Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za obdobje 2021–2027: Komisija pozdravlja predhodni dogovor o programu InvestEU

Bruselj, 20. marca 2019

Evropska komisija pozdravlja predhodni dogovor o predlaganem programu InvestEU za spodbujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027.

Ta predhodni dogovor med Evropskim parlamentom, državami članicami in Komisijo je ključni korak v smeri oblikovanja programa InvestEU, ki bo na enem mestu združil Evropski sklad za strateške naložbe in 13 drugih finančnih instrumentov EU, s katerimi se trenutno podpirajo naložbe v EU, ter olajšal dostop do financiranja.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: Evropa je v precej boljši kondiciji kot pred nekaj leti. Zahvaljujoč naložbenemu načrtu za Evropo, ki smo ga začeli izvajati proti koncu leta 2014, se naložbe vračajo. Vendar lahko in tudi moramo storiti več, da bi spodbudili ustvarjanje delovnih mest in rasti. To pa je naloga programa InvestEU. Na temelju dosedanjih pozitivnih rezultatov bomo lahko uporabili javno financiranje za podporo strateško pomembnih projektov po vsej EU. Današnji dogovor ne bi mogel priti ob bolj pravem času in bo omogočil, da bodo sredstva EU lahko kmalu prinesla rezultate na terenu.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Program InvestEU bo naš vodilni program za trajnostno, odporno in konkurenčno evropsko gospodarstvo. Dodatno bo spodbujal naložbe na ključnih področjih, kot so umetna inteligenca, krožno gospodarstvo, podnebni ukrepi ter socialno vključevanje in spretnosti, poleg tega pa bo omogočil lažji in preglednejši dostop do financiranja za upravičence. Zahvaljujem se Parlamentu in državam članicam ter jim čestitam za neutrudna prizadevanja, ki so omogočila današnji dogovor.“

Program InvestEU temelji na uspehu Junckerjevega načrta, t. i. naložbenega načrta za Evropo. Program InvestEU je podoben Junckerjevemu načrtu, gre pa za proračunsko jamstvo EU. Jamstvo bo znašalo najmanj 38 milijard EUR, s čimer naj bi se spodbudile naložbe v vrednosti najmanj 650 milijard EUR. Sklad InvestEU bosta spremljala svetovalno vozlišče InvestEU, ki bo omogočalo prilagojeno podporo nosilcem projektov, in portal InvestEU, tj. zlahka dostopen nabor zrelih projektov za potencialne vlagatelje.

Program InvestEU je partnerstvo s skupino Evropske investicijske banke, tj. banko EU, ki bo odprto tudi za druge izvajalske partnerje.

Ta predhodni dogovor morata še uradno potrditi Evropski parlament in Svet. Proračunski vidiki programa InvestEU so odvisni od splošnega dogovora o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Zadnji podatki Evropske investicijske banke, ki je strateška partnerica Komisije v okviru Junckerjevega načrta, kažejo, da je do marca 2019 Evropski sklad za strateške naložbe spodbudil za skoraj 390 milijard EUR naložb. Operacije, ki so bile doslej odobrene v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, pomenijo financiranje v skupnem obsegu 72,5 milijarde EUR v vseh 28 državah članicah. Evropska investicijska banka je odobrila 518 infrastrukturnih projektov, ki jih je podprl Evropski sklad za strateške naložbe v vrednosti 53,9 milijarde EUR, Evropski investicijski sklad pa je odobril 537 sporazumov o financiranju za MSP v vrednosti 18,6 milijarde EUR. Od teh sporazumov bo imelo koristi 929 000 malih in srednjih podjetij.

Več informacij

Informativni pregled: Kaj je program InvestEU?

Informativni pregled: InvestEU: kaj bo financiral?

Sporočilo za medije o predlogu za program InvestEU (6. junij 2018): Program InvestEU za spodbuditev ustvarjanja delovnih mest, rasti in inovacij v Evropi

Predlog uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU (6. junij 2018)

Proračun EU za prihodnost

Spremljajte podpredsednika Katainena na Twitterju: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar