Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget för 2021–2027: kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om InvestEU

Bryssel den 20 mars 2019

EU-kommissionen välkomnar den preliminära överenskommelsen om InvestEU-programmet. Programmet ingår i EU:s nästa långtidsbudget (2021–2027) och ska stärka de privata och offentliga investeringarna.

Den preliminära överenskommelsen mellan Europaparlamentet, medlemsländerna och kommissionen är ett avgörande steg för att InvestEU ska bli verklighet. Programmet innebär att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och 14 andra finansieringsinstrument som ska främja investeringar inom EU samlas under ett och samma tak, vilket gör det lättare att ansöka om finansiering.

– Läget i Europa är betydligt bättre än för några år sedan, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Investeringsplanen för Europa, som vi lanserade i slutet av 2014, har lett till ökade investeringar. Men vi kan och måste göra mer för att främja sysselsättning och tillväxt. Det är här InvestEU kommer in. Genom att bygga vidare på det vi redan uppnått kan vi skjuta till offentliga medel för att stödja strategiskt viktiga projekt inom hela EU. Dagens överenskommelse kunde inte komma mer lägligt och betyder att EU-stödet kan börja ge konkreta resultat så snart som möjligt.

– InvestEU kommer att vara vårt flaggskeppsprogram för en hållbar, motståndskraftig och konkurrenskraftig europeisk ekonomi, säger vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Det kommer att uppmuntra ytterligare investeringar på viktiga områden som artificiell intelligens, cirkulär ekonomi, klimatinsatser, social inkludering och kompetensutveckling. Som en extra bonus kommer det att bli lättare och mer transparent för stödmottagarna att ansöka om finansiering. Jag vill tacka parlamentet och medlemsländerna för deras outtröttliga arbete för att uppnå dagens överenskommelse.

InvestEU bygger på framgångarna med Junckerplanen, även kallad Investeringsplanen för Europa. I likhet med Junckerplanen har InvestEU formen av en budgetgaranti på minst 38 miljarder euro, som ska mobilisera minst 650 miljarder euro. Tillsammans med InvestEU-fonden inrättas även ett rådgivningscentrum, som ska ge projektansvariga skräddarsytt stöd, och InvestEU-portalen, som på ett lättillgängligt sätt presenterar mogna projekt för potentiella investerare.

InvestEU är ett samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) – som är EU:s bank – men även andra partner kommer att kunna delta.

Den preliminära överenskommelsen måste nu formellt godkännas av Europaparlamentet och rådet. De budgetrelaterade aspekterna är beroende av att EU:s nästa långtidsbudget som kommissionen lade fram i maj 2018, godkänns.

De senaste siffrorna från Europeiska investeringsbanken, som är kommissionens strategiska partner när det gäller Junckerplanen, visar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) i mars 2019 hade mobiliserat nästan 390 miljarder euro i investeringar. Finansieringsinsatserna under Efsi uppgår hittills till totalt 72,5 miljarder euro i alla 28 medlemsländer. EIB har godkänt 518 infrastrukturprojekt som får 53,9 miljarder euro i stöd från Efsi, medan Europeiska investeringsfonden har godkänt 537 finansieringsavtal för små och medelstora företag till ett värde av 18,6 miljarder euro. 929 000 små och medelstora företag kommer att gynnas av dessa avtal.

Mer information

Faktablad: Vad är InvestEU?

Faktablad: Vad ska InvestEU finansiera?

Pressmeddelande om InvestEU-förslaget (6 juni 2018): InvestEU-programmet ska stödja jobb, tillväxt och innovationer i EU

Förslag till förordning om InvestEU-programmet (6 juni 2018)

En EU-budget för framtiden

Vice kommissionsordförande Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar