. Една година по-късно днешната конференция предоставя възможност за насърчаване на международното сътрудничество, проучване на полезните взаимодействия и демонстриране на твърд ангажимент за изграждане на съгласувана международна финансова система, подкрепяща насочването на частни капитали към устойчиви проекти. Това е и част от усилията на съюза на капиталовите пазари (СКП) да обвърже финансирането с конкретните нужди на европейската икономика, допринасяйки за целта на ЕС за въглеродна неутралност.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: С настоящата конференция се дава ясен сигнал за необходимостта от глобално увеличаване на финансирането за устойчиво развитие. Тя показва решимостта на ЕС и неговите партньори да осъществят — с подкрепата на частни капитали — преход към неутрална по отношение на климата кръгова икономика. Създаването на международна мрежа в областта на финансирането за устойчиво развитие би подкрепило тази цел извън рамките на ЕС. Надявам се този импулс да се запази и през следващите години с оглед на неотложността и значението на настоящия проект.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейският съюз ще изпълни ангажиментите си, поети с Парижкото споразумение за климата. С оглед на тази цел ЕС е сред пионерите в областта на финансирането за устойчиво развитие, отчитайки необходимостта от увеличаване на частните капитали в подкрепа на прехода към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика. Някои държави вече постигнаха значителен напредък в тази област. Време е да обединим усилията си, за да може финансирането за устойчиво развитие да се наложи на световно равнище.

Според становището, изразено от Комисията в наскоро приетия Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“, би било уместно да се изгради международна мрежа от юрисдикции от нововъзникващи пазари, развити и развиващи се държави, които са готови да подкрепят финансирането за устойчиво развитие.

Вчера заместник-председателят Домбровскис беше домакин на вечеря с високопоставени представители на седем водещи юрисдикции, а именно Аржентина, Канада, Китай, Индия, Япония, Мароко и Кения, по време на която бяха проучени възможностите за създаване на такава мрежа. На вечерята присъстваха и представители на международни организации и инициативи. Като следваща стъпка предстои да бъде организирано заседание на работно равнище. 

В тази връзка Комисията също така приветства и подкрепя инициативата за коалиция на финансовите министри за защита на климата, ръководена съвместно от Финландия и Чили и подкрепена от Световната банка. Така необходимата работа на коалицията за ускоряване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика чрез фискални и икономически политики съответства на стремежа на Комисията за преход към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Тя ще допълни мрежата в областта на финансирането за устойчиво развитие, която ще се съсредоточи върху координирането на национални и регионални инициативи в областта на финансовите услуги, интегриращи принципа за устойчивост във финансовия сектор.

Следващи стъпки

Увеличаването на финансирането за устойчиво развитие е изключително важна цел, като се има предвид, че за ограничаването на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий ще са необходими до 2030 г. инвестиции от около 6,2 трилиона евро годишно в инфраструктура с ниски нива на въглеродни емисии, в т.ч. енергетика, транспорт, строителство и водна инфраструктура. Само в Европейския съюз постигането на целите на политиката в областта на енергетиката и климата по Парижкото споразумение ще изисква допълнителни годишни инвестиции в размер на 180 милиарда евро в периода 2021—2030 г. Необходимите инвестиции няма да могат да бъдат набавени единствено чрез все по-оскъдните публични средства. Комисията ще продължи да полага усилия за поддържане на тясно международно сътрудничество в областта на финансирането за устойчиво развитие, като работи съвместно с всички международни партньори за по-добро съгласуване на различните рамки и инструменти на политика в областта на финансовите услуги, интегриращи принципа за устойчивост във финансовия сектор.

IP/19/1734

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar