Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията приветства предварителното споразумение относно InvestEU

Брюксел, 20 март 2019 r.

Европейската комисия приветства предварителното споразумение относно InvestEU — предложената програма за насърчаване на частните и публичните инвестиции в Европа в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който обхваща периода 2021—2027 г.

Това предварително споразумение между Европейския парламент, държавите членки и Комисията е стъпка от решаващо значение към създаването на програмата InvestEU, която ще обедини под една шапка Европейския фонд за стратегически инвестиции и 13 други финансови инструмента на ЕС, които понастоящем подкрепят инвестициите в ЕС, и по този начин ще улесни достъпа до финансиране.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви:Европа е в много по-добро състояние, отколкото преди няколко години. Благодарение на Плана за инвестиции за Европа, който стартирахме в края на 2014 г., отново се правят инвестиции. Ние обаче можем и трябва да направим повече, за да насърчим създаването на работни места и растежа. Тук се намесва InvestEU. Въз основа на вече постигнатия напредък ще можем да използваме публични средства, за да подкрепим проекти от стратегическо значение в целия ЕС. Днешното споразумение не би могло да бъде постигнато в по-подходящ момент. Благодарение на него ще бъде възможно средствата от ЕС да започнат да допринасят по-скоро за постигането на резултати на място.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: InvestEU ще бъде водещата ни програма за устойчива, стабилна и конкурентоспособна европейска икономика. Тя ще стимулира допълнително инвестициите в ключови области, като например изкуствения интелект, кръговата икономика, действията в областта на климата, както и социалното приобщаване и уменията, и освен това ще улесни достъпа на бенефициерите до финансиране и ще го направи по-прозрачен. Благодаря на Парламента и на държавите членки и ги поздравявам за неуморните им усилия, които доведоха до днешното споразумение.

InvestEU надгражда успеха, постигнат от плана „Юнкер“, известен още като „Плана за инвестиции за Европа“. Подобно на плана „Юнкер“ InvestEU представлява гаранция от бюджета на ЕС. Гаранцията ще бъде в размер на поне 38 милиарда евро, благодарение на които се очаква да бъдат мобилизирани поне 650 милиарда евро. Фондът InvestEU ще бъде съпътстван от консултантския център InvestEU, осигуряващ съобразена с нуждите подкрепа за организаторите на проекти, както и от портала InvestEU, предоставящ лесен достъп за потенциалните инвеститори до готови за изпълнение проекти.

InvestEU е партньорство с групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Банката на ЕС — и в него ще могат да участват и други партньори по изпълнението.

Това предварително споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Бюджетните аспекти на InvestEU са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който Комисията предложи през май 2018 г.

Последните данни от Европейската инвестиционна банка — стратегическия партньор на Комисията по отношение на плана „Юнкер“ — показват, че до март 2019 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал инвестиции в размер на почти 390 милиарда евро. Операциите, одобрени до момента в рамките на ЕФСИ, представляват финансиране с общ размер от 72,5 милиарда евро във всичките 28 държави членки. ЕИБ е одобрила 518 инфраструктурни проекта, подпомагани от ЕФСИ, на стойност 53,9 милиарда евро, а Европейският инвестиционен фонд е одобрил 537 споразумения за финансиране на МСП на стойност 18,6 милиарда евро. От тези споразумения ще се възползват 929 000 малки и средни предприятия.

За повече информация

Информационен документ: Какво представлява програмата InvestEU?

Информационен документ: InvestEU: какво ще финансира?

Съобщение за медиите относно предложението за InvestEU (6 юни 2018 г.): Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа

Предложение за регламент за създаване на програмата InvestEU (6 юни 2018 г.)

Бюджет на ЕС за бъдещето

Следете съобщенията на заместник-председателя Катайнен в Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar