Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio vuosiksi 2021–2027: Komissio tyytyväinen alustavaan InvestEU-sopimukseen

Bryssel 20. maaliskuuta 2019

Komissio panee tyytyväisenä merkille InvestEU-ohjelmasta saavutetun alustavan sopimuksen. Ohjelmalla on tarkoitus edistää yksityisiä ja julkisia investointeja Euroopassa EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion 2021–2027 aikana.

Tämä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja komission välinen alustava sopimus on ratkaisevan tärkeä askel InvestEU-ohjelman luomisessa. Ohjelma tuo saman katon alle Euroopan strategisten investointien rahaston ja 13 muuta EU:n rahoitusvälinettä, joilla tuetaan investointeja EU:ssa, mikä tekee rahoituksen saannista helpompaa.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan tilanne Euroopassa on paljon parempi kuin muutama vuosi sitten. Junckerin mukaan se, että investointeja tehdään taas on vuoden 2014 loppupuolella käynnistetyn Euroopan investointiohjelman ansiota. ”Investointeja tehdään taas, mutta se ei riitä: työpaikkojen ja kasvun lisäämiseksi voidaan ja täytyy tehdä enemmän. Tässä kohtaa InvestEU astuu kuvaan. Hyödyntäen tähän mennessä saatuja hyviä tuloksia voimme käyttää julkisia varoja strategisesti tärkeiden hankkeiden tukemiseen kaikkialla EU:ssa. Tänään saavutettu yhteisymmärrys osuu juuri sopivaan ajankohtaan ja tarkoittaa sitä, että EU:n rahoituksella voidaan alkaa tuottaa konkreettisia tuloksia jo lähiaikoina”, Juncker totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan InvestEU:sta tulee EU:n lippulaivaohjelma, jolla tähdätään kestävän, selviytymiskykyisen ja kilpailukykyisen EU:n talouden luomiseen. ”Ohjelman avulla edistetään investointeja keskeisille aloille, kuten tekoälyn ja kiertotalouden kehittämiseen ja ilmastotoimiin, ja tuetaan sosiaalista osallisuutta ja osaamista. Lisähyötynä on, että ohjelma tekee rahoitusmenettelyistä helpompia ja avoimempia edunsaajille”, Katainen sanoi. Hän myös kiitti parlamenttia ja jäsenvaltioita ja antoi niille tunnustusta väsymättömästä toiminnasta, jonka ansiosta tämänpäiväinen sopimus saavutettiin.

InvestEU perustuu Euroopan investointiohjelman – niin kutsutun Junckerin suunnitelman – avulla saavutettuihin menestyksekkäisiin tuloksiin. Euroopan investointiohjelman tavoin InvestEU on EU:n talousarviotakuu. Takuu on vähintään €38 miljardia euroa, ja sen avulla on määrä saada liikkeelle vähintään €650 miljardin investoinnit. InvestEU-rahaston yhteydessä toimii myös InvestEU-neuvontakeskus – räätälöidyn tuen tarjoamiseksi hankkeiden toteuttajille – sekä InvestEU-portaali, jonka kautta potentiaaliset sijoittajat löytävät helposti toteutusvalmiita hankkeita.

InvestEU toteutetaan yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) – EU:n pankin – kanssa, ja siihen otetaan mukaan myös muita täytäntöönpanokumppaneita.

Tämä alustava sopimus on vielä hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. InvestEU:n talousarvionäkökohdat riippuvat komission toukokuussa 2018 ehdottaman EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion hyväksymisestä.

Euroopan investointiohjelman strategisena kumppanina toimivan EIP:n tuoreimmat luvut osoittavat, että maaliskuuhun 2019 mennessä Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) oli mobilisoinut lähes €390 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston puitteissa tähän mennessä hyväksyttyjen toimien kokonaisarvo on €72,5 miljardia euroa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. EIP on hyväksynyt 518 infrastruktuurihanketta, joita ESIR on tukenut €53,9 miljardilla. Euroopan investointirahasto on puolestaan hyväksynyt 537 pk-yrityksiä koskevaa rahoitussopimusta, joiden arvo on €18,6 miljardia. Yhteensä 929 000 pk-yritystä hyötyy näistä sopimuksista.

Lisätietoja

Tiedote: Mikä on InvestEU-ohjelma?

Tiedote: InvestEU – Mitä se rahoittaa?

Lehdistötiedote InvestEU-ehdotuksesta (6.6.2018): InvestEU-ohjelma edistää työllisyyttä, kasvua ja innovointia EU:ssa

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (6.6.2018)

EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

Seuraa varapuheenjohtaja Kataista Twitterissä: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar