Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa, ki varuje: dogovor doslej dosežen o 15 od 22 zakonodajnih pobud s področja varnostne unije

Bruselj, 20. marca 2019

Komisija danes poroča o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije.

V poročilu je obravnavan napredek od začetka leta. Navedeno je, da je bil dosežen dogovor o številnih prednostnih dosjejih, in sicer o 15 od 22 zakonodajnih pobud s področja varnostne unije, ki jih je predstavila Komisija. Vendar pa so v zvezi z nekaterimi ključnimi predlogi, kot so teroristične vsebine na spletu in evropska mejna in obalna straža, še vedno potrebni nujni ukrepi, če naj bi bili zaključeni še pred volitvami v Evropski parlament maja 2019. V tem obdobju tik pred volitvami je izjemno pomembno okrepiti prizadevanja za boj proti dezinformacijam ter povečanje odpornosti volitev in digitalne odpornosti.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Dogodki zadnjih dni so spet pokazali, da je teroristična grožnja večplastna, globalna in ne popušča. Dosegli smo viden napredek pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije, in sicer s strožjimi pravili o strelnem orožju in inkriminaciji priprave terorističnih dejanj ter novim okvirom interoperabilnosti za vse naše informacijske sisteme. Vendar to še ni dovolj. Evropski parlament in Svet pozivam, naj se hitro dogovorita o pravilih za odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin, da bomo lahko bolje zaščitili naše državljane tako pred izpostavljenostjo odvratnim terorističnim vsebinam kot tudi pred tveganjem nenadne radikalizacije dovzetnih oseb.“

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je dejal: „Izboljšali smo odpornost proti terorizmu in kibernetskim grožnjam, vendar grožnje ostajajo in se še naprej razvijajo. Naše delo se mora nadaljevati. Strašni napad v Christchurchu v ospredje spet postavlja nujo po odstranjevanju terorističnih vsebin s spleta. Na voljo imamo dva meseca, da okrepimo varnost volitev v Evropski parlament. To moramo storiti v sodelovanju z državami članicami, civilno družbo in, kar je najpomembneje, s platformami družbenih medijev.“

Današnje poročilo povzema napredek, dosežen pri glavnih gradnikih varnostne unije, vključno z odpravo informacijskih vrzeli, gradnjo digitalne odpornosti in odpornosti volitev, onemogočanjem dostopa teroristom do sredstev za njihovo delovanje in bojem proti radikalizaciji. V poročilu so izpostavljena tudi naslednja področja, na katerih so potrebni nadaljnji ukrepi:

  • Dokončanje prednostnih dosjejev: Evropski parlament in Svet sta se dogovorila o številnih prednostnih varnostnih dosjejih, vključno z omejitvijo trženja in uporabe predhodnih sestavin za eksplozive, vzpostavitvijo novih informacijskih sistemov EU in okrepitvijo obstoječih, ki bo omogočila njihovo večjo interoperabilnost. Dosežen je bil tudi začasni dogovor o predlogu Komisije za okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje. Vendar imamo še vedno nekaj pomembnih predlogov, kot sta odstranjevanje terorističnih vsebin s spleta in okrepitev evropske mejne in obalne straže, o katerih je dogovor mogoč in nujen še pred volitvami v Evropski parlament.
  • Krepitev odpornosti volitev in boj proti dezinformacijam: na splošno je bil dosežen znaten napredek pri bolj usklajenem ukrepanju glede odpornosti volitev, vključno z uvedbo strožjih pravil o financiranju političnih strank. Komisija pozorno spremlja tudi ukrepe spletnih platform za boj proti dezinformacijam (celotna izjava je na voljo tukaj). V začetku tedna je začel delovati sistem hitrega obveščanja, ki je eden od ključnih ciljev v okviru akcijskega načrta proti dezinformacijam. Vendar Komisija glede na časovni pritisk pred majskimi evropskimi volitvami poziva vse akterje, zlasti spletne platforme, pa tudi vladne organe in politične stranke, naj dodatno okrepijo svoja prizadevanja za okrepitev odpornosti volitev in boj proti dezinformacijam.
  • Krepitev kritične infrastrukture: omrežja 5G so na dobri poti, da postanejo hrbtenica globalne povezljivosti, zato bi bilo mogoče izkoristiti kakršno koli ranljivost in ob tem potencialno povzročiti znatno čezmejno škodo. Za zaščito pred to grožnjo za kritično digitalno infrastrukturo je potreben skupen pristop EU k zagotavljanju varnosti omrežij 5G. Komisija bo po zasedanju Evropskega sveta ta teden izdala priporočilo za skupni pristop EU k obravnavi varnostnih tveganj za omrežja 5G.
  • Boj proti terorizmu in varovanje javnih prostorov: Komisija dejavno podpira države članice in lokalne organe pri njihovem boju proti grožnji, ki jo predstavlja terorizem, med drugim tudi z boljšim varovanjem javnih prostorov. Po razpravah na forumu upravljavcev je Komisija skupaj z javnimi organi in zasebnimi operaterji opredelila vrsto dobrih praks za okrepitev varnosti javnih prostorov. Poleg tega bo Komisija, da se bolje podprejo žrtve terorizma, financirala novo strokovno središče EU, ki bo začelo delovati v letu 2019 kot platforma za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami terorizma.

Naša prizadevanja za izgradnjo prave varnostne unije se ne končajo na mejah EU. Pogajanja med EU in Kanado o spremenjenem sporazumu o evidenci podatkov o potnikih dobro napredujejo. Komisija poziva Svet, naj čim prej sprejme prejšnji mesec predlagane mandate za začetek pogajanj z ZDA in Svetom Evrope o pridobivanju čezmejnih elektronskih dokazov.

Komisija je danes objavila tudi novi Eurobarometer o varnosti interneta in kibernetski kriminaliteti. Raziskava kaže, da so Evropejci in Evropejke vse bolj zaskrbljeni zaradi kibernetske kriminalitete, saj jih 79 % meni, da je tveganje, da postanejo žrtve kibernetske kriminalitete, večje kot v preteklosti. Celotno poročilo je na voljo tukaj

Ozadje

Varnost je politična prednostna naloga že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do zadnjega govora o stanju v Uniji 12. septembra 2018.

Predsedniki Evropskega parlamenta, takratnega predsedstva Sveta in Evropske komisije so 14. decembra 2017 podpisali skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019, v kateri so poudarili osrednji pomen boljše zaščite varnosti državljanov, tako da se jo postavi v središče zakonodajnega dela Unije. Prednost imajo pobude, oblikovane za zagotovitev, da organi držav članic vedo, kdo prestopi skupne zunanje meje EU, za vzpostavitev interoperabilnih informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij ter okrepitev instrumentov za boj proti terorizmu in pranju denarja.

Vodilo za delo Komisije na tem področju je evropska agenda za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje, kar vključuje boj proti radikalizaciji, povečanje kibernetske varnosti, preprečevanje financiranja terorizma in izboljšanje izmenjave informacij. Od sprejetja agende je bil dosežen znaten napredek pri njenem izvajanju, kar utira pot učinkoviti in pravi varnostni uniji. Ta napredek se odraža v poročilih Komisije, ki se redno objavljajo.

Več informacij

Informativni pregled: Evropa, ki varuje

Sporočilo: Osemnajsto poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Priloga: Seznam zakonodajnih pobud

Delovni dokument služb Komisije: Dobre prakse za podporo varovanju javnih prostorov

Eurobarometer o kibernetski varnosti

IP/19/1713

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar