Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's budget for 2021-2027: Kommissionen glæder sig over den foreløbige enighed om InvestEU

Bruxelles, den 20. marts 2019

Kommissionen glæder sig over den foreløbige enighed om InvestEU, det foreslåede program, der skal styrke private og offentlige investeringer i Europa i det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027.

Den foreløbige enighed mellem Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen er et afgørende skridt i retning af oprettelsen af InvestEU-programmet, der vil samle de 13 finansielle EU-instrumenter, som i øjeblikket støtter investering i EU, og dermed lette adgangen til finansiering.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Europa er i en meget bedre form, end det var for et par år siden. Takket være den investeringsplan for Europa, som vi iværksatte i slutningen af 2014, er investeringerne vendt tilbage. Men vi kan og skal gøre mere for at sætte skub i beskæftigelsen og væksten. Det er her, at InvestEU kommer ind i billedet. Ved at tage udgangspunkt i den succes, vi allerede har opnået, kan vi anvende offentlige midler til at støtte strategisk vigtige projekter i hele EU. Den enighed, der er nået i dag, kunne ikke komme på et mere belejligt tidspunkt og betyder, at EU-midler vil kunne skabe konkrete resultater hurtigere end forventet ."

Jyrki Katainen, Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "InvestEU vil være vores flagskibsprogram for en bæredygtig, robust og konkurrencedygtig europæisk økonomi. Det vil yderligere fremme investeringer på nøgleområder som kunstig intelligens, cirkulær økonomi, klimaindsats samt social inklusion og færdigheder med den sidegevinst, at adgangen til finansiering bliver lettere og mere gennemsigtig for modtagerne. Jeg takker Parlamentet og medlemsstaterne for deres utrættelige indsats, som har ført til dagens enighed, og ønsker dem tillykke med resultatet."

InvestEU tager udgangspunkt i den succesfulde Junckerplan eller investeringsplanen for Europa. Ligesom Junckerplanen er InvestEU en EU-budgetgaranti. Garantien vil være på mindst 38 mia. EUR og skal kunne mobilisere mindst 650 mia. EUR. InvestEU-fonden ledsages af InvestEU-rådgivningsplatformen – skræddersyet støtte til projektledere – og InvestEU-portalen – let tilgængelige modne projekter for mulige investorer.

InvestEU er et partnerskab med Den Europæiske Investeringsbank-gruppe (EIB), EU-banken, som også står åbent for andre gennemførelsespartnere.

Den foreløbige enighed skal stadig godkendes at Europa-Parlamentet og Rådet. Budgettet for InvestEU afhænger af den samlede aftale om EU's næste langsigtede budget, som Kommissionen fremlagde forslag om i maj 2018.

De seneste tal fra Den Europæiske Investeringsbank, Kommissionens strategiske partner om Junckerplanen, viser, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) i marts 2019 havde mobiliseret investeringer for næsten 390 mia. EUR. Indtil nu er der godkendt foranstaltninger inden for rammerne af EFSI svarende til en samlet finansiering på 72,5 mia. EUR i alle 28 medlemsstater. EIB har godkendt 518 infrastrukturprojekter med støtte fra EFSI på 53,9 mia. EUR, og Den Europæiske Investeringsfond har godkendt 537 finansieringsaftaler for SMV'er til et beløb på 18,6 mia. EUR. 929 000 SMV'er vil nyde godt af disse aftaler.

Yderligere oplysninger

Faktaark: Hvad er InvestEU-programmet?

Faktaark: InvestEU — hvad vil det finansiere?

Pressemeddelelse om InvestEU-forslaget (6. juni 2018): Et InvestEU-program til støtte for job, vækst og investeringer

Forslag til forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (6. juni 2018)

Det fremtidige EU-budget

Følg næstformand Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkarikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar