Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2021–2027 m. ES biudžetas. Komisija palankiai vertina preliminarų susitarimą dėl programos „InvestEU“

Briuselis, 2019 m. kovo 20 d.

Europos Komisija palankiai vertina pasiektą preliminarų susitarimą dėl privačiųjų ir viešųjų investicijų skatinimo Europoje programos „InvestEU“, kurią siūloma įtraukti į kitą ilgalaikį 2021–2027 m. ES biudžetą.

Šis Europos Parlamento, valstybių narių ir Komisijos preliminarus susitarimas yra svarbus žingsnis siekiant sukurti programą „InvestEU“, į vieną struktūrą sujungsiančią Europos strateginių investicijų fondą ir 13 kitų ES finansinių priemonių, kuriomis remiamos investicijos Europos Sąjungoje, taigi lengvinamos galimybės gauti finansavimą.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: Europos padėtis yra daug geresnė nei prieš keletą metų. Atsipirko 2014 m. pabaigoje pradėto įgyvendinti Investicijų plano Europai investicijos. Tačiau galime ir turime nuveikti daugiau, kad paskatintume darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Tą padaryti padės programa „InvestEU“. Remdamiesi ligšioliniais laimėjimais, galėsime viešąsias lėšas panaudoti strategiškai svarbiems projektams visoje ES paremti. Šiandienos susitarimas pasiektas pačiu laiku, ir tai reiškia, kad ES lėšos padės daug greičiau gauti rezultatų vietoje.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Programa „InvestEU“ bus mūsų tvarios, atsparios ir konkurencingos Europos ekonomikos pavyzdinė programa. Ji toliau skatins investicijas pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, žiedinės ekonomikos, klimato politikos veiksmų, taip pat socialinės įtraukties ir įgūdžių, nes naudos gavėjams lėšos bus skiriamos lengviau ir skaidriau. Dėkoju Europos Parlamentui ir valstybėms narėms už nenuilstamas pastangas siekiant šiandienos susitarimo ir sveikinu jį pasiekus.“

Programa „InvestEU“ grindžiama Junckerio plano (Investicijų plano Europai) sėkme. Panašiai kaip Junckerio planas, „InvestEU“ yra ES biudžeto garantija. Garantija bus ne mažesnė kaip 38 mlrd. eurų ir padės sutelkti ne mažiau kaip 650 mlrd. eurų. Be „InvestEU“ fondo, veiks „InvestEU“ konsultacijų centras (tikslinė parama projektų vykdytojams) ir „InvestEU“ portalas (galimiems investuotojams skirta lengvai prieinama brandžių projektų duomenų bazė).

Programa „InvestEU“ grindžiama partneryste su Europos investicijų banko (EIB), ES banko, grupe ir joje galės dalyvauti kiti įgyvendinantieji partneriai.

Šį preliminarų susitarimą dar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Programos „InvestEU“ biudžeto aspektai priklauso nuo bendro susitarimo dėl kito ilgalaikio ES biudžeto, kurį Komisijos pasiūlė 2018 m. gegužės mėn.

Remiantis naujausiais Europos investicijų banko – Komisijos strateginio partnerio įgyvendinant Junckerio planą – duomenimis, iki 2019 m. kovo mėn. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) bus sutelkęs beveik 390 mlrd. eurų investicijų. Iki šiol EFSI patvirtintų finansavimo operacijų bendra apimtis yra 72,5 mlrd. eurų visose 28 valstybėse narėse. EIB patvirtino 518 infrastruktūros projektų, kuriuos EFSI parėmė 53,9 mlrd. eurų suma, o Europos investicijų fondas patvirtino 537 MVĮ skirtus finansavimo susitarimus, kurių vertė – 18,6 mlrd. eurų. Šiais susitarimais pasinaudos 929 000 mažųjų ir vidutinių įmonių.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „Kas yra programa „InvestEU“?“

Informacijos suvestinė „InvestEU“. Kas bus finansuojama?“

Pranešimas spaudai apie pasiūlymą dėl „InvestEU“ (2018 m. birželio 6 d.) „InvestEU“ – darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir inovacijoms Europoje paremti skirta programa“

Reglamento dėl programos „InvestEU“ pasiūlymas (2018 m. birželio 6 d.)

ES ateities biudžetas

Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Kataineno paskyra tinkle „Twitter“: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar