Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dvě miliardy eur na urychlené vytvoření Evropské rady pro inovace

Brusel 18. března 2019

Před zasedáním Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. března, a zahájením diskuse o inovacích, průmyslu a konkurenceschopnosti podniká Komise rozhodné kroky k vytvoření Evropské rady pro inovace.

Celosvětová hospodářská soutěž se zintenzivňuje a Evropa musí zlepšit svou připravenost v oblasti inovací a přijímání rizik, aby mohla soutěžit na trhu, jenž je stále více určován novými technologiemi. Z tohoto důvodu Junckerova Komise zavádí Evropskou radu pro inovace (ERI), aby se vědecké objevy Evropy realizovaly v podnicích, jež se mohou rychleji rozvíjet. Evropská rada pro inovace se v současné době nachází v pilotní fázi a naplno začne v praxi fungovat od roku 2021 v rámci příštího programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas k tomu uvedl: „V případě Evropské rady pro inovace to není tak, že prostě jen dáváme peníze na stůl. Vytváříme celý inovační systém, který posune Evropu do čela strategických technologií a inovací, jež budou utvářet naši budoucnost, jako jsou umělá inteligence, biotechnologie a energie s nulovými emisemi. Musíme se soustředit na potřeby inovátorů, protože ti budou vytvářet pracovní místa, přispívat k naší globální konkurenceschopnosti a zlepšovat náš každodenní život.“

Komise zahájila pilotní fázi Evropské rady pro inovace v roce 2017 zavedením otevřených výběrových řízení a osobních pohovorů s cílem určit a financovat nejinovativnější začínající podniky a malé a střední podniky v Evropě. Od té doby bylo celkovou částkou více než 730 milionů eur podpořeno již 1 276 vysoce inovativních projektů.

Dnes Komise oznámí důležité kroky, které povedou ke zvýšení úsilí ve zbývajících dvou letech pilotní fáze ERI:

  • Finanční prostředky ve výši více než dvě miliardy eur v letech 2019–2020 na pokrytí inovačního řetězce: tedy projekty v rámci nástroje „Pathfinder“ na podporu pokročilých technologií z výzkumné základny (bude zahájeno zítra) a finanční nástroj „Accelerator“ na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků při vývoji a rozšiřování inovací až do stadia, kdy mohou přilákat soukromé investice (bude zahájeno v červnu). V rámci nástroje financování „Accelerator“ budou mít podniky přístup ke kombinovanému financování (granty a vlastní kapitál) až do výše 15 milionů eur.
  • Komise jmenuje 15 až 20 lídrů v oblasti inovací do poradního výboru rady ERI, jehož úkolem bude dohlížet na pilotní projekt ERI, připravit budoucí ERI a podporovat ERI globálně. Inovátoři z nejrůznějších oblastí se vyzývají, aby se přihlásili do 10. května.
  • Komise provede nábor první skupiny „vedoucích programů“ se špičkovými odbornými znalostmi nových technologií, aby na plný úvazek poskytovali praktickou podporu projektům. Výzva k vyjádření zájmu o nábor bude zveřejněna v nejbližší době.
  • Komise dnes také oznámí dalších 68 začínajících podniků a malých a středních podniků, které byly vybrány pro celkové financování ve výši 120 milionů eur v rámci stávajícího pilotního projektu ERI. Tyto podniky například vyvíjejí on-line platební technologie na bázi blockchain, nové energeticky účinné obrazovky a řešení pro boj proti hluku z dopravy (rozdělení příjemců podle zemí a odvětví).

Vzhledem k rostoucímu hospodářskému významu průlomových a přelomových inovací a na základě brzkého úspěchu pilotního projektu ERI navrhla Komise vyčlenit na ERI deset miliard eur v rámci programu Horizont Evropa, programu EU pro financování výzkumu a inovací na období 2021–2027.

Souvislosti

Z Evropy, kde žije pouhých 7 % světové populace, pochází 20 % celosvětových investic do výzkumu a vývoje a třetina všech špičkových vědeckých publikací. Evropa zaujímá světové prvenství v různých průmyslových odvětvích, například v oblasti léčiv, v chemickém průmyslu, ve strojírenství a v módním průmyslu. Ale Evropa se musí zlepšit tak, aby byla schopna toto prvenství zúročit a vyprodukovat globální vítěze na nových trzích založených na inovacích. To se týká zejména inovací založených na zcela nových technologiích (průlomové inovace) nebo trzích (přelomové inovace).

V červnu 2018 Komise navrhla dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program, Horizont Evropa, s navrhovaným rozpočtem na období 2021–2027 ve výši 100 miliard eur. Uvedený návrh vychází z příspěvku Komise k setkání vedoucích představitelů EU dne 16. května v Sofii nazvaného „Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost“, který zdůraznil potřebu vytvoření Evropské rady pro inovace a dalších kroků k zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy.

Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018 podpořily zřízení ERI v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu (2021–2027). Vedoucí představitelé EU vyzvali Komisi, aby ve zbývajícím období programu Horizont 2020 zahájila novou pilotní iniciativu týkající se průlomových inovací s cílem připravit půdu pro plnohodnotné fungování ERI v rámci programu Horizont Evropa.

Evropská rada pro inovace je součástí širšího ekosystému, který EU zavádí s cílem poskytnout mnoha evropským podnikům další příležitosti k tomu, aby se staly předními světovými společnostmi. Mezi další iniciativy patří celoevropský program fondů fondů rizikového kapitálu (VentureEU), investiční plán pro Evropu (EFSI), činnost Evropského inovačního a technologického institutu, akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů pro zlepšení přístupu k financování nebo návrh směrnice týkající se platební neschopnosti podniků

Další informace

IP/19/1694

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar