Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kaks miljardit eurot Euroopa innovatsiooninõukogu loomise kiirendamiseks

Brüssel, 18. märts 2019

Enne Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumisel peetavat arutelu innovatsiooni, tööstuse ja konkurentsivõime üle astub komisjon otsustavaid samme Euroopa innovatsiooninõukogu loomiseks.

Ülemaailmne konkurents muutub tihedamaks ning Euroopa peab tugevdama oma innovatsiooni- ja riski võtmise suutlikkust, et konkureerida turul, kus annavad üha enam tooni uued tehnoloogiad. Seepärast loob Junckeri komisjon Euroopa innovatsiooninõukogu, mille eesmärk on aidata muuta Euroopa teaduslikud avastused ettevõteteks, mis võivad kiiresti kasvada. Euroopa innovatsiooninõukogu, mis on praegu katseetapis, muutub järgmise ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ raames alates 2021. aastast reaalsuseks.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles: „Euroopa innovatsiooninõukogu puhul ei ole tegemist üksnes rahalise panusega. Me loome tervikliku innovatsioonisüsteemi, et viia Euroopa strateegiliste tehnoloogiate ja innovatsiooni esirinda, mis kujundab meie tulevikku, nagu tehisintellekt, biotehnoloogia ja heitevaba energia. Peame keskenduma novaatorite vajadustele, kuna nemad hakkavad looma töökohti, tugevdama meie ülemaailmset konkurentsivõimet ja parandama meie igapäevaelu.“

Komisjon käivitas 2017. aastal Euroopa innovatsiooninõukogu katseetapi, võttes kasutusele avalikud konkursid ja intervjuuküsitlused Euroopa kõige uuenduslikumate idufirmade ja VKEde väljaselgitamiseks ja rahastamiseks. Pärast seda on 1276 väga uuenduslikku projekti saanud juba rahalist toetust kokku üle 730 miljoni euro ulatuses.

Täna kuulutab komisjon välja olulised sammud, mis toetavad Euroopa innovatsiooninõukogu katseetapi järelejäänud kahte aastat:

  • Üle kahe miljardi euro aastatel 2019–2020, hõlmates kogu innovatsiooniahela: „Pathfinder“ projektid, et toetada teaduspõhist kõrgetasemelist tehnoloogiat (avatakse homme) ja rahastamisvahend „Accelerator“, et toetada idufirmasid ja VKEsid, et nad arendaksid ja laiendaksid innovatsiooni tasemeni, kus nad suudavad kaasata erainvesteeringuid (avatakse juunis). Rahastamisvahendi „Accelerator“ raames saavad ettevõtted kasutada kombineeritud rahastamist (toetused ja omakapital) kuni 15 miljoni euro ulatuses.
  • Komisjon määrab Euroopa innovatsiooninõukogusse 15–20 innovatsiooniliidrit, kes tegelevad innovatsiooninõukogu katseetapiga, valmistavad ette tulevast innovatsiooninõukogu ja edendavad selle ülemaailmset tegevust. Kogu ökosüsteemi esindavatel novaatoritel palutakse oma osalemissoovist teada anda 10. maiks.
  • Komisjon värbab esimesed programmijuhid, kellel on põhjalikud eriteadmised uute tehnoloogiate valdkonnas, et pakkuda projektidele täiemahulist praktilist tuge. Värbamiskonkurss avaldatakse peagi.
  • Täna teatab komisjon ka 68 täiendavast valitud idufirmast ja VKEst, keda rahastatakse käimasoleva Euroopa innovatsiooninõukogu katseetapi raames kokku 120 miljoni euro ulatuses. Näiteks töötavad ettevõtted välja plokiahelal põhineva veebipõhise maksetehnoloogia, uued energiatõhusad ekraanid ja lahenduse liiklusmüra vähendamiseks (toetusesaajate jaotus riikide ja sektorite kaupa).

Võttes arvesse läbimurdelise ja murrangulise innovatsiooni kasvavat majanduslikku tähtsust ning tuginedes innovatsiooninõukogu katseetapi varajasele edule, on komisjon teinud ettepaneku eraldada innovatsiooninõukogule ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmist „Euroopa horisont“ (2021–2027) 10 miljardit eurot.

Taustteave

Euroopas elab kõigest 7% maailma rahvastikust, kuid Euroopa arvele langeb 20% üleilmsetest investeeringutest teadus- ja arendustegevusse, Euroopas avaldatakse kolmandik kõigist kõrgetasemelistest teaduspublikatsioonidest ning Euroopal on juhtiv koht mitmes tööstusvaldkonnas, nagu farmaatsiatööstus, kemikaalide tootmine, masinaehitus ja moetööstus. Kuid Euroopa peab tegema veelgi enam, et muuta need saavutused eduks ja luua uutel innovatsioonipõhistel turgudel ülemaailmseid liidreid. Eelkõige kehtib see pöördeliselt uutel tehnoloogiatel (läbimurdeline) või turgudel (murrangulised) põhineva innovatsiooni puhul.

Juunis 2018 tegi komisjon ettepaneku luua kõigi aegade ambitsioonikaim teadus- ja innovatsiooniprogramm „Euroopa horisont“, mille kavandatud eelarve aastateks 2021–2027 on 100 miljardit eurot. Ettepanek toetub ka komisjoni 16. mail Sofias toimunud ELi riigijuhtide kohtumisel tehtud kaastööle „Euroopa uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava – Euroopa võimalus suunata oma tulevikku“, milles rõhutati vajadust luua Euroopa innovatsiooninõukogu ja astuda muid samme Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks maailmas.

Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2018. aasta järeldustes kinnitati Euroopa innovatsiooninõukogu loomist järgmise pikaajalise eelarve raames (2021–2027). ELi juhid kutsusid komisjoni üles käivitama programmi „Horisont 2020“ järelejäänud ajal uut katsealgatust läbimurdelise innovatsiooni kohta, et sillutada teed Euroopa innovatsiooninõukogu jaoks programmi „Euroopa horisont“ raames.

Euroopa innovatsiooninõukogu on osa laiemast ökosüsteemist, mille loomisega EL tegeleb, et anda Euroopas paljudele ettevõtjatele kõik võimalused saada maailmas tippettevõteteks. Muude algatuste hulka kuuluvad üleeuroopaline riskikapitali fondifondide programm (VentureEU), Euroopa investeerimiskava (EFSI), Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tehtav töö, kapitaliturgude liidu tegevuskava rahastamisele juurdepääsu parandamiseks või ettepanek võtta vastu direktiiv ettevõtete maksejõuetuse kohta

Lisateave

IP/19/1694

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar