Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

2 mia. EUR til at fremskynde oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd

Bruxelles, den 18. marts 2019

Forud for drøftelserne i Det Europæiske Råd den 21.-22. marts om innovation, erhvervslivet og konkurrencedygtighed tager Kommissionen afgørende skridt hen imod oprettelsen af et europæisk innovationsråd.

Den globale konkurrence er blevet hårdere, og Europa er nødt til at styrke sin innovationsevne og blive mere risikovillig for at kunne konkurrere på et marked, der i stigende grad præges af nye teknologier. Derfor opretter Juncker-Kommissionen et europæisk innovationsråd for at omsætte Europas videnskabelige opdagelser til virksomheder, der kan vokse hurtigere. Fra 2021 vil Det Europæiske Innovationsråd, der i øjeblikket befinder sig i sin pilotfase, være en fuldgyldig instans inden for rammerne af EU's næste forsknings- og innovationsprogram Horisont Europa.

Carlos Moedas, kommissær med ansvar for forskning, videnskab og innovation, udtaler: "Med Det Europæiske Innovationsråd bliver der ikke blot lagt penge på bordet. Vi indfører et helt innovationssystem, så Europa kan blive førende, når det kommer til strategiske teknologier og innovation, der vil forme vores fremtid, såsom kunstig intelligens, bioteknologi og kulstofneutral energi. Vi er nødt til at fokusere på innovatorernes behov, da det er dem, der vil skabe arbejdspladser, styrke vores globale konkurrenceevne og forbedre vores dagligdag."

Kommissionen indledte i 2017 pilotfasen for Det Europæiske Innovationsråd med indførelsen af åbne udvælgelsesprocedurer og personlige samtaler for at finde frem til og finansiere Europas mest innovative nystartede virksomheder og SMV'er. Siden da har 1 276 yderst innovative projekter allerede nydt godt af en samlet finansiering på over 730 mio. EUR.

I dag offentliggør Kommissionen vigtige tiltag, der vil øge aktiviteten i de resterende to år af pilotfasen for Det Europæiske Innovationsråd:

  • Over 2 mia. EUR i finansiering i 2019-2020 til brug i innovationskæden: "pathfinder"-projekter til støtte for avancerede teknologier fra forskningsgrundlaget (indledes i morgen) samt "accelerator"-finansiering til støtte for nystartede virksomheder og SMV'er i deres bestræbelser på at udvikle og fremme innovation til et niveau, hvor de kan tiltrække private investeringer (indledes i juni). Som led i "accelerator"-finansieringen vil virksomheder få adgang til blandet finansiering (tilskud og egenkapital) på op mod 15 mio. EUR.
  • Kommissionen vil udnævne 15-20 innovationsledere til et rådgivende panel for Det Europæiske Innovationsråd, som skal stå for gennemførelsen af pilotfasen, forberede arbejdet i det fremtidige innovationsråd og repræsentere det globalt. Innovatorer fra hele økosystemet opfordres til at melde sig inden den 10. maj.
  • Kommissionen vil ansætte en første gruppe "programledere" med særlig ekspertise inden for nye teknologier til på fuld tid at yde praktisk støtte til projekter. Indkaldelsen af ansøgninger vil snart blive offentliggjort.
  • I dag offentliggør Kommissionen ligeledes, at 68 yderligere nystartede virksomheder og SMV'er er blevet udvalgt til at modtage en samlet finansiering på 120 mio. EUR inden for rammerne af det nuværende pilotprojekt for Det Europæiske Innovationsråd. Disse virksomheder er f.eks. i færd med at udvikle en blockchainbaseret onlinebetalingsteknologi, nye energieffektive skærme og en løsning til mindskning af trafikstøj (fordeling af modtagere efter land og sektor).

I betragtning af den stigende økonomiske betydning af banebrydende og disruptiv innovation og på grundlag af de gode resultater, der er opnået tidligt i pilotfasen, har Kommissionen foreslået at afsætte10 mia. EUR til Det Europæiske Innovationsråd inden for rammerne af Horisont Europa — EU's program for finansiering af forskning og innovation for perioden 2021-2027.

Baggrund

Med blot 7 % af verdens befolkning tegner Europa sig for 20 % af de globale investeringer i forskning og udvikling, fremstiller én tredjedel af alle videnskabelige publikationer af høj kvalitet og indtager på verdensplan en førende position inden for bl.a. lægemiddel-, kemikalie-, maskin- og modeindustrien. Europa er dog nødt til at yde en større indsats for at gøre denne ekspertise til en succeshistorie og skabe virksomheder, der kan indtage en global førerposition på nye markeder baseret på innovation. Dette er særligt tilfældet for innovationer baseret på radikalt nye teknologier (banebrydende innovationer) eller markeder (disruptive innovationer).

I juni 2018 fremsatte Kommissionen forslag til det hidtil mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram, Horisont Europa, med et foreslået budget på 100 mia. EUR for perioden 2021-2027. Forslaget bygger på Kommissionens bidrag til EU-ledernes møde den 16. maj i Sofia, "En ny europæisk dagsorden for forskning og innovation – Europas chance for at forme sin fremtid", hvori behovet for at oprette et europæisk innovationsråd samt andre foranstaltninger til sikring af Europas globale konkurrenceevne blev fremhævet.

Det Europæiske Råd bakkede i sine konklusioner af 28. juni 2018 op om oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd som led i det næste langsigtede budget (2021-2027). EU-lederne opfordrede Kommissionen til at iværksætte et nyt pilotinitiativ om banebrydende innovation i den resterende periode af Horisont 2020 med henblik på at bane vejen for et fuldgyldigt europæisk innovationsråd inden for rammerne af Horisont Europa.

Det Europæiske Innovationsråd er del af et større økosystem, som EU er i færd med at etablere for at give Europas mange iværksættere mulighed for at blive til førende globale virksomheder. Andre initiativer omfatter VentureEU, som er et program for paneuropæiske venturekapital-funds of funds, investeringsplanen for Europa, det af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi udførte arbejde, handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen til forbedring af adgangen til finansiering og forslaget til et direktiv om virksomheders insolvens

Yderligere oplysninger

IP/19/1694

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar