Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европа, която закриля: до момента е постигнато съгласие по 15 от общо 22 законодателни инициативи на Съюза за сигурност

Брюксел, 20 март 2019 r.

Днес Комисията докладва за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност.

В доклада се прави равносметка на постигнатото от началото на тази година и се отбелязва, че има съгласие по голям брой от приоритетните досиета, представени от Комисията — 15 от общо 22 законодателни инициативи в рамките на Съюза на сигурност. Въпреки това по някои от ключовите предложения, като например тези за терористичното съдържание онлайн и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, трябва да се предприемат спешни действия, за да могат те да бъдат приети преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. На този финален етап преди изборите е изключително важно и да се удвоят усилията за борба с дезинформацията и за стимулиране на устойчивостта на изборните системи и цифровата устойчивост.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Събитията от последните няколко дни показаха за пореден път, че заплахата от тероризъм е многостранна, глобална и нестихваща. Постигнахме осезаем напредък към изграждането на истински и ефективен Съюз на сигурност, с по-строги правила за огнестрелните оръжия, криминализирането на подготовката и извършването на терористични актове и нова рамка за оперативната съвместимост на всичките ни информационни системи. Не можем да спрем дотук обаче. Призовавам Европейския парламент и Съвета бързо да постигнат съгласие по правилата за отстраняване на терористично съдържание онлайн, за да можем да защитим по-добре нашите граждани от излагането на омразно терористично съдържание, но и от риска от внезапна радикализация на по-предразположените към влияние лица.

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: Подобрихме своята устойчивост срещу терористични и кибернетични заплахи. Заплахите обаче остават и продължават да се променят. А ние трябва да продължим да работим. Ужасяващото нападение в Крайстчърч отново подчерта необходимостта да се премахне терористичното съдържание онлайн. Разполагаме с два месеца, за да засилим сигурността на изборите за Европейски парламент, като си сътрудничим с държавите членки, гражданското общество и, особено важно, с платформите на социалните медии.

В днешния доклад се обобщава напредъкът по основните градивни елементи на Съюза на сигурност, в това число запълването на оставащите информационни празноти, изграждането на цифрова устойчивост и устойчивост на избирателните системи, пресичането на достъпа на терористите до средства за действие и мерките срещу радикализацията. Освен това в доклада се изтъкват следните области, в които са необходими допълнителни действия:

  • Финализиране на приоритетните досиета: Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по редица приоритетни досиета в областта на сигурността, включително ограниченията относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, създаването на нови информационни системи на ЕС и укрепването на съществуващите такива, което да им позволи да работят по оперативно съвместим начин. Беше постигнато временно споразумение и по предложението на Комисията за повишаване на сигурността на личните карти и документите за пребиваване. Остават обаче някои важни предложения, като например премахването на терористично съдържание онлайн и укрепването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, по които може и трябва да бъде постигнато съгласие преди изборите за Европейски парламент.
  • Изграждане на устойчивост на избирателните системи и борба с дезинформацията: като цяло беше постигнат значителен напредък за по-координирани действия във връзка с устойчивостта на избирателните системи, включително въвеждането на по-строги правила за финансирането на политическите партии. Освен това Комисията следи отблизо мерките, предприети от онлайн платформите за справяне с дезинформацията (пълното изявление тук). По-рано тази седмица беше стартирана системата за бърз обмен на информация — един от основните резултати на изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията. Въпреки това, като се има предвид малкото време, което остава до европейските избори през май, Комисията призовава всички заинтересовани страни, по-специално онлайн платформите, но и държавните органи и политическите партии, да удвоят своите усилия за постигане на устойчивост на избирателните системи и за борба с дезинформацията.
  • Укрепване на критичната инфраструктура: сега, когато се очаква мрежите 5G мрежи да се превърнат в гръбнака на глобалната свързаност, всяка слабост може да бъде използвана, с възможност да бъдат причинени значителни трансгранични вреди. За да опазим критичната цифрова инфраструктура от тази заплаха, е необходим общ за ЕС подход към сигурността на мрежите 5G. След срещата на Европейския съвет тази седмица Комисията ще представи препоръка за общ подход на ЕС към рисковете за сигурността на мрежите 5G.
  • Борба с тероризма и защита на обществените пространства: Комисията активно подкрепя държавите членки и местните органи в борбата им с тероризма, наред с други заплахи, чрез по-добра защита на обществените пространства. След дискусиите в рамките на Форума на частните оператори Комисията, заедно с публичните органи и частните оператори, набеляза набор от добри практики за укрепване на сигурността на обществените пространства. В допълнение, с цел да се оказва по-добра подкрепа за жертвите на тероризма, Комисията ще финансира нов експертен център на ЕС — платформа за специалистите, които работят с жертви на тероризма, който ще бъде създаден през 2019 г.

И накрая, нашата работа за изграждане на истински Съюз на сигурност не спира на границите на ЕС. Преговорите между ЕС и Канада за преразглеждане на Споразумението за резервационните данни на пътниците напредват добре. Комисията призовава Съвета да приеме предложените миналия месец мандати за започване на преговори със САЩ и със Съвета на Европа за получаване на трансгранични електронни доказателства.

Днес Комисията публикува и новия доклад на Евробарометър относно сигурността на интернет и киберпрестъпността. Проучването показва, че европейците са все по-загрижени във връзка с киберпрестъпността, като 79 % от тях вярват, че рискът да станат жертва на киберпрестъпление, е по-голям, отколкото в миналото. Можете да намерите пълния текст на доклада тук

Контекст

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер — от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последната му реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

На 14 декември 2017 г. председателите на Европейския парламент, ротационното председателство на Съвета и Европейската комисия подписаха съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018—2019 г., в която по-добрата защита на сигурността на гражданите беше поставена в центъра на законодателната работа на Съюза. Приоритет беше даден на инициативи, целящи да се гарантира, че органите на държавите членки разполагат с информация за лицата, които пресичат общите външни граници, на установяването на оперативно съвместими информационни системи на ЕС за сигурност, управление на границите и миграцията, както и на укрепването на инструментите за борба с тероризма и изпирането на пари.

Работата на Комисията в тази област се ръководи от Европейската програма за сигурност, като в нея са очертани основните действия за осигуряването на ефективна реакция на ЕС срещу терористичните заплахи и заплахите за сигурността, включително борбата с радикализацията, укрепването на киберсигурността, спирането на финансирането на тероризма и подобряването на обмена на информация. От приемането на програмата досега в нейното изпълнение беше постигнат значителен напредък, с което се проправя пътят към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък се отразява редовно в докладите, публикувани от Комисията.

За повече информация

Информационен документ: Европа, която закриля

Съобщение: Осемнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Приложение: Списък със законодателни инициативи

Работен документ на службите на Комисията: Добри практики в подкрепа на защитата на обществените пространства

Евробарометър относно киберсигурността

IP/19/1713

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar