Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

2 miljardi eiro Eiropas Inovācijas padomes izveides paātrināšanai

Briselē, 2019. gada 18. martā

Komisija veic izšķirošus pasākumus, lai pirms 21.–22. martā gaidāmās Eiropadomes diskusijas par inovāciju, rūpniecību un konkurētspēju izveidotu Eiropas Inovācijas padomi.

Lai konkurētu tirgū, kurā arvien lielāka nozīme ir jaunajām tehnoloģijām, Eiropai jāpadziļina sava inovācijas un riska uzņemšanās spēja, jo globālā konkurence pastiprinās. Lai Eiropas zinātniskos atklājumus pārveidotu par Eiropas uzņēmumiem, kas spēj ātrāk izvērst savu darbību, Ž. K. Junkera vadītā Komisija veido Eiropas Inovācijas padomi (EIC). Patlaban Eiropas Inovācijas padome darbojas eksperimentālā kārtā, bet no 2021. gada — nākamajā ES pētniecības un inovācijas programmā “Horizon Europe” jeb “Apvārsnis Eiropa” — tā kļūs par pilntiesīgu veidojumu.

Par pētniecību, zinātni un inovāciju atbildīgais Komisijas loceklis Karlušs Muedešs sacīja: “Eiropas Inovācijas padome nenozīmē tikai naudas piešķiršanu. Mēs radām veselu inovācijas sistēmu, kas izvirzītu Eiropu to stratēģisko tehnoloģiju un inovācijas priekšgalā, kuras veidos mūsu nākotni, piemēram, mākslīgais intelekts, biotehnoloģijas un bezemisijas enerģija. Mums ir jākoncentrējas uz novatoru vajadzībām, jo novatori ir tie, kas veidos darbvietas, stiprinās mūsu globālo konkurētspēju un uzlabos mūsu ikdienas dzīvi.”

Komisija 2017. gadā sāka Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājuma posmu un rīkoja atklātus konkursus un klātienes intervijas, lai apzinātu un finansētu visnovatoriskākos Eiropas jaunuzņēmumus un MVU. Kopš tā laika 1276 projektiem ar izteiktu inovācijas elementu jau ir piešķirts finansējums ar kopējo summu 730 miljoni eiro.

Šodien Komisija paziņo par diviem svarīgiem soļiem, kas dos atbalstu EIC izmēģinājuma posma atlikušajos divos gados:

  • laikposmā no 2019. līdz 2020. gadam tiks piešķirti vairāk nekā 2 miljardi eiro, kas aptvers visu inovācijas ķēdi: “Pathfinder” projekti progresīvo tehnoloģiju atbalstam no pētniecības bāzes (darbosies no rītdienas) un “Accelerator” finansējums, kas paredzēts, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem un MVU izstrādāt un izvērst jauninājumus līdz posmam, kurā tie spēj piesaistīt privātos ieguldījumus (darbosies no jūnija). Sadaļā “Accelerator” uzņēmumi varēs piekļūt apvienotam finansējumam (dotācijas un pašu kapitāls) līdz pat 15 milj. eiro apmērā.
  • Komisija EIC Konsultatīvajā padomē iecels 15–20 inovācijas līderus, kuru ziņā būs EIC eksperimentālā posma pārraudzība, turpmāko EIC posmu sagatavošana un EIC aizstāvēšana globālā mērogā. Novatori no visas ekosistēmas ir aicināti pieteikties līdz 10. maijam.
  • Komisija arī paziņoja, ka pieņems darbā specializētus pilna laika “programmu vadītājus” ar lielu pieredzi jauno tehnoloģiju jomā, kuri sniegs praktisku atbalstu projektiem. Drīzumā tiks publicēts uzaicinājums pieteikties darbā.
  • Šodien Komisija dara zināmus arī 68 papildus atlasītos jaunuzņēmumus un MVU, kuriem EIC eksperimentālā posmā piešķirs finansējumu ar kopējo summu 120 miljoni eiro. Šie uzņēmumi, piemēram, izstrādā blokķēdes tiešsaistes maksājumu tehnoloģiju, jaunus energoefektīvus ekrānus un risinājumus satiksmes trokšņa mazināšanai (saņēmēju sadalījums pa valstīm un sektoriem).

Ņemot vērā revolucionāras un kardinālas inovācijas pieaugošo nozīmi tautsaimniecībā un pamatojoties uz EIC izmēģinājuma posma pirmajiem panākumiem, Komisija pašreizējā pētniecības un inovācijas finansēšanas programmā “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gadam ir ierosinājusi atvēlēt Eiropas Inovācijas padomei 10 miljardus eiro.

Pamatinformācija

Eiropā dzīvo tikai 7 % pasaules iedzīvotāju, bet tajā tiek veikti 20 % pasaules ieguldījumu pētniecībā un izstrādē, top trešdaļa kvalitatīvāko zinātnisko publikāciju un tā ir līdere tādās rūpniecības nozarēs kā farmācija, ķīmiskā rūpniecība, mašīnbūve un mode. Tomēr Eiropai jāmācās labāk pārvērst šo izcilību panākumos un jārada pasaules mēroga līderi jaunos, inovācijā balstītos tirgos. Tas īpaši attiecas uz jauninājumiem, kuru pamatā ir radikāli jaunas (revolucionāras) tehnoloģijas vai (kardināli citādi) tirgi.

Komisija 2018. gada jūnijā ierosināja līdz šim visvērienīgāko pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis Eiropa”, kuras budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 100 miljardi eiro. Šodienas priekšlikums balstās uz Komisijas ieguldījumu ES vadītāju 2018. gada 16. maija sanāksmei Sofijā “Atjaunota Eiropas programma pētniecībai un inovācijai – Eiropas izdevība veidot savu nākotni”, kurā uzsvērta nepieciešamība izveidot Eiropas Inovācijas padomi un aprakstīti citi pasākumi, kas palīdzētu nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā.

Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija sanāksmes secinājumos tika apstiprināta Eiropas Inovācijas padomes izveide nākamā ilgtermiņa budžeta ietvaros (2021.–2027. gadā). Lai pavērtu ceļu pilntiesīgas EIC izveidei programmā “Apvārsnis Eiropa”, ES līderi aicināja Komisiju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” atlikušajā periodā sākt jaunu izmēģinājuma iniciatīvu revolucionāras inovācijas jomā.

Eiropas Inovācijas padome ir daļa no plašākās ekosistēmas, ko ES ievieš, lai Eiropas daudzie uzņēmēji varētu izmantot visas iespējas kļūt par vadošajiem uzņēmumiem pasaulē. Citas iniciatīvas ietver Eiropas mēroga riska kapitāla fondu fondu programmu “VentureEU”, Investīciju plānu Eiropai (ESIF), Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta darbu, kapitāla tirgu savienības rīcības plānu, kura mērķis ir uzlabot piekļuvi finansējumam, vai direktīvas par uzņēmumu maksātnespēju priekšlikumu. 

Plašāka informācija

IP/19/1694

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar