Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve 2021–2027: komisjon väljendab heameelt InvestEU programmi kohta saavutatud esialgse kokkuleppe üle

Brüssel, 20. märts 2019

Euroopa Komisjon väljendab heameelt esialgse kokkuleppe üle kiita heaks InvestEU programm, mille eesmärk on anda ELi järgmise pikaajalise eelarve 2021–2027 varal hoogu era- ja avaliku sektori investeeringutele Euroopas.

See Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja komisjoni vaheline esialgne kokkulepe on äärmiselt oluline samm InvestEU programmi loomise suunas, mis tooks ühe katuse alla kokku Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja 13 muud ELi rahastamisvahendit, millest praegu toetatakse investeeringuid Euroopa Liidus. See muudaks rahastamise kättesaadavamaks.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles:„Euroopa on palju paremas seisus kui mõni aasta tagasi. Tänu 2014. aasta lõpus käivitatud Euroopa investeerimiskavale on investeeringud uuesti hoogu saanud. Kuid me suudame ja peamegi tegema rohkem, et luua uusi töökohti ja edendada majanduskasvu. Siin astub mängu InvestEU programm. Tuginedes juba saavutatud edule, saame kasutada avaliku sektori vahendeid strateegiliselt oluliste projektide toetamiseks kogu ELis. Tänase kokkuleppe ajastus on ideaalne ja see tähendab, et ELi vahendite abil saab kohapeal aegsasti tulemusi saavutada.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen: „InvestEU on meie juhtprogramm kestliku, vastupidava ja konkurentsivõimelise Euroopa majanduse saavutamiseks. See suurendab veelgi investeeringuid sellistes olulistes valdkondades nagu tehisintellekt, ringmajandus, kliimameetmed, samuti sotsiaalne kaasatus ja oskused. Lisaks muutub rahastamine toetusesaajate jaoks lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Tänan ja õnnitlen parlamenti ja liikmesriike väsimatute jõupingutuste eest, mis viisid tänase kokkuleppeni.“

InvestEU tugineb Junckeri kava ehk Euroopa investeerimiskava edule. Sarnaselt Junckeri kavaga kujutab InvestEU endast ELi tagatist. Tagatise suurus on vähemalt 38 miljardit eurot, mille abil loodetakse kaasata vähemalt 650 miljardit eurot. InvestEU fondile lisanduvad InvestEU nõustamiskeskus, mis on kohandatud projektide arendajate toetamiseks, ja InvestEU portaal, mis on potentsiaalsetele investoritele kergesti kättesaadav valmisprojektide register.

InvestEU programmi rakendatakse partnerluses Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Liidu keskpangaga ning see on avatud ka muudele rakenduspartneritele.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kõnealuse esialgse kokkuleppe veel ametlikult kinnitama. InvestEU programmi eelarvelised detailid sõltuvad üldisest kokkuleppest järgmise pikaajalise eelarve kohta, mille ettepaneku esitas komisjon 2018. aasta mais.

Euroopa Investeerimispanga kui komisjoni strateegilise partneri viimased andmed Junckeri kava kohta näitavad, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) oli märtsiks 2019 kaasanud peaaegu 390 miljardi euro ulatuses investeeringuid. EFSI raames seni kinnitatud meetmete rahastamise maht on 28 liikmesriigi peale kokku 72,5 miljardit eurot. EIP on kinnitanud 518 taristuprojekti, mida EFSI on toetanud 53,9 miljardi euroga, ning Euroopa Investeerimisfond on kinnitanud 537 VKEde rahastamislepingut 18,6 miljardi euro väärtuses. Nende lepingute alusel saab rahalisi vahendeid 929 000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat.

Lisateave

Teabeleht: Mis on InvestEU programm?

Teabeleht: InvestEU programm: mida sellest rahastatakse?

Pressiteade InvestEU ettepaneku kohta (6. juuni 2018): InvestEU programm töökohtade loomise, majanduskasvu ja innovatsiooni toetamiseks Euroopas

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse InvestEU programm (6. juuni 2018)

ELi eelarve tuleviku jaoks

Asepresident Jyrki Katainen Twitteris: @ jyrkaliainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar