Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2 mlrd. EUR Europos inovacijų tarybos kūrimui paspartinti

Briuselis, 2019 m. kovo 18 d.

Prieš kovo 21–22 d. numatytas Europos Vadovų Tarybos diskusijas inovacijų, pramonės ir konkurencingumo tema Komisija imasi ryžtingų priemonių Europos inovacijų tarybai įsteigti.

Stiprėjant pasaulinei konkurencijai Europa turi stiprinti savo inovacijų diegimo ir rizikos prisiėmimo pajėgumus, kad galėtų konkuruoti vis labiau naujų technologijų dominuojamoje rinkoje. Todėl J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pasiūlė įkurti Europos inovacijų tarybą (EIT), kuri padės Europos mokslinius išradimus paversti įmonėmis, pajėgiomis sparčiau plėsti savo veiklą. Kol kas vykdomas bandomasis Europos inovacijų tarybos projektas, tačiau pagal naują ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ nuo 2021 m. Europos inovacijų taryba ims veikti visu pajėgumu.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Europos inovacijų taryba – tai daugiau nei lėšų skirstymo įstaiga: mes kuriame visą inovacijų sistemą, kuri padės Europai plėtoti pačias pažangiausias strategines technologijas ir inovacijas (pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, biotechnologijų ir netaršios energijos), be kurių neįsivaizduojama mūsų ateitis. Novatorių poreikiai turi būti mūsų prioritetas, nes būtent novatoriai kurs naujas darbo vietas, gerins mūsų galimybes konkuruoti pasaulyje ir kasdienio gyvenimo kokybę.”

2017 m. Komisija pradėjo bandomąjį Europos inovacijų tarybos projekto etapą: pradėti rengti viešieji konkursai ir individualūs pokalbiai, skirti novatoriškiausioms Europos pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ atrinkti bei finansuoti. Nuo tada finansavimas (daugiau kaip 730 mln. EUR) suteiktas 1 276 itin novatoriškiems projektams.

Šiandien Komisija skelbia du svarbius veiksmus. Jų ėmusis paspartės per dvejus likusius bandomojo Europos inovacijų tarybos projekto etapo metus numatytas atlikti darbas:

  • 2019–2020 m. laikotarpiu bus skirta daugiau kaip 2 mlrd. EUR inovacijų diegimo grandinei: eksperimentiniams projektams, siekiant remti pažangiąsias technologijas, kurių tyrimai jau pradėti [paraiškas galima teikti nuo rytojaus]; taip pat pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ bus skiriamas inovacijoms kurti ir plėtoti būtinas spartusis finansavimas – tol, kol tos įmonės taps pajėgios pritraukti privačiojo sektoriaus investicijų (paraiškas galima teikti nuo birželio mėn.). Pagal sparčiojo finansavimo skyrimo tvarką įmonės galės gauti iki 15 mln. EUR mišraus finansavimo, kurį sudaro dotacijos ir nuosavas kapitalas.
  • Komisija į Europos inovacijų tarybos patariamąją valdybą paskirs 15–20 inovacijų lyderių. Jie prižiūrės EIT bandomojo projekto vykdymą, atliks su būsimos EIT veikimu susijusį paruošiamąjį darbą ir skleis informaciją apie EIT pasaulyje. Inovacijų ekosistemos novatoriai raginami pareikšti susidomėjimą iki gegužės 10 d.
  • Komisija įdarbins pirmąją grupę naujų technologijų srityje itin patyrusių programos administratorių. Jie teiks su projektais susijusią nuolatinę praktinę paramą. Netrukus bus paskelbtas kvietimas teikti įdarbinimo paraiškas.
  • Šiandien Komisija taip pat skelbia papildomą sąrašą 68 pradedančiųjų įmonių ir MVĮ, atrinktų 120 mln. EUR bendram finansavimui gauti pagal bandomąjį EIT projektą. Tos įmonės, pavyzdžiui, kuria blokų grandinėmis grindžiamą mokėjimo internetu technologiją, gamina naujus energiją taupančius ekranus ir ieško eismo keliamo triukšmo problemos sprendimo būdų (paramos gavėjų suskirstymas pagal šalis ir sektorius).

Atsižvelgdama į didėjančią proveržio ir radikaliųjų inovacijų ekonominę svarbą ir į tai, kad jau ankstyvuoju bandomojo EIT projekto etapu pasiekta puikių rezultatų, Komisija siūlo pagal 2021–2027 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybai skirti 10 mlrd. EUR.

Pagrindiniai faktai

Nors Europoje gyvena tik 7 proc. pasaulio gyventojų, Europos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas sudaro 20 proc. pasaulio investicijų, joje paskelbiama trečdalis aukštos kokybės mokslinių publikacijų, ji pirmauja pasaulyje farmacijos, cheminių medžiagų, mechanikos inžinerijos ir mados srityse. Kad šie puikūs rezultatai garantuotų sėkmę ir kad Europos įmonės imtų pirmauti inovacijų taikymu grindžiamose naujose pasaulio rinkose, Europa turi dar labiau pasitempti. Tai ypač pasakytina apie visiškai naujomis technologijomis pagrįstas inovacijas (proveržio inovacijas) arba su rinkų kūrimu susijusias inovacijas (virsmo inovacijas).

2018 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, kuriai 2021–2027 m. siūloma skirti 100 mlrd. EUR finansavimą. Rengiant šiandienos pasiūlymą taip pat remtasi neformaliam gegužės 16 d. ES vadovų susitikimui Sofijoje „Mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė: Europos galimybė formuoti savo ateitį“ skirta Komisijos medžiaga, kurioje pabrėžti Europos konkurencingumui pasaulyje užtikrinti būtini veiksmai.

2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarta EIT įsteigimui kitu ilgalaikio biudžeto laikotarpiu (2021–2027 m.). ES lyderiai paragino Komisiją per likusį programos „Horizontas 2020“ laikotarpį inicijuoti naują bandomąją proveržio inovacijų iniciatyvą, kad būtų pasirengta visaverčiam EIT veikimui pagal programą „Europos horizontas“.

Europos inovacijų taryba priklauso platesnei ekosistemai, kurią ES kuria siekdama suteikti gausiems Europos verslininkams daugiau galimybių tapti pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis. Kitos iniciatyvos – tai visos Europos rizikos kapitalo fondų fondo programa (VentureEU), Investicijų planas Europai (EFSI), Europos inovacijos ir technologijos instituto veikla, kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planas, kuriuo siekiama pagerinti galimybes gauti finansavimą, ar direktyvos dėl įmonių nemokumo pasiūlymas

Daugiau informacijos

IP/19/1694

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar