Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za obdobje 2021–2027: Komisija pozdravlja začasni sporazum o programu Obzorje Evropa, prihodnjem programu EU za raziskave in inovacije

Bruselj, 20. marca 2019

Institucije EU so dosegle delni politični dogovor o programu Obzorje Evropa, ki ga morata formalno odobriti Evropski parlament in Svet.

Naložbe v raziskave in inovacije pomenijo vlaganje v prihodnost Evrope, v znanje in nove rešitve za ohranitev in izboljšanje evropskega načina življenja. Zato je Junckerjeva Komisija določila novo raven ambicij pri poglabljanju inovacijske zmogljivosti Evrope, zagotavljanju trajne blaginje in ohranitvi naše globalne konkurenčnosti. Program Obzorje Evropa, ki ga je Komisija predlagala junija 2018 kot del dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027, je najambicioznejši program za raziskave in inovacije doslej in bo EU ohranil vodilni položaj na področju svetovnih raziskav in inovacij.

Evropski komisar za raziskave, inovacije in znanost Carlos Moedas je povedal: „Toplo pozdravljam ta sporazum s trdno podporo novemu Evropskemu svetu za inovacije in našim raziskovalnim programom, ki temeljijo na izpolnjevanju zastavljenih nalog.Zdaj smo na poti, da leta 2021 začnemo z najambicioznejšim evropskim programom za raziskave in inovacije, ki bo oblikoval prihodnost za trdno, trajnostno in konkurenčno evropsko gospodarstvo ter koristil vsem regijam v Evropi.

Program Obzorje Evropa bo temeljil na dosežkih in uspehu zdajšnjega programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020). Še naprej bo spodbujal znanstveno odličnost v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ter štipendije in izmenjave programa Marie Skłodowske-Curie ter izkoristil znanstvena mnenja, tehnično podporo in namenske raziskave Skupnega raziskovalnega središča ter znanstvene in strokovne službe Komisije.

Prinesel bo nove možnosti, vključno z Evropskim svetom za inovacije (European Innovation Council, EIC). EIC, ki se zdaj že izvaja v pilotni fazi, bo sistem „vse na enem mestu“, ki bo prinesel prelomne in prodorne inovacije iz laboratorijev v tržno uporabo ter zagonskim podjetjem in malim ter srednjim podjetjem pomagal pri širitvi njihovih zamisli. Inovatorjem bo zagotovil neposredno podporo zlasti z dvema instrumentoma financiranja: enim za začetne faze in drugim za razvoj in uvajanje na trg. Dopolnjeval bo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT).

Naslednji koraki

Predhodni politični dogovor, ki so ga dosegli Evropski parlament, Svet in Komisija, morata zdaj uradno odobriti Evropski parlament in Svet. Proračunski vidiki programa Obzorje Evropa so odvisni od splošnega dogovora o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Sinergije z drugimi prihodnjimi programi in politikami EU so še vedno predmet nadaljnjih razprav, odvisnih od napredka, doseženega pri drugih sektorskih predlogih v okviru dolgoročnega proračuna EU. Tudi o določbah o mednarodnih pridružitvenih sporazumih še potekajo razprave. 

Komisija bo zdaj začela pripravljati izvajanje programa Obzorje Evropa, da bodo prvi osnutki delovnih programov objavljeni pravočasno za začetek izvajanja programa 1. januarja 2021.

Ozadje

Evropa z le 7 % svetovnega prebivalstva vlaga 20 % vseh naložb v raziskave in razvoj na svetu, izda tretjino vseh visokokakovostnih znanstvenih publikacij ter ima vodilno vlogo v industrijskih sektorjih, kot so zdravila, kemikalije, strojništvo in moda.

Financiranje EU je skupinam v različnih državah in znanstvenih disciplinah omogočilo sodelovanje in nepredstavljiva odkritja. S tem je Evropa postala vodilna na področju raziskav in inovacij v svetovnem merilu.

Program Obzorje Evropa temelji na tem uspehu in uvaja številne nove možnosti, da bi še naprej resnično vplival na življenja državljanov in družbe kot celote.

V veliki meri bo zagotovljena kontinuiteta s programom Obzorje 2020, zdajšnjim program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020: trije stebri, odličnost v ospredju ter ohranjanje preizkušenih pravil o financiranju in postopkih v okviru programa Obzorje 2020. Izboljšave so usmerjene v povečanje njegovega učinka, pomena za družbo in potenciala za prodorne inovacije.

Obzorje Evropa je ključni del izvajanja sporočila Obnovljeni evropski načrt za raziskave in inovacije – priložnost za Evropo, da oblikuje svojo prihodnost. O tej agendi so razpravljali voditelji EU na srečanju v Sofiji maja lani in določa potrebne korake za zagotovitev globalne konkurenčnosti Evrope.

Več informacij

IP/19/1676

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar