Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: Comisia salută acordul provizoriu privind Orizont Europa, viitorul program de cercetare și inovare al UE

Bruxelles, 20 martie 2019

Instituțiile UE au ajuns la un acord politic parțial cu privire la programul Orizont Europa, sub rezerva aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu.

Investițiile în cercetare și inovare înseamnă investiții în viitorul Europei, în cunoștințe și în noi soluții pentru a menține și a îmbunătăți modul de viață european. Din acest motiv, Comisia Juncker a stabilit un nou nivel de ambiție pentru a aprofunda capacitatea de inovare a Europei, pentru a asigura o prosperitate durabilă și pentru a ne menține competitivitatea la nivel mondial. Programul Orizont Europa, propus de Comisie în iunie 2018 ca parte a bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027, este cel mai ambițios program de cercetare și inovare de până acum și va menține UE în avangarda cercetării și inovării la nivel mondial.

Comisarul Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Salut călduros acest acord care sprijină ferm noul Consiliu european pentru inovare și agendele noastre de cercetare axate pe misiuni.Ne aflăm acum pe drumul cel bun în ceea ce privește lansarea, în 2021, a celui mai ambițios program european de cercetare și inovare, care conturează viitorul unei economii europene puternice, durabile și competitive și în beneficiul tuturor regiunilor europene.”

Orizont Europa se va baza pe realizările și succesul actualului program de cercetare și inovare (Orizont 2020). Acesta va continua să impulsioneze excelența științifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor și schimburilor Marie Skłodowska-Curie și va beneficia de consilierea științifică, asistența tehnică și activitățile de cercetare specifice ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific și de cunoștințe al Comisiei.

Programul va introduce elemente noi, inclusiv Consiliul european pentru inovare (CEI). CEI, care se află deja în faza pilot, va fi un ghișeu unic al cărui obiectiv va fi să facă tranziția inovațiilor revoluționare și radicale din laborator la aplicarea pe piață și să ajute întreprinderile nou-înființate și IMM-urile să își dezvolte ideile. Consiliul va furniza sprijin direct inovatorilor cu ajutorul a două instrumente de finanțare principale, unul pentru etapele incipiente și celălalt pentru dezvoltare și introducerea pe piață. Consiliul vine în completarea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Etapele următoare

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia este acum supus aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Aspectele bugetare ale programului Orizont Europa fac obiectul unui acord global privind următorul buget UE pe termen lung, propus de Comisie în mai 2018.

Sinergiile cu alte programe și politici viitoare ale UE fac încă obiectul unor discuții suplimentare, în funcție de progresele înregistrate în ceea ce privește alte propuneri sectoriale în cadrul bugetului UE pe termen lung. Dispozițiile privind acordurile internaționale de asociere sunt, de asemenea, supuse altor discuții. 

Comisia va începe acum să pregătească punerea în aplicare a programului Orizont Europa pentru a putea publica primele proiecte de programe de lucru la timp pentru lansarea programului pe 1 ianuarie 2021.

Context

Cu doar 7 % din populația mondială, Europa reprezintă 20 % din investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare, produce o treime din toate publicațiile științifice de calitate și deține o poziție de lider mondial în sectoare industriale precum industria farmaceutică, industria chimică, ingineria mecanică și moda.

Finanțarea din partea UE a permis unor echipe interdisciplinare din diferite țări să colaboreze și să facă descoperiri inimaginabile, transformând Europa într-un lider de talie mondială în domeniul cercetării și inovării.

Programul Orizont Europa se bazează pe acest succes și introduce o serie de caracteristici noi pentru a continua să aducă o schimbare reală în viața cetățenilor și a societății în ansamblu.

Va exista un grad ridicat de continuitate cu programul Orizont 2020, actualul program de cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020: vor exista trei piloni, excelența va continua să ocupe un loc central și se vor menține normele și procedurile de finanțare testate ale programului Orizont 2020. În plus față de acestea, programul a fost îmbunătățit pentru a i se maximiza impactul, relevanța pentru societate și potențialul de inovare revoluționară.

Orizont Europa este o parte esențială a punerii în aplicare a „O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare — șansa Europei de a-și modela viitorul”. Această agendă, discutată în cadrul reuniunii liderilor UE de la Sofia din mai anul trecut, a evidențiat măsurile necesare pentru a asigura competitivitatea Europei la nivel mondial.

Informații suplimentare

IP/19/1676

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar