Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Budżet UE na lata 2021–2027: jest wstępne porozumienie w sprawie InvestEU

Bruksela, 20 marca 2019 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wstępne porozumienie w sprawie Programu InvestEU. Program ten ma wspierać inwestycje prywatne i publiczne w Europie w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE (na lata 2021–2027).

To wstępne porozumienie zawarte przez Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisję jest kluczem do stworzenia Programu InvestEU. Dzięki połączeniu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz 13 innych instrumentów finansowych wspierających obecnie inwestycje w Unii program ten ułatwi dostęp do finansowania.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział:Europa jest dziś w dużo lepszej kondycji niż przed kilku laty. Dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy, który uruchomiliśmy pod koniec 2014 r., inwestycje powróciły. Możemy jednak i musimy zrobić więcej, aby zwiększać zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Taka jest właśnie rola Programu InvestEU. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach, będziemy mogli wykorzystać finansowanie publiczne, aby wesprzeć strategicznie istotne projekty w całej UE. To porozumienie przyszło w doskonałym momencie i dzięki niemu fundusze UE będą mogły już wkrótce zacząć przynosić rezultaty.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, oznajmił: Program InvestEU będzie naszym sztandarowym programem na rzecz zrównoważonej, odpornej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej. Spowoduje on zwiększenie inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w dziedzinie klimatu, a także włączenie społeczne i zwiększanie umiejętności, a jego dodatkową zaletą jest łatwiejszy i bardziej przejrzysty dostęp do finansowania. Pragnę podziękować Parlamentowi i państwom członkowskim za niestrudzone wysiłki, które doprowadziły do zawarcia dzisiejszego porozumienia.

Program InvestEU opiera się na sukcesie planu Junckera, znanego też jako plan inwestycyjny dla Europy. InvestEU, podobnie jak plan Junckera, ma postać gwarancji UE. Kwota tej gwarancji wyniesie co najmniej 38 mld euro, tak aby uruchomić co najmniej 650 mld euro. Funduszowi InvestEU towarzyszyć będzie Centrum Doradztwa InvestEU, zapewniające zindywidualizowane wsparcie dla promotorów projektów, oraz portal InvestEU, czyli łatwo dostępny wykaz gotowych projektów dla potencjalnych inwestorów.

Program ma postać partnerstwa z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – bankiem UE – ale będzie otwarty też dla innych partnerów wykonawczych.

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Budżetowe aspekty Programu InvestEU są uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.

Z najnowszych danych Europejskiego Banku Inwestycyjnego – strategicznego partnera Komisji w sprawie planu Junckera – wynika, że do marca 2019 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) uruchomił inwestycje o wartości prawie 390 mld euro. Łączna wartość operacji finansowania zatwierdzonych dotychczas w ramach EFIS wynosi 72,5 mld euro we wszystkich 28 państwach członkowskich. EBI zatwierdził 518 projektów infrastrukturalnych wspieranych przez EFIS na kwotę 53,9 mld euro, natomiast Europejski Fundusz Inwestycyjny zatwierdził 537 umów w sprawie finansowania MŚP o wartości 18,6 mld euro. Z umów tych skorzysta 929 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji

Zestawienie informacji: Czym jest Program InvestEU?

Zestawienie informacji: InvestEU – co będzie finansował?

Komunikat prasowy na temat wniosku w sprawie InvestEU (6 czerwca 2018 r.): Program InvestEU wspiera zatrudnienie, wzrost i innowacje w Europie

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU (6 czerwca 2018 r.)

Przyszły budżet UE

Wiceprzewodniczący Katainen na Twitterze: @jyrkikatainen

Program InvestEU

 

IP/19/1732

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar