Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: Komisia víta predbežnú dohodu o Programe InvestEU

Brusel 20. marec 2019

Európska komisia víta predbežnú dohodu o navrhovanom Programe InvestEU, ktorý by mal v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 podporiť verejné a súkromné investície v Európe.

Táto predbežná dohoda medzi Európskym parlamentom, členským štátmi a Komisiou je rozhodujúcim krokom k vytvoreniu Programu InvestEU, v rámci ktorého sa pod jednou strechou zlúči Európsky fond pre strategické investície a 14 ďalších finančných nástrojov EÚ, z ktorých sa v súčasnosti podporujú investície v EÚ, čím sa zjednoduší prístup k financovaniu.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal:Európa je v oveľa lepšej kondícii než pred niekoľkými rokmi. Vďaka Investičnému plánu pre Európu, ktorý sme spustili koncom roka 2014, došlo k oživeniu investícií. No pre podporu zamestnanosti a rastu môžeme a musíme urobiť viac. A tu na scénu prichádza Program InvestEU. Ak budeme stavať na doteraz dosiahnutých úspechoch, budeme môcť vyžívať finančné prostriedky z verejných zdrojov na podporu strategicky významných projektov v celej EÚ. Dnešná dohoda nemohla prísť vo vhodnejšom čase. Vďaka nej čo nevidieť začnú prostriedky EÚ prinášať výsledky v praxi.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť k tomu dodal: „InvestEU bude naším hlavným programom pri budovaní udržateľného, odolného a konkurencieschopného európskeho hospodárstva. Znásobí sa ním podpora investícií v takých kľúčových oblastiach, ako je umelá inteligencia, obehové hospodárstvo, opatrenia v oblasti klímy, ako aj sociálne začlenenie a zručnosti, a navyše sa ním uľahčí prístup k financovaniu a zvýši sa transparentnosť pre prijímateľov. Ďakujem a blahoželám parlamentu a členským štátom za ich neúnavné úsilie, ktorého výsledkom je dnešná dohoda.“

Program InvestEU vychádza z úspechu Junckerovho plánu známeho ako Investičný plán pre Európu. Podobne ako Junckerov plán aj Program InvestEU má formu záruky z rozpočtu EÚ. Táto záruka bude dosahovať najmenej 38 miliárd eur s cieľom mobilizovať prinajmenšom 650 miliárd eur. Fond InvestEU budú dopĺňať poradenské centrum InvestEU – cielená podpora pre predkladateľov projektov – a Portál InvestEU – a portál InvestEU, ktorý bude slúžiť ako dostupný zásobník kvalitne pripravených projektov pre potenciálnych investorov.

Program InvestEU je partnerstvom so skupinou Európskej investičnej (EIB), teda banky EÚ, a budú sa môcť doň zapojiť aj iní implementujúci partneri.

Túto predbežnú dohodu musia ešte formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU závisia od celkovej dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

Podľa najnovších údajov Európskej investičnej banky, ktorá je strategickým partnerom Komisie pri plnení Junckerovho plánu, Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do marca 2019 mobilizoval investície vo výške takmer 390 miliárd eur. Doteraz schválené operácie v rámci EFSI predstavujú celkový objem financovania vo výške 72,5 miliardy eur vo všetkých 28 členských štátoch. EIB schválila 518 infraštruktúrnych projektov podporovaných z EFSI v hodnote 53,9 miliardy eur, zatiaľ čo Európsky investičný fond schválil 537 dohôd o financovaní v prospech malých a stredných podnikov v hodnote 18,6 miliardy eur. Z týchto dohôd bude profitovať 929 000 malých a stredných podnikov.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad: Čo je program InvestEU?

Informačný prehľad: InvestEU: čo sa z neho bude financovať?

Tlačová správa o návrhu programu InvestEU (6. júna 2018): Program InvestEU na podporu tvorby pracovných miest, rastu a inovácie v Európe

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (6. júna 2018)

Rozpočet EÚ pre budúcnosť

Podpredseda Komisie Katainen na Twitteri: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar