Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets 2021.–2027. gadam: Komisija atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos par InvestEU

Briselē, 2019. gada 20. martā

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos par InvestEU – ierosināto programmu, kuras mērķis ir nākamā ES ilgtermiņa budžeta (2021.–2027. gadam) ietvaros veicināt privātā un publiskā sektora ieguldījumus Eiropā.

Šī provizoriskā vienošanās starp Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un Komisiju ir būtisks solis ceļā uz programmas InvestEU izveidi, kas vienviet apvienos Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un 13 citus ES finanšu instrumentus, kuri pašlaik atbalsta ieguldījumus ES, tādējādi padarot finansējumu vieglāk pieejamu.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja:“Eiropa ir daudz labākā situācijā nekā pirms dažiem gadiem. Pateicoties 2014. gada beigās uzsāktajam Investīciju plānam Eiropai, ieguldījumi ir atjaunojušies. Taču mēs varam darīt un mums ir jādara vairāk, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmi. Tas ir InvestEU uzdevums. Pamatojoties uz jau gūtajiem panākumiem, mēs varēsim izmantot publisko finansējumu, lai atbalstītu stratēģiski svarīgus projektus visā Eiropas Savienībā. Šodienas vienošanās ir panākta īstajā laikā, un tā nozīmē, ka ES līdzekļi varēs agrāk sākt dot reālus rezultātus.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens atzīst: “InvestEU būs pamatprogramma ilgtspējīgai, noturīgai un konkurētspējīgai Eiropas ekonomikai. Tā vēl vairāk veicinās ieguldījumus tādās svarīgās jomās kā mākslīgais intelekts, aprites ekonomika, klimata politika, kā arī sociālā iekļaušana un prasmes, papildus tam ļaujot finansējuma saņēmējiem vieglāk un pārredzamāk piekļūt finansējumam. Esmu pateicīgs Parlamentam un dalībvalstīm par nerimstošiem centieniem, kuru rezultātā šodien tika panākta vienošanās.”

InvestEU pamatā ir Junkera plāna jeb Investīciju plāna Eiropai panākumi. Līdzīgi Junkera plānam arī InvestEU ir ES budžeta garantija. Šī garantija būs vismaz 38 miljardu eiro apmērā, un paredzams, ka tā piesaistīs vismaz 650 miljardus eiro. InvestEU fondu papildinās InvestEU konsultāciju centrs, kas sniegs pielāgotu atbalstu projektu virzītājiem, un InvestEU portāls, kurā potenciālajiem investoriem būs viegli pieejams rūpīgi izstrādātu projektu saraksts.

InvestEU ir partnerība ar Eiropas Investīciju bankas grupu (EIB), ES banku, un tā būs pieejama arī citiem īstenošanas partneriem.

Šī provizoriskā vienošanās vēl oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. Uz InvestEU budžeta aspektiem attiecas vispārējā vienošanās par ES nākamo ilgtermiņa budžetu, kuru Komisija ierosināja 2018. gada maijā.

Eiropas Investīciju bankas – Komisijas stratēģiskā partnera Junkera plāna saistībā – jaunākie dati liecina, ka līdz 2019. gada martam Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir piesaistījis ieguldījumus gandrīz 390 miljardu eiro apmērā. ESIF ietvaros līdz šim apstiprinātās darbības veido kopējo finansējuma apjomu 72,5 miljardu eiro apmērā visās 28 dalībvalstīs. EIB ir apstiprinājusi 518 ESIF atbalstītus infrastruktūras projektus 53,9 miljardu eiro apmērā, savukārt Eiropas Investīciju fonds ir apstiprinājis 537 finansēšanas nolīgumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 18,6 miljardu eiro vērtībā. No šiem nolīgumiem labumu gūs 929 000 MVU.

Plašāka informācija

Faktu lapa: Kas ir programma InvestEU?

Faktu lapa: Kas tiks finansēts ar InvestEU?

Paziņojums presei par InvestEU priekšlikumu (2018. gada 6. jūnijs): Programma InvestEU nodarbinātības, izaugsmes un inovāciju atbalstam Eiropā

Priekšlikums regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (2018. gada 6. jūnijs)

ES budžets nākotnei

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Katainenam tviterī: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar